Opdrachten

Sociale Verzekeringsbank Manager Dienstverlening Zorg & Welzijn

Manager Dienstverlening Zorg & Welzijn

Info

Functie

Manager Dienstverlening Zorg & Welzijn

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.10.2023 - 30.04.2024

Opdrachtnummer

144694

Sluitingsdatum

date-icon27.09.2023 clock-icon15:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Drie redenen waarom dit jouw opdracht is

Omdat jij,
•    vanuit je ervaring, een heldere visie hebt leiderschap en dit in de dagelijkse praktijk vertaalt naar effectief werkende teams in een lerende organisatie;
•    bewijst dat je beschikt over een grote drive en een breed palet aan verandertechnieken om ons op een effectieve wijze klaar te maken voor de toekomst;
•    van nature onderzoekend en nieuwsgierig bent, makkelijk contact maakt en initiatief neemt.

Jij doet het

Binnen de SVB is directie Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (v&o).
Het pgb biedt voor veel mensen, vanuit ziekte, handicap of ouderdom, de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en DZW is een belangrijke spil in de (complexe en interessante) keten om dit te realiseren. Er gebeurt veel. Het pgb domein is continu in beweging. Een treffend voorbeeld hiervan is dat er wordt gebouwd aan een nieuw IT-systeem. Dat vraagt zowel om beheer van de huidige systemen als (door)ontwikkeling en implementatie van een nieuw systeem. Geen losstaande trajecten, maar communicerende vaten. Binnen en buiten DZW. Vanuit eigen verantwoordelijkheid en in directe samenwerking met betrokken ketenpartijen. Voor V&O geldt dat de doelgroep steeds kleiner wordt en het een uitdaging is bij een afname van de werkzaamheden continuïteit in de dienstverlening te houden.
Als één van de twee managers dienstverlening neem je verantwoordelijkheid voor het realiseren van onze dienstverlening. Je draagt actief en zichtbaar onze beloftes uit aan zowel klant als medewerkers . Daarmee operationaliseer je de eigen regie bij de klant, en organiseer je altijd een passende oplossing en de beschikbaarheid van een expert. Voor de medewerkers houdt dat in dat je staat voor aandacht, waardering, talentontwikkeling en een veilige werkomgeving.
Met kennis van zaken werk je samen met de collega-manager dienstverlening en samen met teamleiders en medewerkers aan efficiënte uitvoering en de verbetering ervan. Een grote verantwoordelijkheid die de SVB met een gerust hart aan jou kan toevertrouwen. Je bent verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
•    Vertalen van de meerjarenkoers naar doelstellingen voor de dienstverlening door data gedreven te werken en er voor zorgen dat de implementatie van workforcemanagement wordt geborgd (forecast, planning en sturing);
•    kwaliteit, tijdigheid en rechtmatigheid van geleverde dienstverlening aan de budgethouders (snel en in één keer goed);
•    inzichtelijk maken en bespreken van de resultaten met je teams zodat de PDCA-cyclus steeds doorlopen wordt en de kwaliteit van de dienstverlening continu wordt verbeterd;
•    zorgdragen dat kennis en vaardigheden van teamleiders en medewerkers naar een hoger niveau getild worden: je bent helder in wat je van hen verwacht en geeft hierin zelf het goede voorbeeld;
•    bijdragen aan de doorontwikkeling van de SVB en de directie DZW: je brengt je kennis, kunde en vaardigheden in, om processen te verbeteren en duurzaam in te richten;
•    realiseren van samenwerking tussen de diverse afdelingen binnen DZW, evenals de samenwerking met andere directies van de SVB;
•    stakeholdermanagement voor change en productontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat je de processen leert kennen en jouw wensen helder vanuit dienstverlening kunt formuleren;
•    je bent binnen het MT DZW medeverantwoordelijk voor de digitale transitie;
•    uiteraard stem je zowel binnen als buiten de organisatie continu af met alle stakeholders om verwachtingen te managen en veranderingen effectief door te voeren.

