Opdrachten

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW)) Gegevensbeheerder GIS en Ultimo

Gegevensbeheerder GIS en Ultimo

Info

Functie

Gegevensbeheerder GIS en Ultimo

Locatie

Assen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

02.07.2023 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

138101

Sluitingsdatum

date-icon08.06.2023 clock-icon10:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Werklocatie : Assen, Grou, Leeuwarden of thuiswerken

Opdrachtbeschrijving
In deze opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland werk je in een team nauw samen met je collega-gegevensbeheerders, de medewerkers informatievoorziening en de medewerker assetmanagement. Ook werk je nauw samen met de mensen van het project 1GIS en van het project voor de implementatie van de decompositie. 

Jij bent iemand die na een inwerkperiode snel zelfstandig aan de slag kan, proactief meedenkt en meewerkt aan (het verbeteren van) onze werkwijze en de ontwikkelingen waar Rijkswaterstaat zich momenteel in bevindt. Rijkswaterstaat werkt met het geografisch informatiesysteem ArcGIS Pro en afgeleiden daarvan voor geoinformatie, Bluecielo Meridian voor documentopslag als het gaat om objectgegevens en Ultimo voor onderhoudsgegevens en areaalopbouw (decompositie).

Op dit moment ronden we de werkzaamheden voor de 1GIS samenvoeging grotendeels af en schakelen we grotendeels over naar de ontwikkeling en invoering van de nieuwe decompositiestandaard in Ultimo. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van de regiocoördinator en een landelijk team van experts. De decomposities van onze objecten moeten qua structuur en inhoud aangepast worden op onze nieuwe standaard. Daarnaast moeten grote hoeveelheden areaalgegevens en procesgegevens ingebracht worden op een zo efficiënt mogelijke wijze. De verwachting is overigens dat ook vanuit het 1GIS project werk op het team zal blijven afkomen.

Jouw belangrijkste taken
• In opdracht van de regiocoördinator pas je decomposities aan in Ultimo en voer je verbeteringen door. Dit doe je namens en in nauwe samenwerking met de Technisch Adviseurs en Object Deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de decompositie en eigenaar van de data;
• Je ontbost daarvoor betreffende objecten (ontbossen = uitsplitsen);
• Je voert onderhoudsmaatregelen in;
• Je automatiseert zo veel mogelijk van de bovenstaande werkzaamheden. Zo min mogelijk handwerk!
• Je geeft vanuit eigen expertise gevraagd en ongevraagd advies aan de regiocoördinator over het betreffende werkveld.
• Aanmaken en aanpassen van geometrieën in Kerngis en BKN (zo veel mogelijk geautomatiseerd);
• Aanpassen en vullen van gegevensattributen in de diverse punten, lijnen en vlakken in Kerngis  en BKN (ook zo veel mogelijk geautomatiseerd);

Organisatorische context en cultuur
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Noord Nederland
RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan
leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken.

De afdeling - District Oost en West
De districten zijn met andere overheden actief op de ‘natte’ en ‘droge’ taakgebieden. Zij werken aan het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden. Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en
Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement.

Eisen
1. Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (Bachelor)
2. Kandidaat beschikt over kennis van en minimaal 1 jaar ervaring met MS-excel, MS-acces en Visual Basic (VBA)
3. Kandidaat beschikt over kennis van en minimaal 1 jaar ervaring met ESRI tooling
4.  Kandidaat beschikt over kennis van en minimaal 0,5 jaar ervaring met FME producten


Wensen
Kandidaat heeft kennis en ervaring Ultimo, DTB, Kerngis en BKN, Meridian en ArcGIS Pro
Kandidaat heeft ervaring als gegevensbeheerder 
Mate waarin de kandidaat beschikt over areaalkennis van RWS Noord Nederland
Mate waarin de kandidaat beschikt over Assetmanagement kennis en ervaring met name de processen aanleg, beheer en onderhoud

Competenties
• Je bent klantgericht en kunt goed samenwerken, plannen en organiseren;
• Communicatie met collega’s is een natuurlijk proces voor je, en je stimuleert ook anderen hierin.
• Je streeft ernaar om je werk elke dag beter te doen.
• Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer,
• ondernemend en verbindend

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Werklocatie : Assen, Grou, Leeuwarden of thuiswerken

Opdrachtbeschrijving
In deze opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland werk je in een team nauw samen met je collega-gegevensbeheerders, de medewerkers informatievoorziening en de medewerker assetmanagement. Ook werk je nauw samen met de mensen van het project 1GIS en van het project voor de implementatie van de decompositie. 

