Opdrachten

Stichting ICTU (BT) Projectmanager Gegevensverwerking LAA

Projectmanager Gegevensverwerking LAA

Info

Functie

Projectmanager Gegevensverwerking LAA

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

23.10.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

121024

Sluitingsdatum

date-icon05.10.2022 clock-icon13:10

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Taakomschrijving
ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.
ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

Project Gegevensverwerking Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan dit gebruiken om bijvoorbeeld (belasting)schulden en boetes te ontwijken of te frauderen, maar kan ook ‘onzichtbaar’ zijn waardoor hulp niet geboden kan worden. Daarnaast is ook lang niet iedere burger zich bewust van de noodzaak voor een goede inschrijving waardoor er onbedoeld fouten in de registratie ontstaan. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren, is een publieke taak. Hiervoor is in 2015 het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ingericht, met ruim 300 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. Deze samenwerking leidt tot een hogere Adreskwaliteit in de BRP: https://www.rvig.nl/brp/landelijke-aanpak-adreskwaliteit-laa.

Het programma bevindt zich momenteel in transitiefase naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Tot de overdracht is ICTU namens deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het Informatieknooppunt (IKP), waarin data van de samenwerkingspartners wordt verwerkt en beschikbaar gesteld. Het definitieve overdrachtsmoment is het moment waarop de wetswijziging BRP inwerking treedt. De verwachte datum waarop dit plaatsvindt is 1-1-2023, maar hangt af van de tijdige behandeling in de Eerste Kamer.

De projectorganisatie van LAA van ±15 personen bestaat naast het projectmanagement uit o.a. data-engineers en data-analisten, functioneel en technisch beheerders, juristen, secretarissen en adviseurs die samen zorgdragen dat de projectdoelstellingen worden behaald.


Als projectmanager stuur je het projectteam aan dat bestaat projectmanagementondersteuning, data-analisten, technische beheerders en juristen. Je draagt zorg voor de afstemming en uitvoering van de werkzaamheden van het IKP, de transitie en zorgvuldige afronding van het project naar RvIG. Het IKP levert dienstverlening op het gebied van dataverwerking. Je coördineert en controleert de activiteiten van de data-specialisten zodat deze binnen de huidige (juridische) afspraken passen. Ook ben je verantwoordelijk voor calamiteitenmanagement, zoals afhandeling/melding datalek incidenten, etc. Je onderhoudt nauw contact met de opdrachtgever en de directeur Advies van ICTU en kan effectief functioneren in een bestuurlijk uitdagende omgeving. Je bent in staat om snel tot de kern van de zaak te komen en hierbij heldere lijnen uit te zetten.

Inzet
Wat betreft de inzet verwachten wij minimaal 4 en liefst 5 dagen per week tot in ieder geval
31-3-2023, met optie tot verlenging. Starten bij voorkeur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1-11-2022.Gewenste profiel
Als projectmanager:
•    Heb je HBO/WO opleiding/werk- en denkniveau;
•    Heb je minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager in het overheidsdomein, bij voorkeur op het gebied van digitale overheid;
•    Kennis van en aantoonbare ervaring met transitieprocessen van programma naar lijn;
•    Kennis van en aantoonbare ervaring met het werken met data- en gegevensverwerking;
•    Beschikt over verbindende kwaliteiten om draagvlak te creëren voor de inbedding van de transitie bij de diverse partijen;
•    Beschikt over activerende vaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren;
•    Goede communicator (ervaren en overtuigend) en in staat om complexe processen te doorgronden;
•    Ben je resultaatgericht;
•    Kun je snel schakelen;
•    Sta je stevig in je schoenen en ben je standvastig;
•    Heb je een hands on mentaliteit/houd je ervan je mouwen op te stropen en kun je werken onder tijdsdruk.
Competenties
•    Omgevingsbewust;
•    Organisatiesensitief;
•    Resultaatgericht;
•    Zelfstandig;
•    Verbindend en betrekkend;
•    Informerend;
•    Besluitvaardig.

Eisen
1.    Per direct beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
2.    HBO/WO opleiding/werk- en denkniveau (op relevant gebied);
3.    Minimaal 10 jaar kennis en ervaring met complexe ICT en/of data projecten/programma’s binnen de Rijks- en lokale overheid of vergelijkbare organisaties;
4.    Minimaal 10 jaar kennis en ervaring op het gebied van relatiemanagement op tactisch en strategisch niveau;
5.    Relevante en aantoonbare ervaring in gelijksoortige functie(s).

