Opdrachten

Rabobank Strategisch Programma Manager

Strategisch Programma Manager

Info

Functie

Strategisch Programma Manager

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.11.2022 - 30.11.2023

Opdrachtnummer

125976

Sluitingsdatum

date-icon07.12.2022 clock-icon08:12

Rolomschrijving en taakafspraken

NO ZP 

Functiebeschrijving: Strategisch Programma Manager

Werken bij Rabobank
Werken bij de Rabobank Groep vraagt bijzondere competenties van de individuele medewerker, die een natuurlijke oriëntatie dient te hebben op samenwerking met klanten, leden en collega’s. De meerwaarde uit zich door een permanente onderlinge samenwerking van alle groepsonderdelen. Die permanente samenwerking stelt ons in staat om gemeenschappelijke professionele resultaten te bereiken, waarbij het korte en lange termijn klantbelang centraal staat.

Dit vraagt om medewerkers met een persoonlijkheid die herkenbaar ‘actief gericht is op de ander’ en die een zorgvuldige afweging maken tussen risico’s en resultaten bij de uitvoering van werkzaamheden, met als doel het vergroten en behouden van klantvertrouwen in de gehele waardeketen van product-ontwikkeling, productdistributie en klantadvisering. Medewerkers binnen de Rabobank Groep zijn zich in hun functioneren bewust van mogelijke risico’s voor de organisatie en gaan zorgvuldig met die risico’s om.

De Gedragscode Rabobank Groep vormt het kader voor het handelen binnen de gehele Rabobank Groep.


Tribe Verzekeren & Pensioen
Rabobank is het één na grootste intermediair van Nederland op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen. Vanuit de Tribe Verzekeren & Pensioen zorgen we ervoor dat de lokale banken en RKS met de juiste producten en processen onze particuliere en zakelijke klanten kunnen helpen bij een duurzaam en financieel gezond leven of een duurzame bedrijfsvoering. We werken hiervoor samen met verzekeraars en ketenpartners. De Tribe Verzekeren & Pensioen biedt ondersteuning om het klant-tot-klantproces op de lokale bank, binnen de Rabobank Klanten Service en in alle digitale kanalen te ontwerpen en continue te optimaliseren door beheersing en besturing van de integrale procesketen. Naast het zorgen voor de juiste producten en processen is er permanente aandacht voor risicobeheersing, voldoen aan wet- & regelgeving en sturing op rendement.

Strategische doelstellingen:
• Een volledige uitgelijnde strategie en roadmap over het provinciale, volmacht en beursbedrijf voor particuliere en zakelijke verzekeringen op het gebied van de IT ketens en architectuur
• Het integraal ontwikkelen en besturen van de decommissioning roadmap voor de tribe met volledige uitlijning binnen de bank met andere tribes alsook met verzekeraars en andere ketenpartners.
• Het specifiek organiseren en realiseren van decommisioning trajecten in afstemming met Achmea/Interpolis zodat de planning voor beider ketens goed op elkaar uitlijnen.
• Het realiseren van de roadmaps m.b.t. de strategische thema’s of meerjarige trajecten over de area’s zakelijk en particulieren heen
• Uitwerken van strategische thema’s vanuit businessperspectief m.b.t. horizon 2 en 3 op het snijvlak van business en IT (denk aan schade in de app, maar ook thema’s vanuit klantbeeld en klantjourneys)


Primaire verantwoordelijkheden
De Strategisch Programma Manager heeft als doel de lange termijn doelstellingen en koers van de Tribe te ondersteunen, te bewaken en gezamenlijk met het TLT te realiseren op het raakvlak van IT en Business en de bijbehorende voortbrengingsketens.

