Opdrachten

Rabobank Business Program Manager FEC Transaction Monitoring

Business Program Manager FEC Transaction Monitoring

Info

Functie

Business Program Manager FEC Transaction Monitoring

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.03.2023 - 30.03.2024

Opdrachtnummer

132990

Sluitingsdatum

date-icon20.03.2023 clock-icon14:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Let op! Bij voldoende passende aanbiedingen kan de opdracht al eerder gesloten worden, dus reageer op tijd.

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Niet geschikt voor zzp

Business Program Manager FEC Transaction Monitoring

Strategische business doelen concretiseren en in de organisatie borgen als Business Program Manager FEC Transaction Monitoring.

Jij & jouw functie
Als Business Program Manager FEC Transaction Monitoring organiseer je de ambitieuze doelstellingen binnen het domein Transaction Monitoring door strategische projecten die in het FEC remediation plan zijn opgenomen te realiseren. Specifiek wordt er nu gezocht naar een Business Program Manager voor het opzetten en implementeren van het nieuwe Peer Profiling binnen Transaction Monitoring. Peer Profiling is het verzamelen van gegevens op basis van het waargenomen transactiegebaseerde gedrag van klanten en het classificeren van peers in groepen. Daarmee heeft dit programma in de realisatie een sterke IT component. Het Programma vraagt om afdelings- en ketenoverstijgend werken in een complex stakeholdermanagement veld en vraagt om een geïntegreerde aanpak.
Je houdt (in)zicht op de voortgang van de deelprojecten in relatie tot de doelstelling van het totaal-programma en stuurt bij waar nodig. Samen met het executive management zal je de juiste opzet van het programma definiëren en implementeren, en voortdurend scope, doorlooptijd, budget en kwaliteit strak bewaken in relatie tot de business doelen. Hierbij ben je een volwaardig sparringpartner voor de opdrachtgever (Head FEC Transaction Monitoring). Een rol met impact, die je vervult als Business Program Manager FEC Transaction Monitoring.

Boek resultaten
Peer Profiling is een Complex en multidisciplinair programma. Het programma heeft belangrijke impact op de bedrijfscontinuïteit, bedrijfsrisico en strategie van de organisatie. Deze transformatie uit het remediation plan wordt door deze functie gemanaged. De invloed strekt zich uit over meerdere afdelingen zowel binnen het FEC domein als daarbuiten inclusief een sterke riskcomponent. Er is sprake van intensief stakeholdermanagement en een sterk politiek krachtenveld. Het programma wordt beïnvloed door interne en externe ontwikkelingen.
• Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de personele bezetting van het programma, de (functionele) aansturing van de deelnemers in het programma en deelprojecten;
• Je geeft het programma vorm en maakt de vertaling naar meerdere samenhangende, vanuit diverse disciplines aangestuurde, projecten waarbij afstemming vereist is met diverse stakeholders in verschillende FEC domeinen. Je ontwikkelt de richting van het programma en identificeert en adresseert mogelijke risico’s;
• Je bent eindverantwoordelijk voor het resultaat en de borging van het programma en zorgt voor de aansluiting op de gewenste ontwikkeling op de langere termijn (meerjarenfocus op strategische business doelen) als het gaat om kwaliteit, efficiency en transparantie;
• Je rapporteert en escaleert tijdig, juist en volledig naar de Head FEC Transaction Monitoring over het gevoerde beleid en toezicht hierop en de status en effectiviteit van de genomen interventies en bijsturing in het bijzonder. Daarnaast rapporteer je aan het Regieteam over de voortgang van het programma en lijnt actief uit met andere projecten die raakvlakken of afhankelijkheden hebben met het programma.

