Opdrachten

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Product Owner Data Service

Product Owner Data Service

Info

Functie

Product Owner Data Service

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

02.07.2023 - 01.07.2024

Opdrachtnummer

138170

Sluitingsdatum

date-icon09.06.2023 clock-icon13:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.

Onze missie:

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet
gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op
basis van beleidsdoelen.
Daarbij is het de uitdaging om recht te doen aan dubbele opdracht voor realiseren van
economische en maatschappelijke meerwaarde.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie
Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen,
beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met
het RVB op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het RVB is daarbij leidend.

I-Functie
Binnen het RVB vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De
bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het
zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Met de I-functie
gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) inzetten op groei, optimalisatie en innovatie door gebruik van
nieuwe technieken, vaardigheden en werkwijzen. De I-functie is begin 2021 gestart. Eind 2022 is
de i-strategie voor het RVB vastgesteld. Deze bestaat uit zes pijlers, waar data er een van is. Door
data gedreven te werken leggen we een goede en betrouwbare basis voor onze dienstverlening:
data is de brandstof voor ons functioneren.

Opdrachtomschrijving
Sinds begin 2022 is er een start gemaakt met het inrichten van de rol van Product Owner voor de
sectie. De sectie is op zoek naar een PO die een vervolg kan geven aan lopende zaken en een
bijdrage kan leveren aan het verder inrichten van de rol. De PO heeft zeker het komende jaar nog
een belangrijke rol in het realiseren van de ambitie van de sectie.

Als Product Owner Data Services ben je pragmatisch en uitstekend in staat om het evenwicht te
vinden in het realiseren van business waarde en het ontwikkelen van dienstverlening. Je bent
verantwoordelijk voor de volgende hoofdzaken:
- In nauwe samenwerking met het sectiehoofd Data Services, een bijdrage leveren aan het
realiseren van de ambitie en doorontwikkeling van de sectie zelf, en aan de i-strategie van
het RVB
- Stakeholdermanagement. Het stakeholderveld is zeer breed en gevarieerd, door alle lagen
van de organisatie heen. Het onderhouden van het bestaande netwerk en dit uitbreiden
door de juiste stakeholders te identificeren en het partnership van de sectie met de
business verder in te richten. Hierbij hoort ook het positioneren van de sectie binnen de Ifunctie.
- Duidelijke productvisie definiëren en groeimogelijkheden identificeren, duidelijke visie op
de groei van datagedreven werken
- Identificeren van wensen en behoeften van interne en externe stakeholders, zowel op
strategisch, tactisch als operationeel niveau
- Het team activeren, inspireren, eigenaarschap stimuleren, Agile werkwijze verdere
implementeren.
- Vertalen van de wensen en behoeften naar geprioriteerde backlog items
- Samen met het team waarde toevoegen bij elke sprint, door uitvoerbare userstories te
verzorgen


Eisen:

Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding of hoger
Kandidaat heeft ervaring met schakelen tussen de veelheid aan stakeholders in grote organisaties op strategisch, tactisch en operationele niveaus.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een ICT functie

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen:
Mate waarin de kandidaat over bovengenoemde competenties beschikt:
- Je bent stressbestendig en hebt ervaring met een dynamische organisatie die te maken heeft met interne en externe
stakeholders, complexe regelgeving en waar meerdere prioriteiten tegelijk spelen
- Je bent besluitvaardig
- Je bent resultaatgericht en pro-actief
- Je bent een teamplayer en bent in staat om het team mee te nemen en te enthousiasmeren om met elkaar de juiste dingen te doen
- Je maakt je snel nieuwe dingen eigen
(Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden)
Mate waarin de kandidaat visie heeft op hoe BI/LI je kan ondersteunen bij de groei in datagedreven werken via adequate stuurinformatie en informatievoorziening (Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden)
Kandidaat beschikt over certificering als Product Owner
Mate van ervaring en/of affiniteit met werken bij publieke instelling(en) met vastgoedhoudende processen.
(Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden)


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.

