Opdrachten

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (5406) P/a Vattenfall N.V. Technicus C&I niveau A/B/C doorlopend

Technicus C&I niveau A/B/C doorlopend

Info

Functie

Technicus C&I niveau A/B/C doorlopend

Locatie

Amsterdam

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

30.11.2023 - 30.12.2024

Opdrachtnummer

131423

Sluitingsdatum

date-icon22.12.2023 clock-icon14:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Online aanbieding kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hierbij hulp nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling Support via 023-5685630 of support@HeadFirst.nl  

Voor deze aanvraag geldt dat de aan te bieden kandidaat niet werkzaam mag zijn op basis van een payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 BW.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het zorgdragen voor de optimale beschikbaarheid van alle Nuon installaties en/of netten, binnen de gestelde veiligheidseisen en Arbo &
Milieu richtlijnen, zodat alle machines, netten, netwerken, infrastructuur en installaties van Nuon en derden in een goede staat verkeren en
de veiligheid hiervan wordt gewaarborgd.

RESULTAATGEBIEDEN:
Werkvoorbereiding, planning
Bepaalt de aard, urgentie, planning en kosten van de uit te voeren werkzaamheden binnen de daarvoor geldende werkvoorschriften, en
bereidt werkzaamheden voor in samenwerking met de interne/externe opdrachtgever of klant (opvragen en beoordelen offertes, calculeren,
taakrisicoanalyses, treffen van beheersmaatregelen etc), teneinde de werkzaamheden te kunnen plannen en voorbereiden en veiligheid
hiervan te kunnen borgen.

Correctief onderhoud
Onderzoekt zelf en/of of laat storingen onderzoeken en geeft een advies aan de opdrachtgever en/of leidinggevende over de te nemen
correctieve maatregelen, gebaseerd op eerdere ervaringen, eigen expertise en binnen de afgesproken kosten, kwaliteit, de urgentie, stelt
plan op hoe de storing te verhelpen, en voert zelf uit en/of zorgt er voor dat werkzaamheden uitgevoerd worden om de storing te verhelpen,
teneinde een optimale werking van machines, netten en installaties.
Preventief onderhoud / inspectie
Verricht zelf en/of laat periodieke controles/inspecties verrichten, binnen de afgesproken (onderhouds-)planning en instructies, adviseert
n.a.v. deze controles/ inspecties en verricht zelf of laat de daaruit voortvloeiende onderhoud en/of montage werkzaamheden verrichten
teneinde een optimale werking van machines, netten en installaties.

Coördineren
Coördineert taken en geeft instructies en aanwijzingen aan toegewezen technische medewerkers, bewaakt de voortgang en test de werking
van machines, netten en installaties, conform het opgestelde plan, het veiligheidsbeleid en de bijbehorende documentatie, teneinde de
onderhoudswerkzaamheden tijdig en goed uit te voeren.
Uitvoeren kwaliteitsactiviteiten
Stelt kwaliteitsplannen op met daarin de kwaliteitseisen en de benodigde controles en toetst tevens de kwaliteitsplannen van de
leveranciers, gebruik makend van eigen kennis en ervaring, teneinde de juiste werkzaamheden te laten verrichten.

Arbo, milieu en veiligheid
Zorgt voor een veilige werkplek en situatie, instrueert de toegewezen medewerkers, en ziet toe op handhaving van het veiligheidsbeleid en de
richtlijnen, teneinde veiligheid tijdens de werken te bevorderen.

In- en externe contacten
Bouwt actief contacten met relevante interne en externe partijen op en onderhoudt deze teneinde op de hoogte te blijven van relevante
ontwikkelingen om een context te creëren waarin het proces of project optimaal kan verlopen, waarmee wordt bijgedragen aan de
klanttevredenheid

Administratie en rapportage
Draagt zorg voor de vastlegging van relevante technische en administratieve gegevens na gereed melding van een opdracht en op
overeengekomen tijdstippen met de opdrachtgever, teneinde anderen in staat te stellen om aan de hand van de juiste informatie te
factureren, rapportages en overzichten op te stellen over aard, omvang, voortgang en evaluatie van de werkzaamheden, gericht op een
optimale beheersing van de werkzaamheden.

