Opdrachten

Ministerie van Justitie & Veiligheid Dashboardontwikkelaar

Dashboardontwikkelaar

Info

Functie

Dashboardontwikkelaar

Locatie

Amsterdam

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

16.04.2023 - 30.07.2023

Opdrachtnummer

133005

Sluitingsdatum

date-icon27.03.2023 clock-icon08:00

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
De ontwikkelaar realiseert de gevraagde dashboardoplossingen conform de gespecificeerde functionaliteiten, eisen en technische richtlijnen. Tijdens het ontwikkelproces stemt hij regelmatig af met het projectteam analist om te waarborgen dat de oplossingen voldoen aan de wensen van de eindgebruikers.

Werkzaamheden:
- Ontwikkelen en opleveren van de gevraagde dashboardoplossingen zowel in prototype als in definitief eindproduct conform de gespecificeerde functionaliteiten, eisen en technische richtlijnen.
- Frequente afstemming tijdens het ontwikkelproces met business-analist en projectteam.

De kandidaat dient beschikbaar te zijn voor gemiddeld 24 uur per week.


Achtergrond opdracht
Het FP beschikt over overzichten (o.a. Maraps en de voorraadmonitor) waarin (bijna) alle relevante gegevens zijn opgenomen, die nodig zijn voor het effectief sturen op de prestatieafspraken en op de ontwikkeling van de lopende en afgeronde maatwerkonderzoeken en reguliere zaken. In de praktijk valt het gebruik van deze overzichten als sturingsinstrument door teamleiders echter tegen. Op het verwervingsproces ontbreekt het momenteel aan een samenhangend landelijk overzicht op de verwervingsstroom.
Het ontwikkelen van managementinformatie op brede prestatieafspraken en op verwerving en verwerking (maatwerk en regulier) is een complexe en FP-brede inspanning, waarbij een projectmatige aanpak vereist is en de regie bij team Bedrijfsvoering ligt.


Organisatorische context en cultuur
De organisatie
Bij het Functioneel Parket (FP) leveren we samen met ruim 450 collega’s een bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid van onze samenleving. Geen moord en doodslag, wel elke dag de instituten waar onze samenleving op draait beschermen. Als landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) specialiseren wij ons in complexe zaken rondom fraude, milieu en afpakken. We doen opsporingsonderzoeken, behandelen strafzaken en leveren expertise aan andere onderdelen van het OM. Ons doel? Gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar maken voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Wij richten ons op het doen van zaken met effect. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke misstanden, het straffen van criminelen en het afpakken van verdiend crimineel geld.

Team
De ambitie van het team Bedrijfsvoering is om te zorgen voor het meest slagvaardige optreden van het FP bij het uitvoeren van zijn kerntaken, door zowel gevraagd als ongevraagd informatie en advies te geven aan de organisatie (leidinggevenden en uitvoerend personeel) op het gebied van productie, personeel, financiën, innovatie, bedrijfsprocessen, administratie en huisvesting.
Voor de adviseurs bedrijfsvoering betekent dit dat zij proactief en integraal verbinding moeten maken met de domein-MT’s criminele geldstromen, fraude en milieu & veiligheid en de teamleiders. Het invulling geven aan de inhoudelijke opgaven van bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk voor een solide basis van het parket en voor het kunnen zijn van een flexibele innovatieve organisatie.

Het team wordt door de teamleider bedrijfsvoering aangestuurd om proactief en initiërend op te treden ten einde de opgaven van het team te verwezenlijken. Voorbeelden van deze opgaven zijn:
▪ Het ontwikkelen van strategische personeelsplanning, waardoor het FP goed voorbereid is op toekomstige ontwikkeling;
▪ Professionaliseren en verder brengen van de P&C-cyclus;
▪ Aansluiten op de OM-brede herinrichting van het IV-domein;
▪ Professionaliseren en verder brengen managementinformatie zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau, intern het FP maar ook in de keten. Van handhavingsarrangement tot aan het zittingsconvenant;


Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- De kandidaat beschikt over HBO werk -en denkniveau. Dit kan blijken uit een afgeronde opleiding of door gedane
werkzaamheden.
- De kandidaat heeft minimaal 12 maanden relevante werkervaring met managementinformatietrajecten.
- De kandidaat heeft ervaring met Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus.
- De kandidaat heeft sterke projectmatige vaardigheden.
- De kandidaat heeft kennis over de inhoudelijke- en de technische facetten die nodig zijn om het ontwikkelen van managementinformatiedashboards tot een succesvol einde te brengen.
- De kandidaat dient een motivatiebrief aan te leveren. Hieruit blijk dat de kandidaat beschikt over sterke
schriftelijke vaardigheden. De brief wordt gecontroleerd op correct gebruik van de Nederlandse Taal en mag niet langer zijn dan 1 A4.


Wensen
- De kandidaat is na bekendmaking van gunning beschikbaar binnen:
- De aangeboden kandidaat heeft relevante werkervaring met managementinformatietrajecten binnen het OM.
- De kandidaat heeft projectmatige vaardigheden.
- De kandidaat heeft kennis over de inhoudelijke- en de technische facetten die nodig zijn om het ontwikkelen van managementinformatiedashboards tot een succesvol einde te brengen.
- De kandidaat is communicatief sterk en een verbinder.
- De kandidaat is een conceptuele denker met een pragmatische insteek.
- De kandidaat heeft ervaring met Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
De ontwikkelaar realiseert de gevraagde dashboardoplossingen conform de gespecificeerde functionaliteiten, eisen en technische richtlijnen. Tijdens het ontwikkelproces stemt hij regelmatig af met het projectteam analist om te waarborgen dat de oplossingen voldoen aan de wensen van de eindgebruikers.