FEC bij de Rabobank
FEC (Financial Economic Crime) is vanuit onze ambitie steeds meer relevant als poortwachter voor onze klant. We bouwen aan FEC, het kennen van de klant en het scherp zien wat de klant in ons financiële systeem en bij Rabobank doet. De afgelopen jaren is dit echt als apart en gespecialiseerd kennis en operationeel aandachtsgebied ingericht binnen de Rabobank. Grote stappen zijn al gezet in inrichting en professionalisering, maar er ligt ook nog een aantal mooie en stevige uitdagingen. De belangrijke stappen die nu vanuit Change & Implementation (C&I) gezet moeten worden is het opzetten en realiseren van programma’s die tot doel hebben de effectiviteit van de werkzaamheden, de afhandeltijd van dossiers en daarmee de backlog ingrijpend te reduceren met behoud van kwaliteit. Dit vraagt om een multidisciplinaire, risicogerichte aanpak en samenwerking met ketenpartners en stakeholders. Daarmee ondersteunt C&I de borging van de realisatie van de strategische en tactische doelstellingen van FEC Operations CDD en Transaction Monitoring. Zowel voor de korte als de (middel) lange termijn.

Top verantwoordelijkheden
Strategie en beleid (mede)ontwikkelen
• Ondersteunt opdrachtgever door gevraagd en ongevraagd advies te geven over strategische vraagstukken en beleidsplannen met betrekking tot Peer Profiling binnen Transaction Monitoring;
• Legt verbanden tussen de strategie van Rabobank, het programma en overige programma’s en projecten en geeft op grond daarvan gevraagd en ongevraagd advies;
• Vertaalt de bedrijfsvisie en -doelstellingen naar de programmadoelstellingen.
Strategie en beleid realiseren
• Stelt het programmaplan op en zorgt voor de realisatie;
• Coördineren en beheren van programmabudget;
• Stuurt functioneel en inhoudelijk het programma aan. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud van het programma, zorgt voor een structuur van maximale kennisdeling (binnen project- en programma- en ketenteam) en maakt deze kennis beschikbaar in de organisatie;
• Verantwoordelijk voor het programmateamresultaat;
• Bouwt aan relaties in de organisatie en zorgt dat ketenbelang prevaleert boven het belang in de silo. Is continu bezig de samenwerking over de keten te bevorderen in het klant en organisatie belang.
Ontwikkeling van afdeling
• Bijdrage aan de ontwikkeling en verdere professionalisering van de change organisatie;
• Levert bijdrage aan structurele verbetering ten aanzien van kwaliteit en efficiency bij het uitvoeren van projecten en programma’s;
• Netwerken binnen Rabobank Groep.


'We zijn hier bezig om de beste Financial Economic Crime-organisatie van Nederland en daarbuiten neer te zetten. Dat is nodig, want FEC is van zeer groot belang voor de bank en maatschappij. Het is een blijvend onderdeel van de Rabobank en omdat wij de Rabobank zijn willen wij dit op excellente wijze inrichten. Ik zoek de beste professionals en kan je geweldige uitdagingen bieden met veel perspectief op ontwikkeling en groei. Let’s meet!'
, Manager FEC Change & Implementation.

Jij & jouw talent
• Een afgeronde WO of WO+ opleiding;
• 10-15 jaar relevante werkervaring, opgedaan als programmamanager/verandermanager/ in business omgevingen zoals Rabobank;
• Kennis en ervaring op het gebied van de FEC dienstverlening, specifiek op het gebied van Transaction Monitoring;
• Ervaring met ICT ontwikkelingen in een FEC omgeving;
• Langdurige ervaring met het managen van stakeholders op senior/executive level en business teams;
• Ervaring in het communiceren en beheren van veranderingen;
• Minimaal 10 jaar (functionele) leidinggevende en/of coachingservaring in een complexe omgeving, inclusief ervaring in het bouwen van teams;
• Ruime ervaring als consultant en/of lijnmanager en een bewezen trackrecord in project- en programmamethodes op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau;
• Aantoonbare veranderkracht: drive om te willen veranderen en anderen hierin te enthousiasmeren;
• Aantoonbaar sterk in communicatieve en coachende vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Kennis en ervaring van lean en/of agile werken.
Functieprofiel    

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rabobank

Rolomschrijving en taakafspraken

Let op! Bij voldoende passende aanbiedingen kan de opdracht al eerder gesloten worden, dus reageer op tijd.

