Opdrachten

UWV Amsterdam (BT) ICT projectmanager

ICT projectmanager

Info

Functie

ICT projectmanager

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

25.09.2022 - 31.08.2023

Opdrachtnummer

120284

Sluitingsdatum

date-icon28.09.2022 clock-icon08:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:


Algemeen:


Deze Pilot vormt een belangrijk (technisch) fundament voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De Versnelling en biedt voor UWV enorme kansen om de realisatie van nieuwe functionaliteiten sterk te versnellen en de kwaliteit van de desbetreffende releases te verhogen.Opdracht Pilot (POC):


UWV wenst de snelheid van de automatisering (in gebruik name nieuwe functionaliteiten) en kwaliteit te verhogen.Om capaciteit efficiënter en gerichter in te kunnen zetten is het wenselijk om onderliggende voortbrengingsprocessen en in productie name te automatiseren.


Het streven is om een standaard dienst te ontwikkelen die on-demand kan worden afgenomen door (ontwikkel)teams van de divisies.Doel:


• Inzichtelijk maken van de gewenste (generieke) voortbrengingsketen


• Opstellen van een roadmap voor de realisatie van een geïntegreerde voortbrengingsketen (CI/CD)


• Initiëren van een succesvolle pilot waarin enkele ontwikkelteams in 2022 gebruik maken van de voorgestelde voortbrengingsketenOpdracht:


• Realiseer een generieke voortbrengingsketen die on-demand kan worden afgenomen door ontwikkelteams uit de divisies


• Gebruik voor orkestratie en beheer van de voortbrengingsketen Azure DevOps en gebruik zoveel mogelijk de standaard functionaliteit uit deze suite.


• Beproef deze generieke voortbrengingsketen in twee pilots (1 voor het doelplatform private cloud en 1 voor het doelplatform containerplatform) om zo de variaties (.Net, JAVA, AI, BAW, enz) in deze doelplatformen te beproeven.


• Volg de voorgestelde roadmap om zo acties uit te voeren op het gebied van:


o Strategie & governance (o.a. vaststellen KPI’s, uitdragen visie, opzetten TDA)


o Service delivery & processen (o.a. ontwikkeling generieke dienstverlening en update processen)


o Mens & cultuur (o.a. inrichten virtueel CI/CD team)


o De twee voorgestelde pilots (pilot private cloud en containerplatform)


o IT-architectuur (o.a. finaliseren solution architectuur (voor heel UWV)zoals correct ingerichte OTAP volgens het shift-left principe)


o Technologie (o.a. implementatie Azure DevOps, uitrollen generieke en specifieke pijplijnen)Resultaatverplichting:


• Advies voor het inrichten van de dienst op basis van de uitkomsten van de pilot


• Bepalen van de migratiestrategie op basis van de uitkomsten van de pilot


• Het realiseren van de pilotEisen:


- Een doorleenconstructie is niet toegestaan


- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.


- U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV ).


- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van CI/CD straten gebruikmakend van Azure DevOps in de afgelopen 5 jaar


- Moet effectief kunnen communiceren (schriftelijk en mondeling) op alle hiërarchische lagen van een organisatie (van hoger management tot technisch operationeel)


- Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context en/of bij overheidsorganisaties met meerdere projecten met grote ICT impact in de afgelopen 7 jaar


- Relevante projectmanagementcertificering (bijv. PMP, PRINCE2)


- Heeft ervaring met zowel private Cloud als containerplatform is een PRE


- Kennis en ervaring met de voorbrengingsmogelijkheden/verbeteringen binnen de OTAP (Shift-left) is een PRE


- Maximum uurtarief wordt niet vermeld. Aanbieders worden verzocht een aanbieding te doen tegen een -naar hun opvatting- marktconform uurtarief. Uurtarief inclusief reiskosten woon-werk v.v. en parkeerkosten, exclusief BTW

Aanvullende informatie:


Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.


Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.


Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.


- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.


- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.


Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

UWV Amsterdam (BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:


Algemeen:


Deze Pilot vormt een belangrijk (technisch) fundament voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De Versnelling en biedt voor UWV enorme kansen om de realisatie van nieuwe functionaliteiten sterk te versnellen en de kwaliteit van de desbetreffende releases te verhogen.Opdracht Pilot (POC):


UWV wenst de snelheid van de automatisering (in gebruik name nieuwe functionaliteiten) en kwaliteit te verhogen.Om capaciteit efficiënter en gerichter in te kunnen zetten is het wenselijk om onderliggende voortbrengingsprocessen en in productie name te automatiseren.


Het streven is om een standaard dienst te ontwikkelen die on-demand kan worden afgenomen door (ontwikkel)teams van de divisies.Doel:


• Inzichtelijk maken van de gewenste (generieke) voortbrengingsketen


• Opstellen van een roadmap voor de realisatie van een geïntegreerde voortbrengingsketen (CI/CD)


• Initiëren van een succesvolle pilot waarin enkele ontwikkelteams in 2022 gebruik maken van de voorgestelde voortbrengingsketenOpdracht:


• Realiseer een generieke voortbrengingsketen die on-demand kan worden afgenomen door ontwikkelteams uit de divisies


• Gebruik voor orkestratie en beheer van de voortbrengingsketen Azure DevOps en gebruik zoveel mogelijk de standaard functionaliteit uit deze suite.


• Beproef deze generieke voortbrengingsketen in twee pilots (1 voor het doelplatform private cloud en 1 voor het doelplatform containerplatform) om zo de variaties (.Net, JAVA, AI, BAW, enz) in deze doelplatformen te beproeven.


• Volg de voorgestelde roadmap om zo acties uit te voeren op het gebied van:


o Strategie & governance (o.a. vaststellen KPI’s, uitdragen visie, opzetten TDA)


o Service delivery & processen (o.a. ontwikkeling generieke dienstverlening en update processen)


o Mens & cultuur (o.a. inrichten virtueel CI/CD team)


o De twee voorgestelde pilots (pilot private cloud en containerplatform)


o IT-architectuur (o.a. finaliseren solution architectuur (voor heel UWV)zoals correct ingerichte OTAP volgens het shift-left principe)


o Technologie (o.a. implementatie Azure DevOps, uitrollen generieke en specifieke pijplijnen)Resultaatverplichting:


• Advies voor het inrichten van de dienst op basis van de uitkomsten van de pilot


• Bepalen van de migratiestrategie op basis van de uitkomsten van de pilot


• Het realiseren van de pilotEisen:


- Een doorleenconstructie is niet toegestaan


- Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.


- U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV ).


- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van CI/CD straten gebruikmakend van Azure DevOps in de afgelopen 5 jaar


- Moet effectief kunnen communiceren (schriftelijk en mondeling) op alle hiërarchische lagen van een organisatie (van hoger management tot technisch operationeel)


- Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context en/of bij overheidsorganisaties met meerdere projecten met grote ICT impact in de afgelopen 7 jaar


- Relevante projectmanagementcertificering (bijv. PMP, PRINCE2)


- Heeft ervaring met zowel private Cloud als containerplatform is een PRE


- Kennis en ervaring met de voorbrengingsmogelijkheden/verbeteringen binnen de OTAP (Shift-left) is een PRE


- Maximum uurtarief wordt niet vermeld. Aanbieders worden verzocht een aanbieding te doen tegen een -naar hun opvatting- marktconform uurtarief. Uurtarief inclusief reiskosten woon-werk v.v. en parkeerkosten, exclusief BTW

Aanvullende informatie:


Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.


Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.


Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.


- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.


- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.


Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Michelle Wassmer

Between

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center