Jij bent iemand die na een inwerkperiode snel zelfstandig aan de slag kan, proactief meedenkt en meewerkt aan (het verbeteren van) onze werkwijze en de ontwikkelingen waar Rijkswaterstaat zich momenteel in bevindt. Rijkswaterstaat werkt met het geografisch informatiesysteem ArcGIS Pro en afgeleiden daarvan voor geoinformatie, Bluecielo Meridian voor documentopslag als het gaat om objectgegevens en Ultimo voor onderhoudsgegevens en areaalopbouw (decompositie).

Op dit moment ronden we de werkzaamheden voor de 1GIS samenvoeging grotendeels af en schakelen we grotendeels over naar de ontwikkeling en invoering van de nieuwe decompositiestandaard in Ultimo. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van de regiocoördinator en een landelijk team van experts. De decomposities van onze objecten moeten qua structuur en inhoud aangepast worden op onze nieuwe standaard. Daarnaast moeten grote hoeveelheden areaalgegevens en procesgegevens ingebracht worden op een zo efficiënt mogelijke wijze. De verwachting is overigens dat ook vanuit het 1GIS project werk op het team zal blijven afkomen.

Jouw belangrijkste taken
• In opdracht van de regiocoördinator pas je decomposities aan in Ultimo en voer je verbeteringen door. Dit doe je namens en in nauwe samenwerking met de Technisch Adviseurs en Object Deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de decompositie en eigenaar van de data;
• Je ontbost daarvoor betreffende objecten (ontbossen = uitsplitsen);
• Je voert onderhoudsmaatregelen in;
• Je automatiseert zo veel mogelijk van de bovenstaande werkzaamheden. Zo min mogelijk handwerk!
• Je geeft vanuit eigen expertise gevraagd en ongevraagd advies aan de regiocoördinator over het betreffende werkveld.
• Aanmaken en aanpassen van geometrieën in Kerngis en BKN (zo veel mogelijk geautomatiseerd);
• Aanpassen en vullen van gegevensattributen in de diverse punten, lijnen en vlakken in Kerngis  en BKN (ook zo veel mogelijk geautomatiseerd);

Organisatorische context en cultuur
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Noord Nederland
RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan
leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken.

De afdeling - District Oost en West
De districten zijn met andere overheden actief op de ‘natte’ en ‘droge’ taakgebieden. Zij werken aan het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden. Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en
Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement.

Eisen
1. Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (Bachelor)
2. Kandidaat beschikt over kennis van en minimaal 1 jaar ervaring met MS-excel, MS-acces en Visual Basic (VBA)
3. Kandidaat beschikt over kennis van en minimaal 1 jaar ervaring met ESRI tooling
4.  Kandidaat beschikt over kennis van en minimaal 0,5 jaar ervaring met FME producten


Wensen
Kandidaat heeft kennis en ervaring Ultimo, DTB, Kerngis en BKN, Meridian en ArcGIS Pro
Kandidaat heeft ervaring als gegevensbeheerder 
Mate waarin de kandidaat beschikt over areaalkennis van RWS Noord Nederland
Mate waarin de kandidaat beschikt over Assetmanagement kennis en ervaring met name de processen aanleg, beheer en onderhoud

Competenties
• Je bent klantgericht en kunt goed samenwerken, plannen en organiseren;
• Communicatie met collega’s is een natuurlijk proces voor je, en je stimuleert ook anderen hierin.
• Je streeft ernaar om je werk elke dag beter te doen.
• Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer,
• ondernemend en verbindend

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center