Opdrachten

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Junior Informatie Analist

Junior Informatie Analist

Info

Functie

Junior Informatie Analist

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

10.10.2023 - 30.09.2024

Opdrachtnummer

144536

Sluitingsdatum

date-icon25.09.2023 clock-icon10:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Functieomschrijving
Het doel dat je hebt als Informatieanalist is dat je de benodigde informatie verzamelt waarmee vervolgens een functioneel ontwerp gemaakt kan worden.
Hiervoor zoek je zoveel mogelijk informatie bij elkaar, schept daar orde in en maakt vervolgens daaruit de informatie analyse. Je schept duidelijkheid over de vraag vanuit de opdrachtgever en je doet voorstellen om de opdracht vorm te geven.

Wat ga je doen?
•    Je haalt de vraag op vanuit de business en maakt een vertaalslag naar een opdracht die in het Scrum Team kan worden uitgevoerd.
•    Je leest je in, legt contact met externe partijen en zorgt er zo voor dat je de juiste informatie tot je beschikking hebt.
•    Je zorgt ervoor dat de vraag achter de vraag wordt achterhaald bij de opdrachtgever. Naast het uitzoeken informatie, ga je dus ook echt achterhalen wat de opdrachtgever nou eigenlijk écht wil.
•    Je gaat het functioneel gegevensmodel opstellen en ontwerpen reviewen en de daarvoor benodigde informatie bij elkaar zoeken.
•    Je doet ook de haalbaarheidstoetsen. Hierin toets je in hoeverre het haalbaar is om de vraag van de klant op te pakken. Ook kom je met alternatieven voor als een vraag niet haalbaar is.
•    Je maakt deel uit van een ontwikkelteam dat bouwt aan applicaties en IT producten.

Waar kom je te werken?

Bij Gegevensdiensten werken zo’n 500 medewerkers. Een relatief kleine divisie, onderverdeeld in drie domeinen (personen, werkgevers, datawarehouse), waar iedereen elkaar kent.

Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik van deze gegevens. Gegevensdiensten streeft ernaar hergebruik van gegevens te bevorderen en meervoudige uitvraag van gegevens te reduceren.

Onze missie hierbij is om afnemers en burgers te helpen bij het realiseren van lastenverlichting en administratief gemak. Bovendien vervullen wij een belangrijke rol in de loonaangifteketen.

Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens worden door UWV gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om digitale formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. Ook stellen wij die gegevens beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast stelt Gegevensdiensten de gedifferentieerde premiepercentages WGA/WIA vast, voert de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Vrijwillige Verzekeringen uit én beheert het doelgroepregister waar gegevens in staan van mensen die onder de banenafspraak vallen. Ons Datawarehouse maakt informatie door gegevens uit diverse bronnen te combineren en beschikbaar te stellen aan UWV. En Gegevensdiensten is dé expert van de Polisadministratie.

Gunningcriteria

-    Minimaal HBO-diploma;
-    Affiniteit met de functie van Informatieanalist of functioneel ontwerper;
-    Goede beheersing Nederlandse taal;
-    Enthousiast en leergierig
-    U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U Affiniteit vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV. Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken. Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

Let op: Deze inzet betreft een detavast constructie. Na het verstrijken van de detacheringperiode van 12 maanden en bij gebleken geschiktheid, dit ter beoordeling van de inlener, kan de kandidaat een dienstverband worden aangeboden voor (on)bepaalde tijd.

Additionele informatie: Standplaats Amsterdam Sloterdijk (hybride werken in overleg, minimaal 2 dagen per week on site).


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Rolomschrijving en taakafspraken

Functieomschrijving
Het doel dat je hebt als Informatieanalist is dat je de benodigde informatie verzamelt waarmee vervolgens een functioneel ontwerp gemaakt kan worden.
Hiervoor zoek je zoveel mogelijk informatie bij elkaar, schept daar orde in en maakt vervolgens daaruit de informatie analyse. Je schept duidelijkheid over de vraag vanuit de opdrachtgever en je doet voorstellen om de opdracht vorm te geven.

Wat ga je doen?
•    Je haalt de vraag op vanuit de business en maakt een vertaalslag naar een opdracht die in het Scrum Team kan worden uitgevoerd.
•    Je leest je in, legt contact met externe partijen en zorgt er zo voor dat je de juiste informatie tot je beschikking hebt.
•    Je zorgt ervoor dat de vraag achter de vraag wordt achterhaald bij de opdrachtgever. Naast het uitzoeken informatie, ga je dus ook echt achterhalen wat de opdrachtgever nou eigenlijk écht wil.
•    Je gaat het functioneel gegevensmodel opstellen en ontwerpen reviewen en de daarvoor benodigde informatie bij elkaar zoeken.
•    Je doet ook de haalbaarheidstoetsen. Hierin toets je in hoeverre het haalbaar is om de vraag van de klant op te pakken. Ook kom je met alternatieven voor als een vraag niet haalbaar is.
•    Je maakt deel uit van een ontwikkelteam dat bouwt aan applicaties en IT producten.

Waar kom je te werken?

Bij Gegevensdiensten werken zo’n 500 medewerkers. Een relatief kleine divisie, onderverdeeld in drie domeinen (personen, werkgevers, datawarehouse), waar iedereen elkaar kent.

Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik van deze gegevens. Gegevensdiensten streeft ernaar hergebruik van gegevens te bevorderen en meervoudige uitvraag van gegevens te reduceren.

Onze missie hierbij is om afnemers en burgers te helpen bij het realiseren van lastenverlichting en administratief gemak. Bovendien vervullen wij een belangrijke rol in de loonaangifteketen.

Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens worden door UWV gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om digitale formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. Ook stellen wij die gegevens beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast stelt Gegevensdiensten de gedifferentieerde premiepercentages WGA/WIA vast, voert de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Vrijwillige Verzekeringen uit én beheert het doelgroepregister waar gegevens in staan van mensen die onder de banenafspraak vallen. Ons Datawarehouse maakt informatie door gegevens uit diverse bronnen te combineren en beschikbaar te stellen aan UWV. En Gegevensdiensten is dé expert van de Polisadministratie.

Gunningcriteria

-    Minimaal HBO-diploma;
-    Affiniteit met de functie van Informatieanalist of functioneel ontwerper;
-    Goede beheersing Nederlandse taal;
-    Enthousiast en leergierig
-    U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U Affiniteit vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV. Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken. Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

Let op: Deze inzet betreft een detavast constructie. Na het verstrijken van de detacheringperiode van 12 maanden en bij gebleken geschiktheid, dit ter beoordeling van de inlener, kan de kandidaat een dienstverband worden aangeboden voor (on)bepaalde tijd.

Additionele informatie: Standplaats Amsterdam Sloterdijk (hybride werken in overleg, minimaal 2 dagen per week on site).


Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lindsay Kok

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center