Opdrachten

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst) Installatieteam LPI

Installatieteam LPI

Info

Functie

Installatieteam LPI

Locatie

Soesterberg

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

05.05.2023 - 29.04.2024

Opdrachtnummer

133026

Sluitingsdatum

date-icon23.03.2023 clock-icon08:03

Rolomschrijving en taakafspraken

Het betreft hier een teamuitvraag (16fte)

Opdrachtbeschrijving

Deze opdracht wordt als volgt omschreven:
Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Installatieteam – 16 (tal) Installateurs.
Functieomschrijving Installatie Team
De werkzaamheden voor het project LPI worden uitgevoerd binnen JIVC/GII van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het project behelst de uitrol van gebouwbekabeling, als ook de hieraan gerelateerde vervolgstappen
Werkzaamheden Installatie Team
Het aanleggen van SFTP bekabeling en afwerken hiervan op RJ45 outlets, aanleg van Inpandige Glasvezel infrastructuur, het plaatsen van Netwerkapparatuur,
Netwerkkasten, het brandwerend afdichten van doorvoeren, het aanleggen van Electra op basis van een geldige aanwijzing conform NEN3140, het herstellen van
Systeemplafonds etc.
Het ophangen van WAP's, het patchen van de WAP en het patchen op de poort van de switch.
Het aanbrengen van labels op kabels en andere netwerkcomponenten.
Het testen van de WAP.
Het bijwerken van de plattegrond(en) door het intekenen van o.a. de outlets.
Het certificeren van het netwerk door het meten van de bekabeling met een Fluke-meter en certificeren van het wifi signaal door middel van een Ekahau meting.
Het bijwerken van de administratie en aanleveren bij projectbureau.
Uitgangspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Het team bestaat uit 16 personen (= een volledig team). 5 van de 16 personen treden op als meewerkend voorman en 1 van de 16 personen treedt op als voorman.
Het team wordt door 1 leverancier aangeboden. Het team dient afkomstig te zijn van een Installatiebureau welke netwerken van het merk MMC (MultiMediaConnect) kan en mag certificeren. Certificering wordt afgegeven aan het bureau welke de installatie heeft verricht.
Er dient voor (door) elk teamlid een CV te worden ingediend. Elk teamlid dient te voldoen aan de eisen. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van onderstaande eisen wordt voldaan, wordt het desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Behoeftesteller behoudt zich het recht toe om bronnen, zoals social media, te raadplegen ter toetsing van het CV.
Iedere kandidaat zal individueel beoordeeld worden op basis van de wensen, de beoordeling van het totale team vindt plaats op basis van het gemiddelde van alle kandidaten.
Flexibiliteit bij vervanging (vakantie, verlof en vertrek) ligt bij de behoeftesteller. Binnen 5 werkdagen wordt vervanging verzorgd door aanbieding van een vervangende kandidaat van gelijkwaardig niveau. Beoordeling hiervan is aan de behoeftesteller. Om continuïteit in het team te waarborgen en het aantal wisselingen te beperken, zijn
de kosten voor vervanging ten laste van de leverancier. De eerste 10 dagen dat de nieuwe kandidaat ingewerkt wordt zullen niet worden vergoed door behoeftesteller.

Screeningsniveau
Het team kan, onder voorbehoud van akkoord, starten zodra een ieder in het bezit is van een VOG. De (meewerkend) voorman(nen) zullen VGB gescreend moeten worden

Achtergrond opdracht

Van belang is dat er in het komende jaar maximale invulling wordt gegeven aan de vernieuwing van de Defensie LPI. De huidige procedures kennen een te lange doorlooptijd. Tijdens het Project 3DEF is gebleken dat de gekozen werkwijze met eigen teams met inhoudelijke kennis van KIEN tot significante versnelling leidt in de realisatie van LPI aanvragen.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