Jij bent het
Wij zoeken iemand met een verbindende en daadkrachtige uitstraling, die zijn/haar staat van dienst heeft bewezen als leidinggevende. Je bent een oprechte, inspirerende en evenwichtige leider met een sterk analytisch vermogen, aantoonbare affiniteit met IT en iemand die doelgericht werkt. Je hebt:
•    een academisch werk- en denkniveau.
•    tenminste 5 jaar relevante managementervaring.
•    kennis van en een goed beeld bij een uitvoeringsomgeving en het werken binnen een overheidsorganisatie. Je hebt daarbij aangetoond resultaatgericht te werken.
•    ervaring met het inzetten van verschillende leiderschapsstijlen om teamleiders in elke fase van hun ontwikkeling goed te faciliteren en te coachen.
•    de gedrevenheid om met het MT en je team te werken aan een cultuur waarin continu verbeteren en werken aan kwaliteit vanzelfsprekend is. Jouw focus ligt op samenwerken en je vindt het belangrijk om samen met je collega-managers een duidelijke koers te varen die anderen helpt om het werk goed te doen. Met je constructieve én kritische houding lever je een bijdrage aan het MT. Je weet je goed te handhaven in een politiek bestuurlijke omgeving.
De functie vraagt flexibiliteit in denken. Je moet in staat zijn om snel nieuwe informatie in je op te nemen en nieuwe situaties steeds weer onbevooroordeeld te benaderen. Je bent je bewust van het werken in een keten van meerdere stakeholders en bent onafhankelijk en origineel in je oplossingen en handelen. Het lukt je om het maximale uit de organisatie te halen, te delegeren en te zorgen dat iedereen zijn/ haar verantwoordelijkheid neemt. Je bent in staat om commitment te verkrijgen voor veranderingen en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg en kan die goed uitleggen.


Jouw werkomgeving
De afdeling Dienstverlening geeft, onder leiding van twee managers dienstverlening, uitvoering aan het primaire dienstverleningsproces voor zowel V&O als PGB. Dit doet zij door het toetsen, het uitbetalen en informeren en adviseren van onze klant en vertegenwoordigers. Onze klanten verwachten dat wij dit snel en in één keer goed doen. We zorgen ervoor dat klanten waar mogelijk eigen regie kunnen voeren, we beloven dat er altijd een expert beschikbaar is en dat we met een passende oplossing komen.
Om dit te realiseren vergroot Dienstverlening haar kennis over de regelingen, de context van onze klant en de keten. Daar waar het pgb-stelsel complex is breiden we onze diensten voor wat betreft de werkgeverstaken uit en willen wij onze expertise en ondersteuning ook beschikbaar stellen aan zorgverleners én budgethouders bij hun rol als werkgever. We willen diensten leveren die aansluiten bij de situatie van de burger, en dus ook maatwerk wanneer dat nodig is. Wij werken niet alleen vanuit de letter van de wet, maar ook vanuit de geest van de wet. Het gaat daarbij om het herkennen en erkennen wanneer maatwerk nodig is om een klant op de juiste manier te helpen.
Als Manager Dienstverlening ligt jouw focus op de special teams: Kwaliteit & Expertise, Relatie & Informatie, Werkgeverstaken, Financiële Administratie Klanten en Bedrijfsbureau. In deze teams werken ongeveer 100 professionals onder leiding van 5 teamleiders. Hierbij rapporteer je aan/ontvang je hiërarchische richtlijnen van de directeur DZW en ben je lid van het MT DZW. Het MT DZW wordt gevormd door de directeur DZW, 2 managers Dienstverlening, 2 managers B&O, de manager HR en de Senior Business Controller. Samen met je directe collega-manager zorg je voor een heldere en evenwichtige portefeuilleverdeling.
Thuis werken of op kantoor?
Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.
Wanneer werken op locatie aan de orde is, is jouw werkplek in Utrecht (Papendorp).


-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie.    Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Geldige VOG is nodig bij inzet, eerder starten is niet mogelijk.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sociale Verzekeringsbank

Rolomschrijving en taakafspraken

Drie redenen waarom dit jouw opdracht is

Omdat jij,
•    vanuit je ervaring, een heldere visie hebt leiderschap en dit in de dagelijkse praktijk vertaalt naar effectief werkende teams in een lerende organisatie;
•    bewijst dat je beschikt over een grote drive en een breed palet aan verandertechnieken om ons op een effectieve wijze klaar te maken voor de toekomst;
•    van nature onderzoekend en nieuwsgierig bent, makkelijk contact maakt en initiatief neemt.

