Opdrachten

UWV Amsterdam Testcoördinator in de rol van Testmanager

Testcoördinator in de rol van Testmanager

Info

Functie

Testcoördinator in de rol van Testmanager

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

09.10.2023 - 30.09.2024

Opdrachtnummer

144522

Sluitingsdatum

date-icon22.09.2023 clock-icon10:00

Rolomschrijving en taakafspraken

UWV is op zoek voor naar een testcoördinator in de rol van “Testmanager”

Omschrijving opdracht
Wij zoeken een testcoördinator "in de rol van "testmanager” voor een complex klantproces. De opdracht ligt bij het Project HerOntwerp Faillissementen en zorgt ervoor dat de huidige processen, die deels handmatig zijn, worden vervangen door nieuwe processen met daarbij de ondersteuning van nieuwe IV middelen (e-formulieren, workflow systeem).
Als Testmanager verantwoordelijk voor een voorspelbare en zachte landing bij de uitvoering OSW en haar cliënten:
-    Opstellen van implementatieplan waarin de implementatie van de nieuwe werkprocessen die het project HOF oplevert beschreven is. Hierbij wordt ingegaan op:
o    de beoogde werkplaats waar de opgeleverde projectproducten als eerste worden geïmplementeerd op kleine schaal en
o    de wijze waarop vervolgens deze processen landelijk worden geïmplementeerd.
-    Voert de regie over de uitvoering van het implementatieplan.
-    Afstemmen projectmanagement, stakeholders, leverancier, v.w.b. alle activiteiten die betrekking hebben op het test- en implementatievlak
-    Maken Ketentestplan voor de onderdelen waar het van toepassing is.
-    Stemt de benodigde capaciteit af v.w.b. het uitvoerende gedeelte van de ketentesten en regelt dit in.
Adviserend/sturend over de GIV Shared Services zoals er zijn: security-, performancetesten, Testdata Anonimisering, testautomatisering, service Virtualisering, AVG, Testdorp etc De testmanager moet bekend zijn met het omgaan met meerdere scrum teams en meerdere divisies. Voorkeur gaat uit naar een persoon die makkelijk kan multitasken. Gezien de omgeving en de aard van de functie is het van belang dat u over goede communicatieve vaardigheden beschikt en in een politiek gevoelige omgeving kunt werken waarbij er verschillende belangen een rol spelen. Daarnaast is van belang dat u stevig in uw schoenen staat en een proactieve houding heeft.

Aanvullende functie-eisen
-    Prince2 foundation gecertificeerd;
-    TMAP en/of ISTQB gecertificeerd;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager met werken in projecten in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager met leiden van testuitvoering in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft aantoonbaar de afgelopen 3 jaar zelfstandig meerderere KRA's (Keten Risico Analyse) geïnitieerd, uitgevoerd en resultaten in het MTP (Master Test Plan) verwerkt;
-    Heeft minimaal 2 omvangrijke testtrajecten als testmanager gecoördineerd in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager in IT infrastructuurprojecten in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als coach / begeleiding van collega testmanagers.

Doel van de functie
Eindverantwoordelijk voor het testen van en rapporteren over nieuwe of gewijzigde onderdelen van de informatievoorziening ten behoeve van de primaire bedrijfsvoering.

Algemeen UWV

Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats
van UWV in de keten.

Kent op hoofdlijnen de organisatie van UWV.
Opleiding/Kennis
- Functioneert op WO- niveau.
- Kennis van organisatie-inrichting.
- Kent plaats en kwaliteit van geautomatiseerde systemen in de uitvoering.
- Gedegen kennis van softwaretestmethoden & testmanagement (waaronder teststrategie, risicotaxatie).
- Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
- Vakinhoudelijke opleiding Testen o.a. Test Proces Improvement (TPI), Test Specificatie Technieken en Test Management Methodiek (TMAP).
- Certificering op TMAP Professional advanced e/o ISEB/ISTQB.
- Heeft kennis van het vakgebied functioneel ontwerp.
- Kennis en ervaring relevante tooling.

