Opdrachten

Stichting ICTU Senior Communicatieadviseur

Senior Communicatieadviseur

Info

Functie

Senior Communicatieadviseur

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

18.06.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

138211

Sluitingsdatum

date-icon13.06.2023 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. Het werkveld van ICTU is de digitale overheid.

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers, het cluster Kennis en Informatie bij de Directie Ruimtelijk Beleid van het ministerie van BZK, een Senior Communicatieadviseur die het uitdagend vindt om gebruikers aan te haken bij het werken aan de inrichting van Nederland door het gebruik van geo-informatie van boven- en ondergrond verder te brengen.

Wie zijn wij?
Het cluster Kennis en Informatie staat voor de uitdaging om de toepassing van (geo)data en digitalisering, nog meer dan nu, te verbinden aan het werken aan grote maatschappelijke opgaven (zoals woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie) die een fiks beslag op de ruimte leggen. De geodata (data met een ruimtelijke component, zoals adressen en gebouwen) worden vastgelegd en ontsloten in de geo-basisregistraties. Bronhouders (overheidsorganisaties) moeten deze data aanleveren en zijn ook verplicht deze te gebruiken. Deze geodata vormen het datafundament onder de ruimtelijke ordening en het beheer van de leefomgeving.

Waar werken we aan?
In een notendop is dit de ontwikkeling:
We werken met vele partijen samen aan de doorontwikkeling van deze basisregistraties met betrouwbare, samenhangende data en voorzieningen, zodat de losse registraties als het ware één centrale ‘bak’ vormen met geo-data. Die zijn voor iedereen toegankelijk en zijn in samenhang aan te leveren en op te vragen. Ook is een beweging richting 3D visualisatie van data gaande, zodat integrale ruimtelijke ordening kan plaatsvinden. Specifiek breiden we de Basisregistratie Ondergrond (BRO) uit met het onderwerp Milieukwaliteit.

Wat willen we met onze gebruikers?
We willen zorgen dat onze doelgroepen meedenken en meedoen aan deze doorontwikkeling en dat doelgroepen als gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus de gegevens ook gebruiken voor ruimtelijke projecten.

Wie zoeken we?
We zoeken versterking van ons geo-team, waarin een strategisch communicatieadviseur, een junior en een adviseur gebruik actief zijn. We werken als netwerkorganisatie samen met partijen als Kadaster, TNO en Geonovum.

Wat ga je doen?
Je stelt in samenwerking met de strategisch communicatieadviseur een jaarplan op en zorgt voor uitvoering daarvan. De communicatiewerkzaamheden die je gaat uitvoeren hebben tot doel gebruikers te engageren, kennis te delen en relaties te onderhouden. Voor 2023 zijn onder meer de volgende werkzaamheden voorzien:
•    Opstellen plan voor gebruikerscommunicatie: Je stelt een plan op voor de communicatie met gebruikers, inclusief een kalender en voert dat uit.
•    Stroomlijnen en onderhouden van de bestaande community’s en gebruikersoverleggen: je bent voorzitter van de Klankbordgroep Basisregistratie Ondergrond (BRO); je onderhoudt contacten met BRO-gebruikers door het regisseren en presenteren van webinars of deelname aan congressen. Je denkt mee over doorontwikkeling van de gebruikersoverleggen voor de bovengrondse basisregistraties.
•    Kennis ontwikkelen en borgen: je ontwikkelt en actualiseert producten zoals checklists, handleidingen.
•    Inspireren: je laat, in de context van actuele ontwikkelingen, voorbeelden van toepassingen van de geo-data laat je zien. Je denkt proactief mee met het organiseren en uitvoeren van evenementen
•    Achterblijvers benaderen en hulp bieden: Je draagt bij aan het verder brengen van de data-aanlevering en -afnemen en werk in het Kwaliteits- en Toezichtproces van de geo-basisregissraties mee.
•    Inrichten van community’s: Je bekijkt welke community’s er nu actief zijn en hoe we die kunnen benutten voor Geo-informatie en/of richt nieuwe (online) community’s in.
•    Social media benutten: Samen met de junior adviseur maak je een plan voor gebruik van social media.


Gewenste profiel

•    Je hebt ervaring met projectmatig werken, bent resultaatgericht (hands-on mentaliteit) en stelt je proactief op
•    Je kunt ontwikkelingen vertalen in ideeën die gebruikers stimuleren de basisregistraties te vullen en te gebruiken
•    Je kunt zelfstandig werken, bent creatief en gewend om met eigen initiatieven te komen en deze uit te werken
•    Je bent verbindend, flexibel en je kunt goed samenwerken (teamplayer)
•    Je bent in staat de benodigde kennis over geo-informatie, het geobeleid en het stakeholderveld je snel eigen te maken
•    Je hebt je ervaring opgedaan in een politiek dynamische beleids- en ICT-omgeving


Eisen
•    Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding, op het gebied van communicatie (niet marcom), met affiniteit voor het beleidsterrein geo-informatie en/of informatievoorziening.
•    Minimaal 24 uur per week beschikbaar

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan


Wensen

Aantoonbare ervaring binnen de overheid
Aantoonbare ervaring met gebruikerscommunicatie op het gebied van informatievoorziening/ICT
Aantoonbare ervaring met advisering complexe projecten, bij voorkeur ICT

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. Het werkveld van ICTU is de digitale overheid.