Werkzaamheden:
- Ontwikkelen en opleveren van de gevraagde dashboardoplossingen zowel in prototype als in definitief eindproduct conform de gespecificeerde functionaliteiten, eisen en technische richtlijnen.
- Frequente afstemming tijdens het ontwikkelproces met business-analist en projectteam.

De kandidaat dient beschikbaar te zijn voor gemiddeld 24 uur per week.


Achtergrond opdracht
Het FP beschikt over overzichten (o.a. Maraps en de voorraadmonitor) waarin (bijna) alle relevante gegevens zijn opgenomen, die nodig zijn voor het effectief sturen op de prestatieafspraken en op de ontwikkeling van de lopende en afgeronde maatwerkonderzoeken en reguliere zaken. In de praktijk valt het gebruik van deze overzichten als sturingsinstrument door teamleiders echter tegen. Op het verwervingsproces ontbreekt het momenteel aan een samenhangend landelijk overzicht op de verwervingsstroom.
Het ontwikkelen van managementinformatie op brede prestatieafspraken en op verwerving en verwerking (maatwerk en regulier) is een complexe en FP-brede inspanning, waarbij een projectmatige aanpak vereist is en de regie bij team Bedrijfsvoering ligt.


Organisatorische context en cultuur
De organisatie
Bij het Functioneel Parket (FP) leveren we samen met ruim 450 collega’s een bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid van onze samenleving. Geen moord en doodslag, wel elke dag de instituten waar onze samenleving op draait beschermen. Als landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) specialiseren wij ons in complexe zaken rondom fraude, milieu en afpakken. We doen opsporingsonderzoeken, behandelen strafzaken en leveren expertise aan andere onderdelen van het OM. Ons doel? Gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar maken voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Wij richten ons op het doen van zaken met effect. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke misstanden, het straffen van criminelen en het afpakken van verdiend crimineel geld.

Team
De ambitie van het team Bedrijfsvoering is om te zorgen voor het meest slagvaardige optreden van het FP bij het uitvoeren van zijn kerntaken, door zowel gevraagd als ongevraagd informatie en advies te geven aan de organisatie (leidinggevenden en uitvoerend personeel) op het gebied van productie, personeel, financiën, innovatie, bedrijfsprocessen, administratie en huisvesting.
Voor de adviseurs bedrijfsvoering betekent dit dat zij proactief en integraal verbinding moeten maken met de domein-MT’s criminele geldstromen, fraude en milieu & veiligheid en de teamleiders. Het invulling geven aan de inhoudelijke opgaven van bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk voor een solide basis van het parket en voor het kunnen zijn van een flexibele innovatieve organisatie.

Het team wordt door de teamleider bedrijfsvoering aangestuurd om proactief en initiërend op te treden ten einde de opgaven van het team te verwezenlijken. Voorbeelden van deze opgaven zijn:
▪ Het ontwikkelen van strategische personeelsplanning, waardoor het FP goed voorbereid is op toekomstige ontwikkeling;
▪ Professionaliseren en verder brengen van de P&C-cyclus;
▪ Aansluiten op de OM-brede herinrichting van het IV-domein;
▪ Professionaliseren en verder brengen managementinformatie zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau, intern het FP maar ook in de keten. Van handhavingsarrangement tot aan het zittingsconvenant;


Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- De kandidaat beschikt over HBO werk -en denkniveau. Dit kan blijken uit een afgeronde opleiding of door gedane
werkzaamheden.
- De kandidaat heeft minimaal 12 maanden relevante werkervaring met managementinformatietrajecten.
- De kandidaat heeft ervaring met Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus.
- De kandidaat heeft sterke projectmatige vaardigheden.
- De kandidaat heeft kennis over de inhoudelijke- en de technische facetten die nodig zijn om het ontwikkelen van managementinformatiedashboards tot een succesvol einde te brengen.
- De kandidaat dient een motivatiebrief aan te leveren. Hieruit blijk dat de kandidaat beschikt over sterke
schriftelijke vaardigheden. De brief wordt gecontroleerd op correct gebruik van de Nederlandse Taal en mag niet langer zijn dan 1 A4.


Wensen
- De kandidaat is na bekendmaking van gunning beschikbaar binnen:
- De aangeboden kandidaat heeft relevante werkervaring met managementinformatietrajecten binnen het OM.
- De kandidaat heeft projectmatige vaardigheden.
- De kandidaat heeft kennis over de inhoudelijke- en de technische facetten die nodig zijn om het ontwikkelen van managementinformatiedashboards tot een succesvol einde te brengen.
- De kandidaat is communicatief sterk en een verbinder.
- De kandidaat is een conceptuele denker met een pragmatische insteek.
- De kandidaat heeft ervaring met Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus


De recruiter

Jamielee Gonzales

HeadFirst

Deel deze opdracht