Functie eisen

· MBO
· 3/4 jaar ervaring
· Werkverantwoordelijke
· Vakgerichte bevoegdheden

Kwantitatieve dimensies
· Coördineren en plannen van
maximaal 5 monteurs en/of
externen

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (5406) P/a Vattenfall N.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

Online aanbieding kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hierbij hulp nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling Support via 023-5685630 of support@HeadFirst.nl  

Voor deze aanvraag geldt dat de aan te bieden kandidaat niet werkzaam mag zijn op basis van een payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 BW.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het zorgdragen voor de optimale beschikbaarheid van alle Nuon installaties en/of netten, binnen de gestelde veiligheidseisen en Arbo &
Milieu richtlijnen, zodat alle machines, netten, netwerken, infrastructuur en installaties van Nuon en derden in een goede staat verkeren en
de veiligheid hiervan wordt gewaarborgd.

RESULTAATGEBIEDEN:
Werkvoorbereiding, planning
Bepaalt de aard, urgentie, planning en kosten van de uit te voeren werkzaamheden binnen de daarvoor geldende werkvoorschriften, en
bereidt werkzaamheden voor in samenwerking met de interne/externe opdrachtgever of klant (opvragen en beoordelen offertes, calculeren,
taakrisicoanalyses, treffen van beheersmaatregelen etc), teneinde de werkzaamheden te kunnen plannen en voorbereiden en veiligheid
hiervan te kunnen borgen.

Correctief onderhoud
Onderzoekt zelf en/of of laat storingen onderzoeken en geeft een advies aan de opdrachtgever en/of leidinggevende over de te nemen
correctieve maatregelen, gebaseerd op eerdere ervaringen, eigen expertise en binnen de afgesproken kosten, kwaliteit, de urgentie, stelt
plan op hoe de storing te verhelpen, en voert zelf uit en/of zorgt er voor dat werkzaamheden uitgevoerd worden om de storing te verhelpen,
teneinde een optimale werking van machines, netten en installaties.
Preventief onderhoud / inspectie
Verricht zelf en/of laat periodieke controles/inspecties verrichten, binnen de afgesproken (onderhouds-)planning en instructies, adviseert
n.a.v. deze controles/ inspecties en verricht zelf of laat de daaruit voortvloeiende onderhoud en/of montage werkzaamheden verrichten
teneinde een optimale werking van machines, netten en installaties.

Coördineren
Coördineert taken en geeft instructies en aanwijzingen aan toegewezen technische medewerkers, bewaakt de voortgang en test de werking
van machines, netten en installaties, conform het opgestelde plan, het veiligheidsbeleid en de bijbehorende documentatie, teneinde de
onderhoudswerkzaamheden tijdig en goed uit te voeren.
Uitvoeren kwaliteitsactiviteiten
Stelt kwaliteitsplannen op met daarin de kwaliteitseisen en de benodigde controles en toetst tevens de kwaliteitsplannen van de
leveranciers, gebruik makend van eigen kennis en ervaring, teneinde de juiste werkzaamheden te laten verrichten.

Arbo, milieu en veiligheid
Zorgt voor een veilige werkplek en situatie, instrueert de toegewezen medewerkers, en ziet toe op handhaving van het veiligheidsbeleid en de
richtlijnen, teneinde veiligheid tijdens de werken te bevorderen.

In- en externe contacten
Bouwt actief contacten met relevante interne en externe partijen op en onderhoudt deze teneinde op de hoogte te blijven van relevante
ontwikkelingen om een context te creëren waarin het proces of project optimaal kan verlopen, waarmee wordt bijgedragen aan de
klanttevredenheid

Administratie en rapportage
Draagt zorg voor de vastlegging van relevante technische en administratieve gegevens na gereed melding van een opdracht en op
overeengekomen tijdstippen met de opdrachtgever, teneinde anderen in staat te stellen om aan de hand van de juiste informatie te
factureren, rapportages en overzichten op te stellen over aard, omvang, voortgang en evaluatie van de werkzaamheden, gericht op een
optimale beheersing van de werkzaamheden.

Functie eisen

· MBO
· 3/4 jaar ervaring
· Werkverantwoordelijke
· Vakgerichte bevoegdheden

Kwantitatieve dimensies
· Coördineren en plannen van
maximaal 5 monteurs en/of
externen

De recruiter

Boy Fermont

HeadFirst

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center