De Strategisch Programma Manager (SPM) van de Tribe treedt op als de programmamanager van Tribe- en Area overstijgende strategische programma’s op het snijvlak business/architectuur/IT en zorgt er daarmee voor dat de integrale strategie van de tribe Verzekeren voor dit onderdeel ook kan worden gerealiseerd. Rapporteert hierarchisch aan de tribelead, maar zorgt voor continu goede uitlijning tussen architectuur, IT en de business. Vertaalt strategische Tribe doelstellingen zowel zelfstandig als in nauwe afstemming met de Tribe Driehoek binnen het aandachtsgebied naar Thema’s en Programma’s, sub-doelen en concrete acties, planning. Tijdens de uitvoering coördineert de verschillende activiteiten en behoudt het overzicht. Houdt het TLT en betrokkenen op de hoogte van voortgang. Zorgt ook voor de juiste besluitvorming of bijsturing/escalatie wanneer de situatie daarom vraagt. Dit kan area of tribe overstijgend of extern zijn. Vertegenwoordigt de Tribe binnen zijn/haar mandaat in Tribe overstijgende programma’s en is onderdeel van het Tribe Leadership Team met een eigen mandaat binnen de kaders vanuit het TLT op de programma’s die worden uitgevoerd. Begeeft zich in relevante netwerken en omgevingen binnen en buiten de Rabobank om ontwikkelingen op het aandachtgebied te ontdekken en te vertalen naar kansen/mogelijkheden voor de Rabobank. Bewaakt de richting, uitgangspunten en randvoorwaarden van de programma’s zoals die zijn besloten en vastgelegd in TLT op alle lagen van de organisatie middels de juiste governance.


Scope/aandachtsgebieden:
• (IT) Voortbrengingsketens Klant-Rabobank-Verzekeraar/Volmacht/Makelaar
• Datalandschap tribe verzekeren & pensioen
• Ontwikkeling digitale claimshandling in samenwerking met tribe DCP en met Interpolis in de Rabobank omgeving
• Tribe overstijgende programma’s op het raakvlak IT/Architectuur/Business
• Ontwikkelingen buiten de Rabobank die relevant zijn voor doorontwikkeling van de voortbrengingsketens.
• Partners, Leveranciers die onderdeel uitmaken van de (IT)-Voortbrengingsketens. Zoals Tjip, CCS, Achmea-IT, Solera, etc. Inclusief het faciliteren van het selecteren en onboarden van evt. nieuwe partners in gezamenlijkheid en veel onder eindverantwoordelijkheid van IT systems.

Verantwoordelijkheden:
• Initiëren en realiseren van de Tribe overstijgende programma’s binnen het aandachtsgebied
• Verantwoordelijk voor de resultaten van de programma’s in samenwerking met de Tribe Lead en Tribe Driehoek met het mandaat om op basis van eigen inzicht in te grijpen en/of zaken te wijzigen dan wel dit besluit baar te maken
• Managen van impactvolle Tribe overstijgende programma’s zoals Decom of Innovatie irt de Tribe voortbrengingsketens zoals DC, Level 3/4 en CCS.
• Aanspreekpunt voor Achmea voor impactvolle wijzigingen voor deze programma’s. Daarnaast ook het managen op stuurgroep niveau van programma’s met Achmea-IT/Interpolis.
• Verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van datamanagement binnen de tribe
• Vertaalt relevante ontwikkelingen in het aandachtgebied naar impact of kansen voor de Tribe.
• Aanspreekpunt voor andere Tribe’s en Partners voor Strategisch-Tactische ontwikkeling in het aandachtsgebied/scope.
• Regie nemen namens het TLT voor de realisatie van een de en het daadwerkelijk in gang zetten van het tot stand brengen en inbedden hiervan. Impact vertalen voor TL/TLT van strategische ontwikkelingen/mogelijkheden bij partners/leveranciers binnen het aandachtsgebied.
• Het inbedden van gestructureerd werken conform planning, roadmap en alligned over de area particulieren en zakelijk heen om zo veel mogelijk uniformiteit vast te houden vanuit een requirementsidentificatie proces incl. procesbewaking
• Stakeholdermanagement binnen het aandachtsgebied


