Opdrachten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022) QA Officer

QA Officer

Info

Functie

QA Officer

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

28.04.2024 - 27.10.2024

Opdrachtnummer

158161

Sluitingsdatum

date-icon25.04.2024 clock-icon10:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Binnen het programma PGB is kwaliteit, compliance en risk een belangrijk speerpunt. In deze rol is het beschrijven en implementeren van praktisch IT beleid en procedures, en het intern begeleiden van de diverse IT checks een belangrijk onderdeel van het beheer van PGB. Om te kunnen komen tot de juiste prioriteiten is ervaring met Risk Management daarom een must. Het gaat om het organiseren en borgen van het definiëren en toepasbaar maken van beleid voor risicobeheer door rekening te houden met alle mogelijke beperkingen.

De kandidaat is een zeer ervaren medewerker QA. De kandidaat heeft ervaring met het intern controleren van de IT beheerders op het volgen van processen en procedures en het rapporteren hierop is onderdeel van de werkzaamheden. Kortom: het evalueren van kwaliteit indicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties.

Het gaat met name om een kandidaat die ervaring heeft met het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatie structuur. De functie richt zich op het optimaliseren van de kwaliteit van IV processen, producten & services. Het verbeteren van de kwaliteit is iets waar de organisatie op kan sturen met als focus het borgen van een optimale beschikbaarheid en kwaliteit van de duurzaam toegankelijke it
huishouding.

Achtergrond opdracht

Het ministerie van VWS zet zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Door te werken aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Door preventie en goede voeding te stimuleren. En door ervoor te zorgen dat er goede (top)sportvoorzieningen zijn. Dit doet het ministerie van VWS samen met zijn partners en natuurlijk met iedereen in Nederland, want we willen samen gezond, fit en veerkrachtig zijn. 

Volksgezondheid
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben. 

Welzijn
Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.


Sport
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De 'sportieve missie' van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is.

Eisen

- Kandidaat beschikt over een WO diploma.
- Kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring (> 10 jaar) op het gebied van IT Quality & Assurance.
- Kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring op het gebied van IT risk management en compliance
- Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met ISO 27001 en ISAE 3402


Wensen

- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het verbeteren van processen binnen organisaties
- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met interne IT controlers
- Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
- Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

Binnen het programma PGB is kwaliteit, compliance en risk een belangrijk speerpunt. In deze rol is het beschrijven en implementeren van praktisch IT beleid en procedures, en het intern begeleiden van de diverse IT checks een belangrijk onderdeel van het beheer van PGB. Om te kunnen komen tot de juiste prioriteiten is ervaring met Risk Management daarom een must. Het gaat om het organiseren en borgen van het definiëren en toepasbaar maken van beleid voor risicobeheer door rekening te houden met alle mogelijke beperkingen.

De kandidaat is een zeer ervaren medewerker QA. De kandidaat heeft ervaring met het intern controleren van de IT beheerders op het volgen van processen en procedures en het rapporteren hierop is onderdeel van de werkzaamheden. Kortom: het evalueren van kwaliteit indicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties.

Het gaat met name om een kandidaat die ervaring heeft met het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatie structuur. De functie richt zich op het optimaliseren van de kwaliteit van IV processen, producten & services. Het verbeteren van de kwaliteit is iets waar de organisatie op kan sturen met als focus het borgen van een optimale beschikbaarheid en kwaliteit van de duurzaam toegankelijke it
huishouding.

Achtergrond opdracht

Het ministerie van VWS zet zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Door te werken aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Door preventie en goede voeding te stimuleren. En door ervoor te zorgen dat er goede (top)sportvoorzieningen zijn. Dit doet het ministerie van VWS samen met zijn partners en natuurlijk met iedereen in Nederland, want we willen samen gezond, fit en veerkrachtig zijn. 

Volksgezondheid
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben. 

Welzijn
Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.


Sport
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De 'sportieve missie' van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is.

Eisen

- Kandidaat beschikt over een WO diploma.
- Kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring (> 10 jaar) op het gebied van IT Quality & Assurance.
- Kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring op het gebied van IT risk management en compliance
- Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met ISO 27001 en ISAE 3402


Wensen

- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het verbeteren van processen binnen organisaties
- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met interne IT controlers
- Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
- Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

De recruiter