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Niet geschikt voor zzp

Business Program Manager FEC Transaction Monitoring

Strategische business doelen concretiseren en in de organisatie borgen als Business Program Manager FEC Transaction Monitoring.

Jij & jouw functie
Als Business Program Manager FEC Transaction Monitoring organiseer je de ambitieuze doelstellingen binnen het domein Transaction Monitoring door strategische projecten die in het FEC remediation plan zijn opgenomen te realiseren. Specifiek wordt er nu gezocht naar een Business Program Manager voor het opzetten en implementeren van het nieuwe Peer Profiling binnen Transaction Monitoring. Peer Profiling is het verzamelen van gegevens op basis van het waargenomen transactiegebaseerde gedrag van klanten en het classificeren van peers in groepen. Daarmee heeft dit programma in de realisatie een sterke IT component. Het Programma vraagt om afdelings- en ketenoverstijgend werken in een complex stakeholdermanagement veld en vraagt om een geïntegreerde aanpak.
Je houdt (in)zicht op de voortgang van de deelprojecten in relatie tot de doelstelling van het totaal-programma en stuurt bij waar nodig. Samen met het executive management zal je de juiste opzet van het programma definiëren en implementeren, en voortdurend scope, doorlooptijd, budget en kwaliteit strak bewaken in relatie tot de business doelen. Hierbij ben je een volwaardig sparringpartner voor de opdrachtgever (Head FEC Transaction Monitoring). Een rol met impact, die je vervult als Business Program Manager FEC Transaction Monitoring.

Boek resultaten
Peer Profiling is een Complex en multidisciplinair programma. Het programma heeft belangrijke impact op de bedrijfscontinuïteit, bedrijfsrisico en strategie van de organisatie. Deze transformatie uit het remediation plan wordt door deze functie gemanaged. De invloed strekt zich uit over meerdere afdelingen zowel binnen het FEC domein als daarbuiten inclusief een sterke riskcomponent. Er is sprake van intensief stakeholdermanagement en een sterk politiek krachtenveld. Het programma wordt beïnvloed door interne en externe ontwikkelingen.
• Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de personele bezetting van het programma, de (functionele) aansturing van de deelnemers in het programma en deelprojecten;
• Je geeft het programma vorm en maakt de vertaling naar meerdere samenhangende, vanuit diverse disciplines aangestuurde, projecten waarbij afstemming vereist is met diverse stakeholders in verschillende FEC domeinen. Je ontwikkelt de richting van het programma en identificeert en adresseert mogelijke risico’s;
• Je bent eindverantwoordelijk voor het resultaat en de borging van het programma en zorgt voor de aansluiting op de gewenste ontwikkeling op de langere termijn (meerjarenfocus op strategische business doelen) als het gaat om kwaliteit, efficiency en transparantie;
• Je rapporteert en escaleert tijdig, juist en volledig naar de Head FEC Transaction Monitoring over het gevoerde beleid en toezicht hierop en de status en effectiviteit van de genomen interventies en bijsturing in het bijzonder. Daarnaast rapporteer je aan het Regieteam over de voortgang van het programma en lijnt actief uit met andere projecten die raakvlakken of afhankelijkheden hebben met het programma.