Onze missie:

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet
gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op
basis van beleidsdoelen.
Daarbij is het de uitdaging om recht te doen aan dubbele opdracht voor realiseren van
economische en maatschappelijke meerwaarde.
Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie
Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen,
beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met
het RVB op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het RVB is daarbij leidend.

I-Functie
Binnen het RVB vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De
bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het
zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Met de I-functie
gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) inzetten op groei, optimalisatie en innovatie door gebruik van
nieuwe technieken, vaardigheden en werkwijzen. De I-functie is begin 2021 gestart. Eind 2022 is
de i-strategie voor het RVB vastgesteld. Deze bestaat uit zes pijlers, waar data er een van is. Door
data gedreven te werken leggen we een goede en betrouwbare basis voor onze dienstverlening:
data is de brandstof voor ons functioneren.

Opdrachtomschrijving
Sinds begin 2022 is er een start gemaakt met het inrichten van de rol van Product Owner voor de
sectie. De sectie is op zoek naar een PO die een vervolg kan geven aan lopende zaken en een
bijdrage kan leveren aan het verder inrichten van de rol. De PO heeft zeker het komende jaar nog
een belangrijke rol in het realiseren van de ambitie van de sectie.

Als Product Owner Data Services ben je pragmatisch en uitstekend in staat om het evenwicht te
vinden in het realiseren van business waarde en het ontwikkelen van dienstverlening. Je bent
verantwoordelijk voor de volgende hoofdzaken:
- In nauwe samenwerking met het sectiehoofd Data Services, een bijdrage leveren aan het
realiseren van de ambitie en doorontwikkeling van de sectie zelf, en aan de i-strategie van
het RVB
- Stakeholdermanagement. Het stakeholderveld is zeer breed en gevarieerd, door alle lagen
van de organisatie heen. Het onderhouden van het bestaande netwerk en dit uitbreiden
door de juiste stakeholders te identificeren en het partnership van de sectie met de
business verder in te richten. Hierbij hoort ook het positioneren van de sectie binnen de Ifunctie.
- Duidelijke productvisie definiëren en groeimogelijkheden identificeren, duidelijke visie op
de groei van datagedreven werken
- Identificeren van wensen en behoeften van interne en externe stakeholders, zowel op
strategisch, tactisch als operationeel niveau
- Het team activeren, inspireren, eigenaarschap stimuleren, Agile werkwijze verdere
implementeren.
- Vertalen van de wensen en behoeften naar geprioriteerde backlog items
- Samen met het team waarde toevoegen bij elke sprint, door uitvoerbare userstories te
verzorgen


Eisen:

Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding of hoger
Kandidaat heeft ervaring met schakelen tussen de veelheid aan stakeholders in grote organisaties op strategisch, tactisch en operationele niveaus.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een ICT functie

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen:
Mate waarin de kandidaat over bovengenoemde competenties beschikt:
- Je bent stressbestendig en hebt ervaring met een dynamische organisatie die te maken heeft met interne en externe
stakeholders, complexe regelgeving en waar meerdere prioriteiten tegelijk spelen
- Je bent besluitvaardig
- Je bent resultaatgericht en pro-actief
- Je bent een teamplayer en bent in staat om het team mee te nemen en te enthousiasmeren om met elkaar de juiste dingen te doen
- Je maakt je snel nieuwe dingen eigen
(Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden)
Mate waarin de kandidaat visie heeft op hoe BI/LI je kan ondersteunen bij de groei in datagedreven werken via adequate stuurinformatie en informatievoorziening (Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden)
Kandidaat beschikt over certificering als Product Owner
Mate van ervaring en/of affiniteit met werken bij publieke instelling(en) met vastgoedhoudende processen.
(Dit blijkt uit de motivatie/het CV en kan tijdens een evt. gesprek worden toegelicht aan de hand van voorbeelden)


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center