Jij doet het

Binnen de SVB is directie Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (v&o).
Het pgb biedt voor veel mensen, vanuit ziekte, handicap of ouderdom, de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen en DZW is een belangrijke spil in de (complexe en interessante) keten om dit te realiseren. Er gebeurt veel. Het pgb domein is continu in beweging. Een treffend voorbeeld hiervan is dat er wordt gebouwd aan een nieuw IT-systeem. Dat vraagt zowel om beheer van de huidige systemen als (door)ontwikkeling en implementatie van een nieuw systeem. Geen losstaande trajecten, maar communicerende vaten. Binnen en buiten DZW. Vanuit eigen verantwoordelijkheid en in directe samenwerking met betrokken ketenpartijen. Voor V&O geldt dat de doelgroep steeds kleiner wordt en het een uitdaging is bij een afname van de werkzaamheden continuïteit in de dienstverlening te houden.
Als één van de twee managers dienstverlening neem je verantwoordelijkheid voor het realiseren van onze dienstverlening. Je draagt actief en zichtbaar onze beloftes uit aan zowel klant als medewerkers . Daarmee operationaliseer je de eigen regie bij de klant, en organiseer je altijd een passende oplossing en de beschikbaarheid van een expert. Voor de medewerkers houdt dat in dat je staat voor aandacht, waardering, talentontwikkeling en een veilige werkomgeving.
Met kennis van zaken werk je samen met de collega-manager dienstverlening en samen met teamleiders en medewerkers aan efficiënte uitvoering en de verbetering ervan. Een grote verantwoordelijkheid die de SVB met een gerust hart aan jou kan toevertrouwen. Je bent verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
•    Vertalen van de meerjarenkoers naar doelstellingen voor de dienstverlening door data gedreven te werken en er voor zorgen dat de implementatie van workforcemanagement wordt geborgd (forecast, planning en sturing);
•    kwaliteit, tijdigheid en rechtmatigheid van geleverde dienstverlening aan de budgethouders (snel en in één keer goed);
•    inzichtelijk maken en bespreken van de resultaten met je teams zodat de PDCA-cyclus steeds doorlopen wordt en de kwaliteit van de dienstverlening continu wordt verbeterd;
•    zorgdragen dat kennis en vaardigheden van teamleiders en medewerkers naar een hoger niveau getild worden: je bent helder in wat je van hen verwacht en geeft hierin zelf het goede voorbeeld;
•    bijdragen aan de doorontwikkeling van de SVB en de directie DZW: je brengt je kennis, kunde en vaardigheden in, om processen te verbeteren en duurzaam in te richten;
•    realiseren van samenwerking tussen de diverse afdelingen binnen DZW, evenals de samenwerking met andere directies van de SVB;
•    stakeholdermanagement voor change en productontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat je de processen leert kennen en jouw wensen helder vanuit dienstverlening kunt formuleren;
•    je bent binnen het MT DZW medeverantwoordelijk voor de digitale transitie;
•    uiteraard stem je zowel binnen als buiten de organisatie continu af met alle stakeholders om verwachtingen te managen en veranderingen effectief door te voeren.