FEC bij de Rabobank
FEC (Financial Economic Crime) is vanuit onze ambitie steeds meer relevant als poortwachter voor onze klant. We bouwen aan FEC, het kennen van de klant en het scherp zien wat de klant in ons financiële systeem en bij Rabobank doet. De afgelopen jaren is dit echt als apart en gespecialiseerd kennis en operationeel aandachtsgebied ingericht binnen de Rabobank. Grote stappen zijn al gezet in inrichting en professionalisering, maar er ligt ook nog een aantal mooie en stevige uitdagingen. De belangrijke stappen die nu vanuit Change & Implementation (C&I) gezet moeten worden is het opzetten en realiseren van programma’s die tot doel hebben de effectiviteit van de werkzaamheden, de afhandeltijd van dossiers en daarmee de backlog ingrijpend te reduceren met behoud van kwaliteit. Dit vraagt om een multidisciplinaire, risicogerichte aanpak en samenwerking met ketenpartners en stakeholders. Daarmee ondersteunt C&I de borging van de realisatie van de strategische en tactische doelstellingen van FEC Operations CDD en Transaction Monitoring. Zowel voor de korte als de (middel) lange termijn.

Top verantwoordelijkheden
Strategie en beleid (mede)ontwikkelen
• Ondersteunt opdrachtgever door gevraagd en ongevraagd advies te geven over strategische vraagstukken en beleidsplannen met betrekking tot Peer Profiling binnen Transaction Monitoring;
• Legt verbanden tussen de strategie van Rabobank, het programma en overige programma’s en projecten en geeft op grond daarvan gevraagd en ongevraagd advies;
• Vertaalt de bedrijfsvisie en -doelstellingen naar de programmadoelstellingen.
Strategie en beleid realiseren
• Stelt het programmaplan op en zorgt voor de realisatie;
• Coördineren en beheren van programmabudget;
• Stuurt functioneel en inhoudelijk het programma aan. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud van het programma, zorgt voor een structuur van maximale kennisdeling (binnen project- en programma- en ketenteam) en maakt deze kennis beschikbaar in de organisatie;
• Verantwoordelijk voor het programmateamresultaat;
• Bouwt aan relaties in de organisatie en zorgt dat ketenbelang prevaleert boven het belang in de silo. Is continu bezig de samenwerking over de keten te bevorderen in het klant en organisatie belang.
Ontwikkeling van afdeling
• Bijdrage aan de ontwikkeling en verdere professionalisering van de change organisatie;
• Levert bijdrage aan structurele verbetering ten aanzien van kwaliteit en efficiency bij het uitvoeren van projecten en programma’s;
• Netwerken binnen Rabobank Groep.


'We zijn hier bezig om de beste Financial Economic Crime-organisatie van Nederland en daarbuiten neer te zetten. Dat is nodig, want FEC is van zeer groot belang voor de bank en maatschappij. Het is een blijvend onderdeel van de Rabobank en omdat wij de Rabobank zijn willen wij dit op excellente wijze inrichten. Ik zoek de beste professionals en kan je geweldige uitdagingen bieden met veel perspectief op ontwikkeling en groei. Let’s meet!'
, Manager FEC Change & Implementation.

Jij & jouw talent
• Een afgeronde WO of WO+ opleiding;
• 10-15 jaar relevante werkervaring, opgedaan als programmamanager/verandermanager/ in business omgevingen zoals Rabobank;
• Kennis en ervaring op het gebied van de FEC dienstverlening, specifiek op het gebied van Transaction Monitoring;
• Ervaring met ICT ontwikkelingen in een FEC omgeving;
• Langdurige ervaring met het managen van stakeholders op senior/executive level en business teams;
• Ervaring in het communiceren en beheren van veranderingen;
• Minimaal 10 jaar (functionele) leidinggevende en/of coachingservaring in een complexe omgeving, inclusief ervaring in het bouwen van teams;
• Ruime ervaring als consultant en/of lijnmanager en een bewezen trackrecord in project- en programmamethodes op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau;
• Aantoonbare veranderkracht: drive om te willen veranderen en anderen hierin te enthousiasmeren;
• Aantoonbaar sterk in communicatieve en coachende vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Kennis en ervaring van lean en/of agile werken.
Functieprofiel    

De recruiter

Mandy Hoogland

HeadFirst

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center