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers, het cluster Kennis en Informatie bij de Directie Ruimtelijk Beleid van het ministerie van BZK, een Senior Communicatieadviseur die het uitdagend vindt om gebruikers aan te haken bij het werken aan de inrichting van Nederland door het gebruik van geo-informatie van boven- en ondergrond verder te brengen.

Wie zijn wij?
Het cluster Kennis en Informatie staat voor de uitdaging om de toepassing van (geo)data en digitalisering, nog meer dan nu, te verbinden aan het werken aan grote maatschappelijke opgaven (zoals woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie) die een fiks beslag op de ruimte leggen. De geodata (data met een ruimtelijke component, zoals adressen en gebouwen) worden vastgelegd en ontsloten in de geo-basisregistraties. Bronhouders (overheidsorganisaties) moeten deze data aanleveren en zijn ook verplicht deze te gebruiken. Deze geodata vormen het datafundament onder de ruimtelijke ordening en het beheer van de leefomgeving.

Waar werken we aan?
In een notendop is dit de ontwikkeling:
We werken met vele partijen samen aan de doorontwikkeling van deze basisregistraties met betrouwbare, samenhangende data en voorzieningen, zodat de losse registraties als het ware één centrale ‘bak’ vormen met geo-data. Die zijn voor iedereen toegankelijk en zijn in samenhang aan te leveren en op te vragen. Ook is een beweging richting 3D visualisatie van data gaande, zodat integrale ruimtelijke ordening kan plaatsvinden. Specifiek breiden we de Basisregistratie Ondergrond (BRO) uit met het onderwerp Milieukwaliteit.

Wat willen we met onze gebruikers?
We willen zorgen dat onze doelgroepen meedenken en meedoen aan deze doorontwikkeling en dat doelgroepen als gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus de gegevens ook gebruiken voor ruimtelijke projecten.

Wie zoeken we?
We zoeken versterking van ons geo-team, waarin een strategisch communicatieadviseur, een junior en een adviseur gebruik actief zijn. We werken als netwerkorganisatie samen met partijen als Kadaster, TNO en Geonovum.

Wat ga je doen?
Je stelt in samenwerking met de strategisch communicatieadviseur een jaarplan op en zorgt voor uitvoering daarvan. De communicatiewerkzaamheden die je gaat uitvoeren hebben tot doel gebruikers te engageren, kennis te delen en relaties te onderhouden. Voor 2023 zijn onder meer de volgende werkzaamheden voorzien:
•    Opstellen plan voor gebruikerscommunicatie: Je stelt een plan op voor de communicatie met gebruikers, inclusief een kalender en voert dat uit.
•    Stroomlijnen en onderhouden van de bestaande community’s en gebruikersoverleggen: je bent voorzitter van de Klankbordgroep Basisregistratie Ondergrond (BRO); je onderhoudt contacten met BRO-gebruikers door het regisseren en presenteren van webinars of deelname aan congressen. Je denkt mee over doorontwikkeling van de gebruikersoverleggen voor de bovengrondse basisregistraties.
•    Kennis ontwikkelen en borgen: je ontwikkelt en actualiseert producten zoals checklists, handleidingen.
•    Inspireren: je laat, in de context van actuele ontwikkelingen, voorbeelden van toepassingen van de geo-data laat je zien. Je denkt proactief mee met het organiseren en uitvoeren van evenementen
•    Achterblijvers benaderen en hulp bieden: Je draagt bij aan het verder brengen van de data-aanlevering en -afnemen en werk in het Kwaliteits- en Toezichtproces van de geo-basisregissraties mee.
•    Inrichten van community’s: Je bekijkt welke community’s er nu actief zijn en hoe we die kunnen benutten voor Geo-informatie en/of richt nieuwe (online) community’s in.
•    Social media benutten: Samen met de junior adviseur maak je een plan voor gebruik van social media.


Gewenste profiel

•    Je hebt ervaring met projectmatig werken, bent resultaatgericht (hands-on mentaliteit) en stelt je proactief op
•    Je kunt ontwikkelingen vertalen in ideeën die gebruikers stimuleren de basisregistraties te vullen en te gebruiken
•    Je kunt zelfstandig werken, bent creatief en gewend om met eigen initiatieven te komen en deze uit te werken
•    Je bent verbindend, flexibel en je kunt goed samenwerken (teamplayer)
•    Je bent in staat de benodigde kennis over geo-informatie, het geobeleid en het stakeholderveld je snel eigen te maken
•    Je hebt je ervaring opgedaan in een politiek dynamische beleids- en ICT-omgeving


Eisen
•    Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding, op het gebied van communicatie (niet marcom), met affiniteit voor het beleidsterrein geo-informatie en/of informatievoorziening.
•    Minimaal 24 uur per week beschikbaar

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan


Wensen

Aantoonbare ervaring binnen de overheid
Aantoonbare ervaring met gebruikerscommunicatie op het gebied van informatievoorziening/ICT
Aantoonbare ervaring met advisering complexe projecten, bij voorkeur ICT

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht