Opdrachten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022) Technisch Implementatiemanager Generieke Functies

Technisch Implementatiemanager Generieke Functies

Info

Functie

Technisch Implementatiemanager Generieke Functies

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.09.2023 - 19.09.2024

Opdrachtnummer

144640

Sluitingsdatum

date-icon27.09.2023 clock-icon09:40

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Opdrachtgever De directie Informatiebeleid-CIO (DICIO) werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema's op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, big data en cybersecurity in de zorg. Een jong en nog grotendeels onontgonnen beleidsterrein. Digitalisering van de zorg draait om de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek zodat zorgverleners de juiste zorg kunnen leveren. 

De directie bestaat uit zes teams. De drie teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Ook de CIO-Office van VWS en het team iRegie zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie. Het programma Implementatie generieke functies valt binnen de scope van iBeleidsteam B. 

DICIO is op zoek naar een senior implementatiemanager, die binnen het programmateam Implementatie generieke functies de implementatiestrategie opstelt, de aanpak coördineert en ook zelf als 'primus inter pares' met de implementatiemanagers de uitvoering ervan verzorgt. Generieke functies zijn afsprakenstelsels, standaarden of voorzieningen die zorgbreed voor meerdere toepassingsgebieden nodig zijn om vindbaarheid en toegankelijkheid van gegevens te verzekeren en daarmee nodig zijn om interoperabiliteit (d.i. het procesmatig en technisch met elkaar kunnen communiceren) te realiseren. In aanvulling daarop wordt een landelijk vertrouwens- model opgesteld met de direct betrokken partijen in het zorgveld. De totstandkoming van de generieke functies en het landelijk vertrouwensmodel zijn essentieel om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken. 

In samenspraak met het zorgveld zijn eerder zes generieke functies geprioriteerd: toestemming, identificatie, authenticatie, autorisatie, lokalisering en adressering. Daarbij wordt een korte termijn (looptijd IZA 2022- 2026) en een lange termijn (looptijd nationale visie en strategie 2027 - 2035) onderkend om de generieke functies daadwerkelijk te realiseren en te implementeren. VWS is verzocht meer regie te nemen op de landelijke interoperabiliteit van die generieke functies, en daarmee ook op de communicatie daarover. 

Vind je het leuk om een bijdrage aan de digitalisering in de zorg te kunnen leveren en de verbinding te zoeken tussen de verschillende belanghebbenden? En houd je van een uitdaging in een dynamische omgeving? Kom dan de Directie Informatiebeleid - CIO versterken!

Opdrachtomschrijving
Als senior implementatiemanager generieke functies stel je als eerste de implementatiestrategie op. In de kern: hoe zijn de partijen in het zorgveld (zoals zorgaanbieders en -verleners, ICT- partijen, koepelorganisaties) te bewegen tot daadwerkelijk aansluiten op de inrichting voor generieke functies? Deze strategie dient daarbij uitgewerkt te worden in een concreet bemensings- en actieplan. Dat doe je in samenspraak met het programmateam, VWS-collega’s vanuit de beleidsdirecties en de contactpersonen van de betrokken externe partijen in het zorgveld. Daarbij zet je de strategie en de uitwerking ervan in de steigers en werk je daarna mee als ‘trekker’ met de andere implementatiemanagers aan de daadwerkelijke implementatie.

De senior implementatiemanager rapporteert inhoudelijk aan de programmamanager en maakt onderdeel uit van het programmateam, dat bestaat uit drie (beleids)dossierhouders, een technisch implementatiemanager, een governance-adviseur, een communicatie-adviseur, een technisch projectleider en een programma-ondersteuner.

Taken en verantwoordelijkheden:
1.    Opstellen van de strategie in het kader van de functionele/procesmatige implementatie van de generieke functies. Daartoe legt de senior implementatiemanager zowel intern VWS als extern contacten met relevante partijen.
2.    Opstellen van het implementatie actieplan. De strategie vormt de basis voor het meerjarig actieplan, waarin de concrete activiteiten zijn uiteengezet.
3.    Opstarten van de activiteiten uit het actieplan; zowel zelf als door de nog aan te trekken implementatiemanagers in het team.
4.    Sturing geven aan het geheel van (niet-technische) implementatie-activiteiten van het implementatieteam.
5.    Adviseren van programmamanager en programmateamleden m.b.t. specifieke, gerichte implementatie acties.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
•    Aantoonbare ervaring in het opstellen van een implementatiestrategie.
•    In staat te opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
•    Kennis van, en actuele ervaring binnen het zorgveld.
•    In staat om strategie en ideeën om te zetten naar concrete acties.
•    In staat om op collegiale wijze richting te geven aan, en resultaten te behalen met, het implementatieteam.

Eisen

 • Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van een (technische) implementatiestrategie (aantoonbaar in aanbieding)
 • Kandidaat heeft 5 jaar of meer ervaring als senior implementatiemanager/projectmanager bij voorkeur in het zorgveld

Wensen 

 • Mate waarin de kandidaat bekend is met het zorgveld in brede zin.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft in het opstellen van een implementatieplan.
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
 • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met de opdrachtgever.

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Opdrachtgever De directie Informatiebeleid-CIO (DICIO) werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema's op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, big data en cybersecurity in de zorg. Een jong en nog grotendeels onontgonnen beleidsterrein. Digitalisering van de zorg draait om de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek zodat zorgverleners de juiste zorg kunnen leveren. 

De directie bestaat uit zes teams. De drie teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Ook de CIO-Office van VWS en het team iRegie zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie. Het programma Implementatie generieke functies valt binnen de scope van iBeleidsteam B. 

DICIO is op zoek naar een senior implementatiemanager, die binnen het programmateam Implementatie generieke functies de implementatiestrategie opstelt, de aanpak coördineert en ook zelf als 'primus inter pares' met de implementatiemanagers de uitvoering ervan verzorgt. Generieke functies zijn afsprakenstelsels, standaarden of voorzieningen die zorgbreed voor meerdere toepassingsgebieden nodig zijn om vindbaarheid en toegankelijkheid van gegevens te verzekeren en daarmee nodig zijn om interoperabiliteit (d.i. het procesmatig en technisch met elkaar kunnen communiceren) te realiseren. In aanvulling daarop wordt een landelijk vertrouwens- model opgesteld met de direct betrokken partijen in het zorgveld. De totstandkoming van de generieke functies en het landelijk vertrouwensmodel zijn essentieel om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk te maken. 

In samenspraak met het zorgveld zijn eerder zes generieke functies geprioriteerd: toestemming, identificatie, authenticatie, autorisatie, lokalisering en adressering. Daarbij wordt een korte termijn (looptijd IZA 2022- 2026) en een lange termijn (looptijd nationale visie en strategie 2027 - 2035) onderkend om de generieke functies daadwerkelijk te realiseren en te implementeren. VWS is verzocht meer regie te nemen op de landelijke interoperabiliteit van die generieke functies, en daarmee ook op de communicatie daarover. 

Vind je het leuk om een bijdrage aan de digitalisering in de zorg te kunnen leveren en de verbinding te zoeken tussen de verschillende belanghebbenden? En houd je van een uitdaging in een dynamische omgeving? Kom dan de Directie Informatiebeleid - CIO versterken!

Opdrachtomschrijving
Als senior implementatiemanager generieke functies stel je als eerste de implementatiestrategie op. In de kern: hoe zijn de partijen in het zorgveld (zoals zorgaanbieders en -verleners, ICT- partijen, koepelorganisaties) te bewegen tot daadwerkelijk aansluiten op de inrichting voor generieke functies? Deze strategie dient daarbij uitgewerkt te worden in een concreet bemensings- en actieplan. Dat doe je in samenspraak met het programmateam, VWS-collega’s vanuit de beleidsdirecties en de contactpersonen van de betrokken externe partijen in het zorgveld. Daarbij zet je de strategie en de uitwerking ervan in de steigers en werk je daarna mee als ‘trekker’ met de andere implementatiemanagers aan de daadwerkelijke implementatie.

De senior implementatiemanager rapporteert inhoudelijk aan de programmamanager en maakt onderdeel uit van het programmateam, dat bestaat uit drie (beleids)dossierhouders, een technisch implementatiemanager, een governance-adviseur, een communicatie-adviseur, een technisch projectleider en een programma-ondersteuner.

Taken en verantwoordelijkheden:
1.    Opstellen van de strategie in het kader van de functionele/procesmatige implementatie van de generieke functies. Daartoe legt de senior implementatiemanager zowel intern VWS als extern contacten met relevante partijen.
2.    Opstellen van het implementatie actieplan. De strategie vormt de basis voor het meerjarig actieplan, waarin de concrete activiteiten zijn uiteengezet.
3.    Opstarten van de activiteiten uit het actieplan; zowel zelf als door de nog aan te trekken implementatiemanagers in het team.
4.    Sturing geven aan het geheel van (niet-technische) implementatie-activiteiten van het implementatieteam.
5.    Adviseren van programmamanager en programmateamleden m.b.t. specifieke, gerichte implementatie acties.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
•    Aantoonbare ervaring in het opstellen van een implementatiestrategie.
•    In staat te opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
•    Kennis van, en actuele ervaring binnen het zorgveld.
•    In staat om strategie en ideeën om te zetten naar concrete acties.
•    In staat om op collegiale wijze richting te geven aan, en resultaten te behalen met, het implementatieteam.

Eisen

 • Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van een (technische) implementatiestrategie (aantoonbaar in aanbieding)
 • Kandidaat heeft 5 jaar of meer ervaring als senior implementatiemanager/projectmanager bij voorkeur in het zorgveld

Wensen 

 • Mate waarin de kandidaat bekend is met het zorgveld in brede zin.
 • Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring heeft in het opstellen van een implementatieplan.
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
 • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met de opdrachtgever.

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Agbor Eyongakpa

HeadFirst

Deel deze opdracht