Opdrachten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT) Software Solution Architect

Software Solution Architect

Info

Functie

Software Solution Architect

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

24.07.2023 - 23.07.2024

Opdrachtnummer

141187

Sluitingsdatum

date-icon20.09.2023 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Voor het onderhoud van bestaande systemen en uitbreiding van de functionaliteit hiervan lopen meerdere trajecten waar architectuurexpertise nodig is om te borgen dat deze wijzigingen en uitbreidingen passen in de enterprise architectuur van DUO. DUO (vestiging Den Haag) heeft zowel de systeemontwikkeling als de exploitatie van de infrastructuur uitbesteed aan externe leveranciers. Voor de regiefunctie is architectuurexpertise nodig voor inhoudelijke aansturing van leveranciers. Dit geldt specifiek voor MTHV's (Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften).
Verantwoordelijkheden:
• Opstellen Project Start Architectuur (PSA) documenten i.s.m. business- en informatiearchitecten. Invullen van het hoofdstuk technische architectuur in de PSA voor ieder project
• Opstellen principes, richtlijnen en standaarden voor technische architectuur
• Opstellen principes, richtlijnen en standaarden voor systeem- en softwareontwikkeling
• Inrichten en actueel houden van omgevingen (OTAP+RS).
• Reviewen FO’s (Use case Specificaties) en TO’s (UML Designs)
• Opstellen en onderhouden van de architectuurvisie (w.o. de Technische Enterprise Architectuur), ICT-referentiemodellen en MTHV’s
• Bewaken van de architectuur als onderdeel van applicatieonderhoud en –ontwikkeling
• Adviseren ICT Management op diverse gebieden van softwareontwikkeling (architectuur, processen, methodieken, technologie)
• Projecten adviseren over technische oplossingsrichtingen
• Projecten ondersteunen bij het gebruik van MTHV's
• Projecten ondersteunen bij technische inhoudelijke vraagstukken
• Bewaken van en regie (governance) voeren op de technische architectuur


Achtergrond opdracht
DUO-Den Haag heeft haar organisatie en informatievoorziening gebaseerd op een vastgestelde enterprise architectuur. ICT ontwikkelt een applicatiearchitectuur, om te bewaken dat ICT de juiste toegevoegde waarde biedt aan de primaire en secundaire bedrijfsprocessen van DUO. De applicatiearchitectuur bestaat uit het geheel van applicaties, gegevensverzamelingen, maatwerkpakketten, standaard pakketten, hun onderlinge relaties, afhankelijkheden en onderliggende communicatiemechanismen.
Het huidige applicatie landschap binnen DUO OI-BKP wordt de komende jaren vernieuwd om zodoende te kunnen zorgen dat DUO in de toekomst Blijvend Beter kan Bekostigen. Hiervoor zal vanuit project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (kortweg DAB) grote delen van het huidige landschap vervangen worden door applicaties gerealiseerd met Blueriq. Blueriq is een regel gestuurde modelleeromgeving (LowCode). Met behulp van RMS (Rule Management Suite) komen met AIR modellen geïnterpreteerde wetten en regels samen in Blueriq applicaties. Hierdoor wordt naast het toekomst vast maken van het landschap ook één van de andere vernieuwingsdoelen bereikt, het beter traceerbaar maken van uitkomsten naar de wet- en regelgeving. Deze nieuwe applicaties vervangen grote delen van het huidige op SOA gebaseerde .Net landschap, maar ze zullen wel met de overgebleven applicaties moeten integreren. Verder worden de overgebleven applicaties gemoderniseerd, zodat deze aan huidige technieken en gangbare architectuur principes voldoen.


Eisen
WO werk- en denkniveau. Aantoonbaar op CV.
Minimaal 3 jaar ervaring in een aansturende en ondersteunende rol als Software/ Solution Architect
Ervaring (Minimaal 5 jaar) als Java ontwikkelaar. Aantoonbaar op CV
Kennis van en recente werkervaring met domain driven design, event driven architecture, cqrs
Kennis van en recente werkervaring met de diverse integratie tooling en integratieoplossingen (2 jaar)
Kennis van en recente werkervaring met integratiearchitectuur patronen (2 jaar)


Wensen
- Kennis van Blueriq
- Kennis van API manager
- Kennis van SOA architectuur
- Kennis van (enterprise) architectuurprincipes (business-, informatie en technische architectuur)
- Kennis van ontwerpen met UML (kennis van RSM/RDA)
- Kennis van Webtechnologie (HTML4/5, CSS, jQuery, Webrichtlijnen)
- Kennis van Containerisatie
- Recente werkervaring met Blueriq
- Recente werkervaring met API manager
- Recente werkervaring met SOA architectuur
- Recente werkervaring met (enterprise) architectuurprincipes (business-, informatie en technische architectuur)
- Recente werkervaring met ontwerpen met UML
- Recente werkervaring met Webtechnologie
- Recente werkervaring met Java ontwikkelstraat
- Sterk in kennisdeling, kennisoverdracht en documenteren


Competenties
- zelfstandig zaken kunnen oppakken
- communicatief sterk
- een op samenwerken gerichte werkhouding
- stressbestendig


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Voor het onderhoud van bestaande systemen en uitbreiding van de functionaliteit hiervan lopen meerdere trajecten waar architectuurexpertise nodig is om te borgen dat deze wijzigingen en uitbreidingen passen in de enterprise architectuur van DUO. DUO (vestiging Den Haag) heeft zowel de systeemontwikkeling als de exploitatie van de infrastructuur uitbesteed aan externe leveranciers. Voor de regiefunctie is architectuurexpertise nodig voor inhoudelijke aansturing van leveranciers. Dit geldt specifiek voor MTHV's (Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften).
Verantwoordelijkheden:
• Opstellen Project Start Architectuur (PSA) documenten i.s.m. business- en informatiearchitecten. Invullen van het hoofdstuk technische architectuur in de PSA voor ieder project
• Opstellen principes, richtlijnen en standaarden voor technische architectuur
• Opstellen principes, richtlijnen en standaarden voor systeem- en softwareontwikkeling
• Inrichten en actueel houden van omgevingen (OTAP+RS).
• Reviewen FO’s (Use case Specificaties) en TO’s (UML Designs)
• Opstellen en onderhouden van de architectuurvisie (w.o. de Technische Enterprise Architectuur), ICT-referentiemodellen en MTHV’s
• Bewaken van de architectuur als onderdeel van applicatieonderhoud en –ontwikkeling
• Adviseren ICT Management op diverse gebieden van softwareontwikkeling (architectuur, processen, methodieken, technologie)
• Projecten adviseren over technische oplossingsrichtingen
• Projecten ondersteunen bij het gebruik van MTHV's
• Projecten ondersteunen bij technische inhoudelijke vraagstukken
• Bewaken van en regie (governance) voeren op de technische architectuur


Achtergrond opdracht
DUO-Den Haag heeft haar organisatie en informatievoorziening gebaseerd op een vastgestelde enterprise architectuur. ICT ontwikkelt een applicatiearchitectuur, om te bewaken dat ICT de juiste toegevoegde waarde biedt aan de primaire en secundaire bedrijfsprocessen van DUO. De applicatiearchitectuur bestaat uit het geheel van applicaties, gegevensverzamelingen, maatwerkpakketten, standaard pakketten, hun onderlinge relaties, afhankelijkheden en onderliggende communicatiemechanismen.
Het huidige applicatie landschap binnen DUO OI-BKP wordt de komende jaren vernieuwd om zodoende te kunnen zorgen dat DUO in de toekomst Blijvend Beter kan Bekostigen. Hiervoor zal vanuit project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (kortweg DAB) grote delen van het huidige landschap vervangen worden door applicaties gerealiseerd met Blueriq. Blueriq is een regel gestuurde modelleeromgeving (LowCode). Met behulp van RMS (Rule Management Suite) komen met AIR modellen geïnterpreteerde wetten en regels samen in Blueriq applicaties. Hierdoor wordt naast het toekomst vast maken van het landschap ook één van de andere vernieuwingsdoelen bereikt, het beter traceerbaar maken van uitkomsten naar de wet- en regelgeving. Deze nieuwe applicaties vervangen grote delen van het huidige op SOA gebaseerde .Net landschap, maar ze zullen wel met de overgebleven applicaties moeten integreren. Verder worden de overgebleven applicaties gemoderniseerd, zodat deze aan huidige technieken en gangbare architectuur principes voldoen.


Eisen
WO werk- en denkniveau. Aantoonbaar op CV.
Minimaal 3 jaar ervaring in een aansturende en ondersteunende rol als Software/ Solution Architect
Ervaring (Minimaal 5 jaar) als Java ontwikkelaar. Aantoonbaar op CV
Kennis van en recente werkervaring met domain driven design, event driven architecture, cqrs
Kennis van en recente werkervaring met de diverse integratie tooling en integratieoplossingen (2 jaar)
Kennis van en recente werkervaring met integratiearchitectuur patronen (2 jaar)


Wensen
- Kennis van Blueriq
- Kennis van API manager
- Kennis van SOA architectuur
- Kennis van (enterprise) architectuurprincipes (business-, informatie en technische architectuur)
- Kennis van ontwerpen met UML (kennis van RSM/RDA)
- Kennis van Webtechnologie (HTML4/5, CSS, jQuery, Webrichtlijnen)
- Kennis van Containerisatie
- Recente werkervaring met Blueriq
- Recente werkervaring met API manager
- Recente werkervaring met SOA architectuur
- Recente werkervaring met (enterprise) architectuurprincipes (business-, informatie en technische architectuur)
- Recente werkervaring met ontwerpen met UML
- Recente werkervaring met Webtechnologie
- Recente werkervaring met Java ontwikkelstraat
- Sterk in kennisdeling, kennisoverdracht en documenteren


Competenties
- zelfstandig zaken kunnen oppakken
- communicatief sterk
- een op samenwerken gerichte werkhouding
- stressbestendig


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Arthur Timman

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center