Wensen
Ruime kennis van en aantoonbare ervaring met transitieprocessen van programma naar lijn.
Ruime ervaring in een leidinggevende rol om op tactisch en strategisch niveau in complexe projecten te acteren.
Kennis en ervaring met dataverzameling/processen en –analyse en onderzoeksmethoden (zowel kwantitatief als kwalitatief).
Beschikt over verbindende en activerende vaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren;


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nlBedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Taakomschrijving
ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.
ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

Project Gegevensverwerking Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan dit gebruiken om bijvoorbeeld (belasting)schulden en boetes te ontwijken of te frauderen, maar kan ook ‘onzichtbaar’ zijn waardoor hulp niet geboden kan worden. Daarnaast is ook lang niet iedere burger zich bewust van de noodzaak voor een goede inschrijving waardoor er onbedoeld fouten in de registratie ontstaan. Dat uitzoeken en zo nodig corrigeren, is een publieke taak. Hiervoor is in 2015 het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ingericht, met ruim 300 overheidsorganisaties en meer dan 1.000 direct betrokken ambtenaren. Deze samenwerking leidt tot een hogere Adreskwaliteit in de BRP: https://www.rvig.nl/brp/landelijke-aanpak-adreskwaliteit-laa.

Het programma bevindt zich momenteel in transitiefase naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Tot de overdracht is ICTU namens deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het Informatieknooppunt (IKP), waarin data van de samenwerkingspartners wordt verwerkt en beschikbaar gesteld. Het definitieve overdrachtsmoment is het moment waarop de wetswijziging BRP inwerking treedt. De verwachte datum waarop dit plaatsvindt is 1-1-2023, maar hangt af van de tijdige behandeling in de Eerste Kamer.

De projectorganisatie van LAA van ±15 personen bestaat naast het projectmanagement uit o.a. data-engineers en data-analisten, functioneel en technisch beheerders, juristen, secretarissen en adviseurs die samen zorgdragen dat de projectdoelstellingen worden behaald.


Als projectmanager stuur je het projectteam aan dat bestaat projectmanagementondersteuning, data-analisten, technische beheerders en juristen. Je draagt zorg voor de afstemming en uitvoering van de werkzaamheden van het IKP, de transitie en zorgvuldige afronding van het project naar RvIG. Het IKP levert dienstverlening op het gebied van dataverwerking. Je coördineert en controleert de activiteiten van de data-specialisten zodat deze binnen de huidige (juridische) afspraken passen. Ook ben je verantwoordelijk voor calamiteitenmanagement, zoals afhandeling/melding datalek incidenten, etc. Je onderhoudt nauw contact met de opdrachtgever en de directeur Advies van ICTU en kan effectief functioneren in een bestuurlijk uitdagende omgeving. Je bent in staat om snel tot de kern van de zaak te komen en hierbij heldere lijnen uit te zetten.

Inzet
Wat betreft de inzet verwachten wij minimaal 4 en liefst 5 dagen per week tot in ieder geval
31-3-2023, met optie tot verlenging. Starten bij voorkeur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1-11-2022.Gewenste profiel
Als projectmanager:
•    Heb je HBO/WO opleiding/werk- en denkniveau;
•    Heb je minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager in het overheidsdomein, bij voorkeur op het gebied van digitale overheid;
•    Kennis van en aantoonbare ervaring met transitieprocessen van programma naar lijn;
•    Kennis van en aantoonbare ervaring met het werken met data- en gegevensverwerking;
•    Beschikt over verbindende kwaliteiten om draagvlak te creëren voor de inbedding van de transitie bij de diverse partijen;
•    Beschikt over activerende vaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren;
•    Goede communicator (ervaren en overtuigend) en in staat om complexe processen te doorgronden;
•    Ben je resultaatgericht;
•    Kun je snel schakelen;
•    Sta je stevig in je schoenen en ben je standvastig;
•    Heb je een hands on mentaliteit/houd je ervan je mouwen op te stropen en kun je werken onder tijdsdruk.
Competenties
•    Omgevingsbewust;
•    Organisatiesensitief;
•    Resultaatgericht;
•    Zelfstandig;
•    Verbindend en betrekkend;
•    Informerend;
•    Besluitvaardig.

Eisen
1.    Per direct beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
2.    HBO/WO opleiding/werk- en denkniveau (op relevant gebied);
3.    Minimaal 10 jaar kennis en ervaring met complexe ICT en/of data projecten/programma’s binnen de Rijks- en lokale overheid of vergelijkbare organisaties;
4.    Minimaal 10 jaar kennis en ervaring op het gebied van relatiemanagement op tactisch en strategisch niveau;
5.    Relevante en aantoonbare ervaring in gelijksoortige functie(s).

Wensen
Ruime kennis van en aantoonbare ervaring met transitieprocessen van programma naar lijn.
Ruime ervaring in een leidinggevende rol om op tactisch en strategisch niveau in complexe projecten te acteren.
Kennis en ervaring met dataverzameling/processen en –analyse en onderzoeksmethoden (zowel kwantitatief als kwalitatief).
Beschikt over verbindende en activerende vaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren;


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nlDe recruiter