- Kandidaat heeft eerder een senior (meewerkend voorman of installateur) of lead rol (voorman) ingevuld bij vorige werkgever(s) op tactisch en operationeel niveau.
Geldig voor allen:
In het bezit van een geldig ESD (Electro Static Discharge) certificaat.
In het bezit van een geldig VCA certificaat
In het bezit van een geldig certificaat voor asbest herkenning.
- 5x meewerkend voorman en 1x voorman:
Is minimaal in bezit van een diploma VMBO binnen het vakgebied I(C)T.
- Tenminste 6 teamleden in het bezit van een hoogwerker certificaat. Binnen het Team dienen
- tenminste 6 medewerkers minimaal een VOP aanwijzing te hebben en tenminste 1 VP.
- Geldig voor allen: VMBO werk- en denkniveau, op basis van diploma of meerjaren ervaring (minimaal 2 jaar) in soortgelijk werk.(2 jaar)
- Geldig voor allen: Minimaal 1 jaar recente werkervaring (binnen de afgelopen 3 jaar) met het aanleggen van gebouw bekabelingsystemen en
infrastructuren
- 5x meewerkend voorman en 1x voorman: (2 jaar)
- Aantoonbaar ervaring op het gebied van leidinggeven.
- Aantoonbaar ervaring met het verwerken van administratie voortvloeiend uit het werk.

U dient duidelijk aan te geven waar in het CV is terug te vinden dat het team/kandidaat aan deze eisen voldoet. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van bovenstaande eisen wordt voldaan door de kandidaten, wordt desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Geef duidelijk in het CV en Antwoordformulier aan of het de voorman (1), meewerkend voorman (5) of ander teamlid betreft.

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het aanleggen van gebouw bekabelingsystemen en infrastructuren incl. afmonteren van RJ45 Outlets
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het activeren van netwerken in patchkasten (plaatsen van switches en patchpanelen alsmede het
patchen).
- Kandidaat moet ervaring hebben met het aanleggen van Elektra conform de NEN richtlijnen incl. de daartoe behorende aanwijzingen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst)

Rolomschrijving en taakafspraken

Het betreft hier een teamuitvraag (16fte)

Opdrachtbeschrijving

Deze opdracht wordt als volgt omschreven:
Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Installatieteam – 16 (tal) Installateurs.
Functieomschrijving Installatie Team
De werkzaamheden voor het project LPI worden uitgevoerd binnen JIVC/GII van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het project behelst de uitrol van gebouwbekabeling, als ook de hieraan gerelateerde vervolgstappen
Werkzaamheden Installatie Team
Het aanleggen van SFTP bekabeling en afwerken hiervan op RJ45 outlets, aanleg van Inpandige Glasvezel infrastructuur, het plaatsen van Netwerkapparatuur,
Netwerkkasten, het brandwerend afdichten van doorvoeren, het aanleggen van Electra op basis van een geldige aanwijzing conform NEN3140, het herstellen van
Systeemplafonds etc.
Het ophangen van WAP's, het patchen van de WAP en het patchen op de poort van de switch.
Het aanbrengen van labels op kabels en andere netwerkcomponenten.
Het testen van de WAP.
Het bijwerken van de plattegrond(en) door het intekenen van o.a. de outlets.
Het certificeren van het netwerk door het meten van de bekabeling met een Fluke-meter en certificeren van het wifi signaal door middel van een Ekahau meting.
Het bijwerken van de administratie en aanleveren bij projectbureau.
Uitgangspunten voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Het team bestaat uit 16 personen (= een volledig team). 5 van de 16 personen treden op als meewerkend voorman en 1 van de 16 personen treedt op als voorman.
Het team wordt door 1 leverancier aangeboden. Het team dient afkomstig te zijn van een Installatiebureau welke netwerken van het merk MMC (MultiMediaConnect) kan en mag certificeren. Certificering wordt afgegeven aan het bureau welke de installatie heeft verricht.
Er dient voor (door) elk teamlid een CV te worden ingediend. Elk teamlid dient te voldoen aan de eisen. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van onderstaande eisen wordt voldaan, wordt het desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Behoeftesteller behoudt zich het recht toe om bronnen, zoals social media, te raadplegen ter toetsing van het CV.
Iedere kandidaat zal individueel beoordeeld worden op basis van de wensen, de beoordeling van het totale team vindt plaats op basis van het gemiddelde van alle kandidaten.
Flexibiliteit bij vervanging (vakantie, verlof en vertrek) ligt bij de behoeftesteller. Binnen 5 werkdagen wordt vervanging verzorgd door aanbieding van een vervangende kandidaat van gelijkwaardig niveau. Beoordeling hiervan is aan de behoeftesteller. Om continuïteit in het team te waarborgen en het aantal wisselingen te beperken, zijn
de kosten voor vervanging ten laste van de leverancier. De eerste 10 dagen dat de nieuwe kandidaat ingewerkt wordt zullen niet worden vergoed door behoeftesteller.