Profiel kandidaat:
Werk-/denkniveau
• Academisch werk- en denkniveau
• Opleiding op economisch, bedrijfskundig of marketing gebied
• Minimaal 10 jaar werkervaring in complexe organisaties op het snijvlak business en it


Aanvullende (kennis)eisen
• Ruime ervaring op projectmanagement, agile way of working en programmanagement
• Ervaring om op senior management, directie en bestuursniveau te kunnen acteren en presenteren
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Kennis van de verzekeringsmarkt en ontwikkelingen


Ervaring
• Ervaring in het acteren in complexe en politiek gevoelige omgevingen met zeer hoge eisen aan continuïteit en integriteit door o.a. toezichthouders, een kritische infrastructuur en verschillende stakeholders op verschillende senior management en directie niveaus.
• Heeft brede kennis van en ervaring met Verzekeren & Pensioen en kan zich verplaatsen in de behoeften van de verschillende te bedienen klantsegmenten. Door gedegen en ruime ervaring m.b.t. projectmatig en Agile werken in staat zijn om complexe situaties te structureren, voortvarend op te pakken en door te vertalen naar concrete, maakbare en betaalbare oplossingen.
• Geeft het juiste voorbeeldgedrag naar de teams en omgeving.
• In staat om boven de materie te hangen, leiderschap te tonen wanneer de situatie daarom vraagt
• Ervaring in het (door)ontwikkelen en opzetten van nieuwe architecturen ism met business en IT architecten , programma’s om gedegen lange termijn roadmaps voor DECOM op te stellen, te bewaken en te realiseren in samenwerking met de relevante stakeholders.


Organisatie:
De Strategische Programma Manager rapporteert rechtstreeks aan de Tribe Lead, acteert namens de Tribe Driehoek en heeft zitting in het TLT.
Belangrijke skills
1. Complex problem solving
2. Agility
3. Judgement & Decision making
4. Negotiating
5. Networking

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rabobank

Rolomschrijving en taakafspraken

NO ZP 

Functiebeschrijving: Strategisch Programma Manager

Werken bij Rabobank
Werken bij de Rabobank Groep vraagt bijzondere competenties van de individuele medewerker, die een natuurlijke oriëntatie dient te hebben op samenwerking met klanten, leden en collega’s. De meerwaarde uit zich door een permanente onderlinge samenwerking van alle groepsonderdelen. Die permanente samenwerking stelt ons in staat om gemeenschappelijke professionele resultaten te bereiken, waarbij het korte en lange termijn klantbelang centraal staat.

Dit vraagt om medewerkers met een persoonlijkheid die herkenbaar ‘actief gericht is op de ander’ en die een zorgvuldige afweging maken tussen risico’s en resultaten bij de uitvoering van werkzaamheden, met als doel het vergroten en behouden van klantvertrouwen in de gehele waardeketen van product-ontwikkeling, productdistributie en klantadvisering. Medewerkers binnen de Rabobank Groep zijn zich in hun functioneren bewust van mogelijke risico’s voor de organisatie en gaan zorgvuldig met die risico’s om.

De Gedragscode Rabobank Groep vormt het kader voor het handelen binnen de gehele Rabobank Groep.


Tribe Verzekeren & Pensioen
Rabobank is het één na grootste intermediair van Nederland op het gebied van zakelijke en particuliere verzekeringen. Vanuit de Tribe Verzekeren & Pensioen zorgen we ervoor dat de lokale banken en RKS met de juiste producten en processen onze particuliere en zakelijke klanten kunnen helpen bij een duurzaam en financieel gezond leven of een duurzame bedrijfsvoering. We werken hiervoor samen met verzekeraars en ketenpartners. De Tribe Verzekeren & Pensioen biedt ondersteuning om het klant-tot-klantproces op de lokale bank, binnen de Rabobank Klanten Service en in alle digitale kanalen te ontwerpen en continue te optimaliseren door beheersing en besturing van de integrale procesketen. Naast het zorgen voor de juiste producten en processen is er permanente aandacht voor risicobeheersing, voldoen aan wet- & regelgeving en sturing op rendement.

