Opdrachten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT) Projectmanager

Projectmanager

Info

Functie

Projectmanager

Locatie

Den Haag

Uren per week

20 uren per week

Looptijd

31.01.2023 - 29.07.2023

Opdrachtnummer

129505

Sluitingsdatum

date-icon27.01.2023 clock-icon08:30

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.



Opdrachtbeschrijving
De opdracht is om concrete en OCW-specifieke leer- en ontwikkellijnen op te stellen te beginnen met de voor OCW schaarse en kritieke ICTprofielen. Denk aan: software engineer, (test) requirement engineer, technisch en applicatiebeheerder, (business) architect/analist,
datascience en dataanalist.
De concrete leer- en ontwikkellijnen zullen:
1) in samenspraak met het team 'speciale gezanten' en de OCW-i-familie (de doelgroep) worden vormgegeven en afgestemd met/binnen het
programmateam;
2) gebaseerd zijn op het KWIV, de beschreven persona en relevante OCW i-praktijken om ervoor te zorgen dat OCW met haar leer- en
ontwikkelaanbod aansluit bij de wensen/behoeften van de doelgroep, het huidige en gewenste ICT-landschap van OCW, algemene IVcompetenties en bijhorend begrippenkader die Rijksbreed zijn afgesproken;
3) resulteren in een digitaal toegankelijk, inzichtelijk en handzaam aanbod, zowel voor de kandidaat als voor de leidinggevenden
(bijvoorbeeld in een digitale loopbaankaart) en gelden voor interne medewerkers en starters;
4) ingepast worden in de reguliere p-gesprekscyclus/aanstelling te monitoren op concernniveau in het kader van de evaluatie van deelname
en in het kader van education permanente.
Ten einde randvoorwaarden voor leren en ontwikkelen te faciliteren is de opdracht om een voorstel (bijvoorbeeld in de vorm van een
beslisnota) te doen voor toereikend (centraal) i-opleidingsbudget, praktijkruimten, -opdrachten en benodigd opleidingstijd.

Achtergrond opdracht
Met de ontwikkeling van concrete en OCW-specifieke leer- en ontwikkellijnen kunnen i-professionals die toe zijn aan een volgende stap, zich
gericht bekwamen. Hierdoor wordt OCW een aantrekkelijke werkgever voor i-professionals.


Organisatorische context en cultuur
OCW bestaat uit een bestuursdepartement en tien daarbuiten gepositioneerde dienstonderdelen Het bestuursdepartement ontwikkelt het beleid op de
terreinen onderwijs, cultuur en wetenschap.

Eisen

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau  -  HBO/WO

Professionele Kennisgebieden - Programmamanagement


Aantoonbare ervaring bij een overheidsinstelling

Kennis van KWIV

Kennis van opstellen Leer- en ontwikkelpaden










Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.



Opdrachtbeschrijving
De opdracht is om concrete en OCW-specifieke leer- en ontwikkellijnen op te stellen te beginnen met de voor OCW schaarse en kritieke ICTprofielen. Denk aan: software engineer, (test) requirement engineer, technisch en applicatiebeheerder, (business) architect/analist,
datascience en dataanalist.
De concrete leer- en ontwikkellijnen zullen:
1) in samenspraak met het team 'speciale gezanten' en de OCW-i-familie (de doelgroep) worden vormgegeven en afgestemd met/binnen het
programmateam;
2) gebaseerd zijn op het KWIV, de beschreven persona en relevante OCW i-praktijken om ervoor te zorgen dat OCW met haar leer- en
ontwikkelaanbod aansluit bij de wensen/behoeften van de doelgroep, het huidige en gewenste ICT-landschap van OCW, algemene IVcompetenties en bijhorend begrippenkader die Rijksbreed zijn afgesproken;
3) resulteren in een digitaal toegankelijk, inzichtelijk en handzaam aanbod, zowel voor de kandidaat als voor de leidinggevenden
(bijvoorbeeld in een digitale loopbaankaart) en gelden voor interne medewerkers en starters;
4) ingepast worden in de reguliere p-gesprekscyclus/aanstelling te monitoren op concernniveau in het kader van de evaluatie van deelname
en in het kader van education permanente.
Ten einde randvoorwaarden voor leren en ontwikkelen te faciliteren is de opdracht om een voorstel (bijvoorbeeld in de vorm van een
beslisnota) te doen voor toereikend (centraal) i-opleidingsbudget, praktijkruimten, -opdrachten en benodigd opleidingstijd.

Achtergrond opdracht
Met de ontwikkeling van concrete en OCW-specifieke leer- en ontwikkellijnen kunnen i-professionals die toe zijn aan een volgende stap, zich
gericht bekwamen. Hierdoor wordt OCW een aantrekkelijke werkgever voor i-professionals.


Organisatorische context en cultuur
OCW bestaat uit een bestuursdepartement en tien daarbuiten gepositioneerde dienstonderdelen Het bestuursdepartement ontwikkelt het beleid op de
terreinen onderwijs, cultuur en wetenschap.

Eisen

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau  -  HBO/WO

Professionele Kennisgebieden - Programmamanagement


Aantoonbare ervaring bij een overheidsinstelling

Kennis van KWIV

Kennis van opstellen Leer- en ontwikkelpaden










De recruiter

Arthur Timman

HeadFirst

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center