Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. (YF) Projectleider ICT - DUO Groningen

Projectleider ICT - DUO Groningen

Info

Functie

Projectleider ICT - DUO Groningen

Locatie

Groningen

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

22.06.2023 - 21.06.2024

Opdrachtnummer

138304

Sluitingsdatum

date-icon14.06.2023 clock-icon10:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningenis (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn

ODC-Noord zoekt een projectleider voor verschillende trajecten. Het gaat om infrastructurele projecten, die vervolgens Rijksbreed worden ingezet.
De projectleider is aanspreekpunt voor de collega projectleiders en interne stakeholders. Hij/zij zorgt voor de bewaking van de tijdslijnen en rapporteert daarover aan de overall verantwoordelijk product manager.
De belangrijkste opdrachten zullen zich richten op het realiseren van infrastructuur componenten. Nieuwe oplossingen waarvoor zowel interne afstemming met techneuten als afstemming met de klanten van ODC0Noord.

De projectleider kan ook op andere opdrachten worden ingezet. Welke dat zijn is afhankelijk van de portfolio, de inhoud daarvan wordt per kwartaal bepaald. Vaak gaat het om grotere (interne) trajecten of opdrachten die meer aandacht, afstemming en coördinatie nodig hebben.
De projectleider moet gemakkelijk kunnen schakelen tussen gesprekken met engineers en gesprekken met het management. Daarvoor is het nodig dat hij/zij de informatie vanuit de teams begrijpt en in de juiste context kan plaatsen. En vervolgens naar beide kanten een goede vertaling kan maken en de juiste vragen kan stellen.
Van de projectleider wordt een zekere stevigheid verwacht, politiek/bestuurlijke vaardigheden, creativiteit en een open/flexibele houding
t.a.v. het werk wat moet gebeuren.

Taken en verantwoordelijkheden
•Coördineren van de werkzaamheden binnen ODC-Noord
•Afstemming met de afnemende partij over de te leveren dienst
•Samenwerken met de betrokken productmanager
•Rapporteren aan de manager ODC-ICT
•Waar nodig beslisnotities opstellen en voorleggen aan het management


Achtergrond opdracht
De opdrachten van ODC-Noord zijn gesitueerd in een sterk infrastructureel gerelateerde ICT omgeving. ODC-Noord levert diensten aan verschillende externe overheidsorganisaties. Voor grote opdrachten of opdrachten met een grote externe component schakelt ODC-Noord projectleiders in om dat proces goed te begeleiden. De projectleiders moeten dus behalve met de teams in de interne organisatie ook met externe klanten kunnen schakelen die soms andere belangen en een andere focus hebben. Dat eist scherpte op het grensvlak met die externe partijen en een zakelijke instelling.


Eisen
Prince2 practioner
HBO werk- en denkniveau (diploma) (3 jaar)
Ervaren projectleider met kennis van agile werken en ervaring met het werken in een agile omgeving (3 jaar)
Ervaring met het werken met externe afnemers
Ervaring met ICT-Infra projecten (3 jaar)


Wensen
•IPMA-C gecertificeerd (pré)
•Ervaring met het schrijven van (beslis) notities (pré)
•Ervaring met het werken in complexe en politieke omgevingen (pré)
•Werkervaring binnen de rijksoverheid (pré)

Competenties
•Resultaatgericht
•Inspirerend en enthousiasmerend
•Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch niveau
•Plannen en organiseren
•Org anisatiesensitief
•Flexibel


Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding DUO Groningenis (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn

ODC-Noord zoekt een projectleider voor verschillende trajecten. Het gaat om infrastructurele projecten, die vervolgens Rijksbreed worden ingezet.
De projectleider is aanspreekpunt voor de collega projectleiders en interne stakeholders. Hij/zij zorgt voor de bewaking van de tijdslijnen en rapporteert daarover aan de overall verantwoordelijk product manager.
De belangrijkste opdrachten zullen zich richten op het realiseren van infrastructuur componenten. Nieuwe oplossingen waarvoor zowel interne afstemming met techneuten als afstemming met de klanten van ODC0Noord.

De projectleider kan ook op andere opdrachten worden ingezet. Welke dat zijn is afhankelijk van de portfolio, de inhoud daarvan wordt per kwartaal bepaald. Vaak gaat het om grotere (interne) trajecten of opdrachten die meer aandacht, afstemming en coördinatie nodig hebben.
De projectleider moet gemakkelijk kunnen schakelen tussen gesprekken met engineers en gesprekken met het management. Daarvoor is het nodig dat hij/zij de informatie vanuit de teams begrijpt en in de juiste context kan plaatsen. En vervolgens naar beide kanten een goede vertaling kan maken en de juiste vragen kan stellen.
Van de projectleider wordt een zekere stevigheid verwacht, politiek/bestuurlijke vaardigheden, creativiteit en een open/flexibele houding
t.a.v. het werk wat moet gebeuren.

Taken en verantwoordelijkheden
•Coördineren van de werkzaamheden binnen ODC-Noord
•Afstemming met de afnemende partij over de te leveren dienst
•Samenwerken met de betrokken productmanager
•Rapporteren aan de manager ODC-ICT
•Waar nodig beslisnotities opstellen en voorleggen aan het management


Achtergrond opdracht
De opdrachten van ODC-Noord zijn gesitueerd in een sterk infrastructureel gerelateerde ICT omgeving. ODC-Noord levert diensten aan verschillende externe overheidsorganisaties. Voor grote opdrachten of opdrachten met een grote externe component schakelt ODC-Noord projectleiders in om dat proces goed te begeleiden. De projectleiders moeten dus behalve met de teams in de interne organisatie ook met externe klanten kunnen schakelen die soms andere belangen en een andere focus hebben. Dat eist scherpte op het grensvlak met die externe partijen en een zakelijke instelling.


Eisen
Prince2 practioner
HBO werk- en denkniveau (diploma) (3 jaar)
Ervaren projectleider met kennis van agile werken en ervaring met het werken in een agile omgeving (3 jaar)
Ervaring met het werken met externe afnemers
Ervaring met ICT-Infra projecten (3 jaar)


Wensen
•IPMA-C gecertificeerd (pré)
•Ervaring met het schrijven van (beslis) notities (pré)
•Ervaring met het werken in complexe en politieke omgevingen (pré)
•Werkervaring binnen de rijksoverheid (pré)

Competenties
•Resultaatgericht
•Inspirerend en enthousiasmerend
•Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch niveau
•Plannen en organiseren
•Org anisatiesensitief
•Flexibel


Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.


De recruiter