Opdrachten

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst) Unitmanager GIT&INFRA Netwerken

Unitmanager GIT&INFRA Netwerken

Info

Functie

Unitmanager GIT&INFRA Netwerken

Locatie

Huis ter Heide

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

31.08.2023 - 30.08.2024

Opdrachtnummer

137575

Sluitingsdatum

date-icon07.06.2023 clock-icon08:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken van de afdeling GIT&Infra. Daarin zijn de LAN componenten van het IT Netwerken geclusterd en deze zullen de komende jaren gefaseerd over gaan naar een nieuwe beheersafdeling. Het WAN deel van het IT Netwerk wordt ondergebracht bij de sectie Connectivity van de afdeling Platform Services Defensie. De doelstelling van zowel de sectie Netwerken als de sectie Connectivity is het exploiteren van de Netwerkinfrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. Om dat te kunnen bereiken zal er nauw samengewerkt moeten blijven worden tussen de secties, immers de WAN en LAN componenten vormen samen het IT Netwerk van Defensie. Voor de komende jaren zal er extra aandacht en begeleiding nodig zijn voor de medewerkers. Zij krijgen te maken met verandering van werkomgeving en werkinhoud daar er ook nieuwe innovaties zullen worden doorgevoerd in het beheer van de netwerken. Er gaat
behoefte ontstaan naar nieuwe competenties en technische vaardigheden waardoor de gap tussen huidig en nieuw worden gedefinieerd en door middel van opleidingen met een meerjarenplanning worden gedicht. Daarnaast moet er inhoudelijke aansluiting komen tussen de huidige functie omschrijvingen en de van toepassing zijnde eCF profielen.
Je zorgt voor de ruimte, middelen en het vertrouwen dat nodig is om het gewenste niveau van onze dienstverlening te handhaven en waar mogelijk nog verder te laten excelleren. Je neemt deel aan verschillende gremia waarin je jouw aandachtsgebied of de sectie vertegenwoordigd voor de dagdagelijkse operatie of voor de langere termijn en anticipeert daarop.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig
kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft
techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden
geleverd.

 
Eisen

Heeft 3 jaar ervaring in het gebruik van eCF profielen om daarmee behoeftes t.a.v. competenties en technische vaardigheden te identiceren die op korte en lange termijn gaan ontstaan.
Heeft 3 jaar ervaring in
- het pro-actief zoeken naar en initiëren van mogelijke verbeteringen in processen.
- het zorgdragen voor het personeel (vast/inhuur/inleen)
- het bijdragen aan de kwaliteit van de afdeling door deel te nemen aan evaluaties en
verbetertrajecten
- het optimaal inzetten van de juiste medewerkers voor de juiste klus

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Kandidaat heeft een HBO diploma


Werk- en denkniveau

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als leidinggevende in een ITIL gestuurde IT beheer omgeving
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en werkervaring met het leidinggeven van technisch personeel dat WAN/LAN netwerken
beheert met meer dan 30.000 aansluitingen
Kandidaat heeft uitgebreide kennis en ervaring met het ontwikkelen van functieomschrijvingen op basis van eCF profielen en competenties

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar gewerkt in een (grote) overheidsorganisatie (bij voorkeur de defensie IT organisatie) en is ervaren in
het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten.
Kandidaat is ervaren in het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten
Kandidaat heeft bij voorkeur inhoudelijke en aantoonbare kennis en ervaring van gebruikte technologiën in WAN en LAN netwerken ( bij voorkeur
minimaal 3 jaar werkervaring)
Kandidaat heeft bij voorkeur meerdere jaren specifieke kennis en ervaring met het coachen en ontwikkelen van technisch personeel in de ICT sector
en beschikt over een ITIL certificering ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)
Kandidaat heeft ruime ervaring met het begeleiden van medewerkers die door een reorganisatie van werkinhoud en omgeving gaan veranderen.
Waarbij ook herplaatsings- en bijscholingstrajecten van toepassing kunnen zijn of worden. ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)