Screeningsniveau
Het team kan, onder voorbehoud van akkoord, starten zodra een ieder in het bezit is van een VOG. De (meewerkend) voorman(nen) zullen VGB gescreend moeten worden

Achtergrond opdracht

Van belang is dat er in het komende jaar maximale invulling wordt gegeven aan de vernieuwing van de Defensie LPI. De huidige procedures kennen een te lange doorlooptijd. Tijdens het Project 3DEF is gebleken dat de gekozen werkwijze met eigen teams met inhoudelijke kennis van KIEN tot significante versnelling leidt in de realisatie van LPI aanvragen.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

- Kandidaat heeft eerder een senior (meewerkend voorman of installateur) of lead rol (voorman) ingevuld bij vorige werkgever(s) op tactisch en operationeel niveau.
Geldig voor allen:
In het bezit van een geldig ESD (Electro Static Discharge) certificaat.
In het bezit van een geldig VCA certificaat
In het bezit van een geldig certificaat voor asbest herkenning.
- 5x meewerkend voorman en 1x voorman:
Is minimaal in bezit van een diploma VMBO binnen het vakgebied I(C)T.
- Tenminste 6 teamleden in het bezit van een hoogwerker certificaat. Binnen het Team dienen
- tenminste 6 medewerkers minimaal een VOP aanwijzing te hebben en tenminste 1 VP.
- Geldig voor allen: VMBO werk- en denkniveau, op basis van diploma of meerjaren ervaring (minimaal 2 jaar) in soortgelijk werk.(2 jaar)
- Geldig voor allen: Minimaal 1 jaar recente werkervaring (binnen de afgelopen 3 jaar) met het aanleggen van gebouw bekabelingsystemen en
infrastructuren
- 5x meewerkend voorman en 1x voorman: (2 jaar)
- Aantoonbaar ervaring op het gebied van leidinggeven.
- Aantoonbaar ervaring met het verwerken van administratie voortvloeiend uit het werk.

U dient duidelijk aan te geven waar in het CV is terug te vinden dat het team/kandidaat aan deze eisen voldoet. Indien niet duidelijk uit het CV blijkt dat aan één van bovenstaande eisen wordt voldaan door de kandidaten, wordt desbetreffende team (in zijn geheel) uitgesloten. Geef duidelijk in het CV en Antwoordformulier aan of het de voorman (1), meewerkend voorman (5) of ander teamlid betreft.

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het aanleggen van gebouw bekabelingsystemen en infrastructuren incl. afmonteren van RJ45 Outlets
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het activeren van netwerken in patchkasten (plaatsen van switches en patchpanelen alsmede het
patchen).
- Kandidaat moet ervaring hebben met het aanleggen van Elektra conform de NEN richtlijnen incl. de daartoe behorende aanwijzingen.

De recruiter

Valentina Ji

HeadFirst

Deel deze opdracht