Strategische doelstellingen:
• Een volledige uitgelijnde strategie en roadmap over het provinciale, volmacht en beursbedrijf voor particuliere en zakelijke verzekeringen op het gebied van de IT ketens en architectuur
• Het integraal ontwikkelen en besturen van de decommissioning roadmap voor de tribe met volledige uitlijning binnen de bank met andere tribes alsook met verzekeraars en andere ketenpartners.
• Het specifiek organiseren en realiseren van decommisioning trajecten in afstemming met Achmea/Interpolis zodat de planning voor beider ketens goed op elkaar uitlijnen.
• Het realiseren van de roadmaps m.b.t. de strategische thema’s of meerjarige trajecten over de area’s zakelijk en particulieren heen
• Uitwerken van strategische thema’s vanuit businessperspectief m.b.t. horizon 2 en 3 op het snijvlak van business en IT (denk aan schade in de app, maar ook thema’s vanuit klantbeeld en klantjourneys)


Primaire verantwoordelijkheden
De Strategisch Programma Manager heeft als doel de lange termijn doelstellingen en koers van de Tribe te ondersteunen, te bewaken en gezamenlijk met het TLT te realiseren op het raakvlak van IT en Business en de bijbehorende voortbrengingsketens.

De Strategisch Programma Manager (SPM) van de Tribe treedt op als de programmamanager van Tribe- en Area overstijgende strategische programma’s op het snijvlak business/architectuur/IT en zorgt er daarmee voor dat de integrale strategie van de tribe Verzekeren voor dit onderdeel ook kan worden gerealiseerd. Rapporteert hierarchisch aan de tribelead, maar zorgt voor continu goede uitlijning tussen architectuur, IT en de business. Vertaalt strategische Tribe doelstellingen zowel zelfstandig als in nauwe afstemming met de Tribe Driehoek binnen het aandachtsgebied naar Thema’s en Programma’s, sub-doelen en concrete acties, planning. Tijdens de uitvoering coördineert de verschillende activiteiten en behoudt het overzicht. Houdt het TLT en betrokkenen op de hoogte van voortgang. Zorgt ook voor de juiste besluitvorming of bijsturing/escalatie wanneer de situatie daarom vraagt. Dit kan area of tribe overstijgend of extern zijn. Vertegenwoordigt de Tribe binnen zijn/haar mandaat in Tribe overstijgende programma’s en is onderdeel van het Tribe Leadership Team met een eigen mandaat binnen de kaders vanuit het TLT op de programma’s die worden uitgevoerd. Begeeft zich in relevante netwerken en omgevingen binnen en buiten de Rabobank om ontwikkelingen op het aandachtgebied te ontdekken en te vertalen naar kansen/mogelijkheden voor de Rabobank. Bewaakt de richting, uitgangspunten en randvoorwaarden van de programma’s zoals die zijn besloten en vastgelegd in TLT op alle lagen van de organisatie middels de juiste governance.


Scope/aandachtsgebieden:
• (IT) Voortbrengingsketens Klant-Rabobank-Verzekeraar/Volmacht/Makelaar
• Datalandschap tribe verzekeren & pensioen
• Ontwikkeling digitale claimshandling in samenwerking met tribe DCP en met Interpolis in de Rabobank omgeving
• Tribe overstijgende programma’s op het raakvlak IT/Architectuur/Business
• Ontwikkelingen buiten de Rabobank die relevant zijn voor doorontwikkeling van de voortbrengingsketens.
• Partners, Leveranciers die onderdeel uitmaken van de (IT)-Voortbrengingsketens. Zoals Tjip, CCS, Achmea-IT, Solera, etc. Inclusief het faciliteren van het selecteren en onboarden van evt. nieuwe partners in gezamenlijkheid en veel onder eindverantwoordelijkheid van IT systems.