Overige informatie

Offsite werken bespreekbaar in overleg met het management team


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken van de afdeling GIT&Infra. Daarin zijn de LAN componenten van het IT Netwerken geclusterd en deze zullen de komende jaren gefaseerd over gaan naar een nieuwe beheersafdeling. Het WAN deel van het IT Netwerk wordt ondergebracht bij de sectie Connectivity van de afdeling Platform Services Defensie. De doelstelling van zowel de sectie Netwerken als de sectie Connectivity is het exploiteren van de Netwerkinfrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. Om dat te kunnen bereiken zal er nauw samengewerkt moeten blijven worden tussen de secties, immers de WAN en LAN componenten vormen samen het IT Netwerk van Defensie. Voor de komende jaren zal er extra aandacht en begeleiding nodig zijn voor de medewerkers. Zij krijgen te maken met verandering van werkomgeving en werkinhoud daar er ook nieuwe innovaties zullen worden doorgevoerd in het beheer van de netwerken. Er gaat
behoefte ontstaan naar nieuwe competenties en technische vaardigheden waardoor de gap tussen huidig en nieuw worden gedefinieerd en door middel van opleidingen met een meerjarenplanning worden gedicht. Daarnaast moet er inhoudelijke aansluiting komen tussen de huidige functie omschrijvingen en de van toepassing zijnde eCF profielen.
Je zorgt voor de ruimte, middelen en het vertrouwen dat nodig is om het gewenste niveau van onze dienstverlening te handhaven en waar mogelijk nog verder te laten excelleren. Je neemt deel aan verschillende gremia waarin je jouw aandachtsgebied of de sectie vertegenwoordigd voor de dagdagelijkse operatie of voor de langere termijn en anticipeert daarop.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig
kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft
techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden
geleverd.

 
Eisen

Heeft 3 jaar ervaring in het gebruik van eCF profielen om daarmee behoeftes t.a.v. competenties en technische vaardigheden te identiceren die op korte en lange termijn gaan ontstaan.
Heeft 3 jaar ervaring in
- het pro-actief zoeken naar en initiëren van mogelijke verbeteringen in processen.
- het zorgdragen voor het personeel (vast/inhuur/inleen)
- het bijdragen aan de kwaliteit van de afdeling door deel te nemen aan evaluaties en
verbetertrajecten
- het optimaal inzetten van de juiste medewerkers voor de juiste klus

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Kandidaat heeft een HBO diploma


Werk- en denkniveau

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als leidinggevende in een ITIL gestuurde IT beheer omgeving
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en werkervaring met het leidinggeven van technisch personeel dat WAN/LAN netwerken
beheert met meer dan 30.000 aansluitingen
Kandidaat heeft uitgebreide kennis en ervaring met het ontwikkelen van functieomschrijvingen op basis van eCF profielen en competenties

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar gewerkt in een (grote) overheidsorganisatie (bij voorkeur de defensie IT organisatie) en is ervaren in
het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten.
Kandidaat is ervaren in het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten
Kandidaat heeft bij voorkeur inhoudelijke en aantoonbare kennis en ervaring van gebruikte technologiën in WAN en LAN netwerken ( bij voorkeur
minimaal 3 jaar werkervaring)
Kandidaat heeft bij voorkeur meerdere jaren specifieke kennis en ervaring met het coachen en ontwikkelen van technisch personeel in de ICT sector
en beschikt over een ITIL certificering ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)
Kandidaat heeft ruime ervaring met het begeleiden van medewerkers die door een reorganisatie van werkinhoud en omgeving gaan veranderen.
Waarbij ook herplaatsings- en bijscholingstrajecten van toepassing kunnen zijn of worden. ( bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring)


Overige informatie

Offsite werken bespreekbaar in overleg met het management team


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Valentina Ji

HeadFirst

Deel deze opdracht