Ervaring
- Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testcoördinator.
- Aantoonbare kennis en ervaring met werken in agile omgeving (SAFe certificering is een pre).
- Minimaal 3 jaar ervaring met het functioneel testen van informatiesystemen.Eisen:
-Check in form of ZZP-ers wel aangeboden mogen worden, dan deze zin verwijderen
- Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Een doorleenconstructie is niet toegestaan
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV
  heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
  - Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  - Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven


Wensen:


Competenties:Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

UWV Amsterdam

Rolomschrijving en taakafspraken

UWV is op zoek voor naar een testcoördinator in de rol van “Testmanager”

Omschrijving opdracht
Wij zoeken een testcoördinator "in de rol van "testmanager” voor een complex klantproces. De opdracht ligt bij het Project HerOntwerp Faillissementen en zorgt ervoor dat de huidige processen, die deels handmatig zijn, worden vervangen door nieuwe processen met daarbij de ondersteuning van nieuwe IV middelen (e-formulieren, workflow systeem).
Als Testmanager verantwoordelijk voor een voorspelbare en zachte landing bij de uitvoering OSW en haar cliënten:
-    Opstellen van implementatieplan waarin de implementatie van de nieuwe werkprocessen die het project HOF oplevert beschreven is. Hierbij wordt ingegaan op:
o    de beoogde werkplaats waar de opgeleverde projectproducten als eerste worden geïmplementeerd op kleine schaal en
o    de wijze waarop vervolgens deze processen landelijk worden geïmplementeerd.
-    Voert de regie over de uitvoering van het implementatieplan.
-    Afstemmen projectmanagement, stakeholders, leverancier, v.w.b. alle activiteiten die betrekking hebben op het test- en implementatievlak
-    Maken Ketentestplan voor de onderdelen waar het van toepassing is.
-    Stemt de benodigde capaciteit af v.w.b. het uitvoerende gedeelte van de ketentesten en regelt dit in.
Adviserend/sturend over de GIV Shared Services zoals er zijn: security-, performancetesten, Testdata Anonimisering, testautomatisering, service Virtualisering, AVG, Testdorp etc De testmanager moet bekend zijn met het omgaan met meerdere scrum teams en meerdere divisies. Voorkeur gaat uit naar een persoon die makkelijk kan multitasken. Gezien de omgeving en de aard van de functie is het van belang dat u over goede communicatieve vaardigheden beschikt en in een politiek gevoelige omgeving kunt werken waarbij er verschillende belangen een rol spelen. Daarnaast is van belang dat u stevig in uw schoenen staat en een proactieve houding heeft.

Aanvullende functie-eisen
-    Prince2 foundation gecertificeerd;
-    TMAP en/of ISTQB gecertificeerd;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager met werken in projecten in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager met leiden van testuitvoering in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft aantoonbaar de afgelopen 3 jaar zelfstandig meerderere KRA's (Keten Risico Analyse) geïnitieerd, uitgevoerd en resultaten in het MTP (Master Test Plan) verwerkt;
-    Heeft minimaal 2 omvangrijke testtrajecten als testmanager gecoördineerd in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager in IT infrastructuurprojecten in de afgelopen 5 jaar;
-    Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als coach / begeleiding van collega testmanagers.

Doel van de functie
Eindverantwoordelijk voor het testen van en rapporteren over nieuwe of gewijzigde onderdelen van de informatievoorziening ten behoeve van de primaire bedrijfsvoering.

Algemeen UWV

Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats
van UWV in de keten.

Kent op hoofdlijnen de organisatie van UWV.
Opleiding/Kennis
- Functioneert op WO- niveau.
- Kennis van organisatie-inrichting.
- Kent plaats en kwaliteit van geautomatiseerde systemen in de uitvoering.
- Gedegen kennis van softwaretestmethoden & testmanagement (waaronder teststrategie, risicotaxatie).
- Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
- Vakinhoudelijke opleiding Testen o.a. Test Proces Improvement (TPI), Test Specificatie Technieken en Test Management Methodiek (TMAP).
- Certificering op TMAP Professional advanced e/o ISEB/ISTQB.
- Heeft kennis van het vakgebied functioneel ontwerp.
- Kennis en ervaring relevante tooling.

Ervaring
- Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testcoördinator.
- Aantoonbare kennis en ervaring met werken in agile omgeving (SAFe certificering is een pre).
- Minimaal 3 jaar ervaring met het functioneel testen van informatiesystemen.Eisen:
-Check in form of ZZP-ers wel aangeboden mogen worden, dan deze zin verwijderen
- Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.
- Een doorleenconstructie is niet toegestaan
- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV
  heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV.
  - Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  - Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven


Wensen:


Competenties:Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lindsay Kok

Between

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center