Verantwoordelijkheden:
• Initiëren en realiseren van de Tribe overstijgende programma’s binnen het aandachtsgebied
• Verantwoordelijk voor de resultaten van de programma’s in samenwerking met de Tribe Lead en Tribe Driehoek met het mandaat om op basis van eigen inzicht in te grijpen en/of zaken te wijzigen dan wel dit besluit baar te maken
• Managen van impactvolle Tribe overstijgende programma’s zoals Decom of Innovatie irt de Tribe voortbrengingsketens zoals DC, Level 3/4 en CCS.
• Aanspreekpunt voor Achmea voor impactvolle wijzigingen voor deze programma’s. Daarnaast ook het managen op stuurgroep niveau van programma’s met Achmea-IT/Interpolis.
• Verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van datamanagement binnen de tribe
• Vertaalt relevante ontwikkelingen in het aandachtgebied naar impact of kansen voor de Tribe.
• Aanspreekpunt voor andere Tribe’s en Partners voor Strategisch-Tactische ontwikkeling in het aandachtsgebied/scope.
• Regie nemen namens het TLT voor de realisatie van een de en het daadwerkelijk in gang zetten van het tot stand brengen en inbedden hiervan. Impact vertalen voor TL/TLT van strategische ontwikkelingen/mogelijkheden bij partners/leveranciers binnen het aandachtsgebied.
• Het inbedden van gestructureerd werken conform planning, roadmap en alligned over de area particulieren en zakelijk heen om zo veel mogelijk uniformiteit vast te houden vanuit een requirementsidentificatie proces incl. procesbewaking
• Stakeholdermanagement binnen het aandachtsgebied


Profiel kandidaat:
Werk-/denkniveau
• Academisch werk- en denkniveau
• Opleiding op economisch, bedrijfskundig of marketing gebied
• Minimaal 10 jaar werkervaring in complexe organisaties op het snijvlak business en it


Aanvullende (kennis)eisen
• Ruime ervaring op projectmanagement, agile way of working en programmanagement
• Ervaring om op senior management, directie en bestuursniveau te kunnen acteren en presenteren
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Kennis van de verzekeringsmarkt en ontwikkelingen


Ervaring
• Ervaring in het acteren in complexe en politiek gevoelige omgevingen met zeer hoge eisen aan continuïteit en integriteit door o.a. toezichthouders, een kritische infrastructuur en verschillende stakeholders op verschillende senior management en directie niveaus.
• Heeft brede kennis van en ervaring met Verzekeren & Pensioen en kan zich verplaatsen in de behoeften van de verschillende te bedienen klantsegmenten. Door gedegen en ruime ervaring m.b.t. projectmatig en Agile werken in staat zijn om complexe situaties te structureren, voortvarend op te pakken en door te vertalen naar concrete, maakbare en betaalbare oplossingen.
• Geeft het juiste voorbeeldgedrag naar de teams en omgeving.
• In staat om boven de materie te hangen, leiderschap te tonen wanneer de situatie daarom vraagt
• Ervaring in het (door)ontwikkelen en opzetten van nieuwe architecturen ism met business en IT architecten , programma’s om gedegen lange termijn roadmaps voor DECOM op te stellen, te bewaken en te realiseren in samenwerking met de relevante stakeholders.


Organisatie:
De Strategische Programma Manager rapporteert rechtstreeks aan de Tribe Lead, acteert namens de Tribe Driehoek en heeft zitting in het TLT.
Belangrijke skills
1. Complex problem solving
2. Agility
3. Judgement & Decision making
4. Negotiating
5. Networking

De recruiter

Mandy Hoogland

HeadFirst

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center