Jij bent het
Wij zoeken iemand met een verbindende en daadkrachtige uitstraling, die zijn/haar staat van dienst heeft bewezen als leidinggevende. Je bent een oprechte, inspirerende en evenwichtige leider met een sterk analytisch vermogen, aantoonbare affiniteit met IT en iemand die doelgericht werkt. Je hebt:
•    een academisch werk- en denkniveau.
•    tenminste 5 jaar relevante managementervaring.
•    kennis van en een goed beeld bij een uitvoeringsomgeving en het werken binnen een overheidsorganisatie. Je hebt daarbij aangetoond resultaatgericht te werken.
•    ervaring met het inzetten van verschillende leiderschapsstijlen om teamleiders in elke fase van hun ontwikkeling goed te faciliteren en te coachen.
•    de gedrevenheid om met het MT en je team te werken aan een cultuur waarin continu verbeteren en werken aan kwaliteit vanzelfsprekend is. Jouw focus ligt op samenwerken en je vindt het belangrijk om samen met je collega-managers een duidelijke koers te varen die anderen helpt om het werk goed te doen. Met je constructieve én kritische houding lever je een bijdrage aan het MT. Je weet je goed te handhaven in een politiek bestuurlijke omgeving.
De functie vraagt flexibiliteit in denken. Je moet in staat zijn om snel nieuwe informatie in je op te nemen en nieuwe situaties steeds weer onbevooroordeeld te benaderen. Je bent je bewust van het werken in een keten van meerdere stakeholders en bent onafhankelijk en origineel in je oplossingen en handelen. Het lukt je om het maximale uit de organisatie te halen, te delegeren en te zorgen dat iedereen zijn/ haar verantwoordelijkheid neemt. Je bent in staat om commitment te verkrijgen voor veranderingen en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg en kan die goed uitleggen.


Jouw werkomgeving
De afdeling Dienstverlening geeft, onder leiding van twee managers dienstverlening, uitvoering aan het primaire dienstverleningsproces voor zowel V&O als PGB. Dit doet zij door het toetsen, het uitbetalen en informeren en adviseren van onze klant en vertegenwoordigers. Onze klanten verwachten dat wij dit snel en in één keer goed doen. We zorgen ervoor dat klanten waar mogelijk eigen regie kunnen voeren, we beloven dat er altijd een expert beschikbaar is en dat we met een passende oplossing komen.
Om dit te realiseren vergroot Dienstverlening haar kennis over de regelingen, de context van onze klant en de keten. Daar waar het pgb-stelsel complex is breiden we onze diensten voor wat betreft de werkgeverstaken uit en willen wij onze expertise en ondersteuning ook beschikbaar stellen aan zorgverleners én budgethouders bij hun rol als werkgever. We willen diensten leveren die aansluiten bij de situatie van de burger, en dus ook maatwerk wanneer dat nodig is. Wij werken niet alleen vanuit de letter van de wet, maar ook vanuit de geest van de wet. Het gaat daarbij om het herkennen en erkennen wanneer maatwerk nodig is om een klant op de juiste manier te helpen.
Als Manager Dienstverlening ligt jouw focus op de special teams: Kwaliteit & Expertise, Relatie & Informatie, Werkgeverstaken, Financiële Administratie Klanten en Bedrijfsbureau. In deze teams werken ongeveer 100 professionals onder leiding van 5 teamleiders. Hierbij rapporteer je aan/ontvang je hiërarchische richtlijnen van de directeur DZW en ben je lid van het MT DZW. Het MT DZW wordt gevormd door de directeur DZW, 2 managers Dienstverlening, 2 managers B&O, de manager HR en de Senior Business Controller. Samen met je directe collega-manager zorg je voor een heldere en evenwichtige portefeuilleverdeling.
Thuis werken of op kantoor?
Bij de SVB noemen we dit 'Bewust Werken'. Dit gaat verder dan alleen een afweging maken tussen werken op kantoor of thuis (hybride). Met Bewust Werken maak je in overleg met je team en leidinggevende een professionele en bewuste afweging over hoe, waar, wanneer, met wie en met welke middelen jij jouw resultaten optimaal kunt behalen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierin staat niet alleen het klantbelang voorop maar worden ook de belangen van onze organisatie, de teams en de medewerkers meegewogen. Er is geen dicht getimmerd plan, maar we willen Bewust Werken realiseren door te experimenteren en te leren.
Wanneer werken op locatie aan de orde is, is jouw werkplek in Utrecht (Papendorp).


-Bij het aanbieden van een kandidaat op bovenstaande aanvraag is een doorleenconstructie niet toegestaan. De kandidaat dient in dienst te zijn bij uw organisatie.    Indien er wel sprake is van een extra schakel in de keten zullen wij uw aanbieding niet in behandeling nemen en direct afwijzen.
-Geldige VOG is nodig bij inzet, eerder starten is niet mogelijk.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Kornelia Olbromska

Between

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center