Opdrachten

Ministerie van Justitie & Veiligheid Agile Analist

Agile Analist

Info

Functie

Agile Analist

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

26.03.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

132984

Sluitingsdatum

date-icon24.03.2023 clock-icon07:03

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
De realisatie van de strategie beschreven in het BIPOM heeft concretisering nodig om daadwerkelijk tot concrete werkpakketten te komen. Het productiehuis
binnen het OM heeft een Agile werkwijze en vanuit het programma Emma is het van belang dat hier een goede aansluiting op komt. De analist zal zich met name
bezig houden met het ready maken van verandersignalen en adviseren over werkwijze en proces van voortbrenging.


Achtergrond opdracht
Jij vormt de rechter hand van de Domein Product Owner. Jij beschikt vooral over de technische kennis van de techniek Be Informed en Scrum Agile en de Domein PO beschikt vooral over de juridische en inhoudelijke kennis van het vakgebied. Jullie zorgen er in gezamenlijkheid voor dat de teams (bestaande uit modelleurs, IA’s, PO’s en testers) hun doelen kunnen behalen omdat duidelijk is wat er ontwikkeld moet worden. Je bent een goede verbinder. Naast dat je Scrum en Agile werken goed beheerst en de taal van de techniek Be Informed kan spreken, kun je als Agile Analist vooral goed met mensen omgaan. Je maakt dingen transparant en bespreekbaar. Je bent in staat om uitdagingen zo simpel mogelijk op te lossen, met het oog op het doel achter Agile / Scrum werken. Je helpt, ondersteunt en coacht de modelleurs en business vertegenwoordigers in hun rol en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Je grootste verantwoordelijkheid is het faciliteren van de teams zodat zij volgens planning de gewenste functionaliteiten kunnen ontwikkelen. Daarbij heb je overkoepelend inzicht in de werkzaamheden van de verschillende teams en kan je, in samenspraak met de domein PO, de prioritering afwegen.


Organisatorische context en cultuur
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal),
10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM).

In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.

Het project Vernieuwing wetboek modernisering strafvordering analyseert en interpreteert de aanstaande wetswijzigingen en vertaald deze naar de implicaties voor het om in termen van procesaanpassingen en systeemeisen en wensen. Dit deeltraject is daarmee input voor Emma.


Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- De kandidaat heeft een afgeronde opleiding om minimaal WO niveau.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Agile Analist/Consultant.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij de (rijks)overheid
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile, Scrum en lean.


Wensen
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van modern (modelgebaseerde) wetsanalyse methodieken.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met UML, BPMN, proces modellen en 
domeinmodellen
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Be Informed, Business rules, SAFE, business modelling en case management.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de strafrechtketen
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met adviseren binnen een complex bestuurlijke omgeving.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Rolomschrijving en taakafspraken


Opdrachtbeschrijving
De realisatie van de strategie beschreven in het BIPOM heeft concretisering nodig om daadwerkelijk tot concrete werkpakketten te komen. Het productiehuis
binnen het OM heeft een Agile werkwijze en vanuit het programma Emma is het van belang dat hier een goede aansluiting op komt. De analist zal zich met name
bezig houden met het ready maken van verandersignalen en adviseren over werkwijze en proces van voortbrenging.


Achtergrond opdracht
Jij vormt de rechter hand van de Domein Product Owner. Jij beschikt vooral over de technische kennis van de techniek Be Informed en Scrum Agile en de Domein PO beschikt vooral over de juridische en inhoudelijke kennis van het vakgebied. Jullie zorgen er in gezamenlijkheid voor dat de teams (bestaande uit modelleurs, IA’s, PO’s en testers) hun doelen kunnen behalen omdat duidelijk is wat er ontwikkeld moet worden. Je bent een goede verbinder. Naast dat je Scrum en Agile werken goed beheerst en de taal van de techniek Be Informed kan spreken, kun je als Agile Analist vooral goed met mensen omgaan. Je maakt dingen transparant en bespreekbaar. Je bent in staat om uitdagingen zo simpel mogelijk op te lossen, met het oog op het doel achter Agile / Scrum werken. Je helpt, ondersteunt en coacht de modelleurs en business vertegenwoordigers in hun rol en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Je grootste verantwoordelijkheid is het faciliteren van de teams zodat zij volgens planning de gewenste functionaliteiten kunnen ontwikkelen. Daarbij heb je overkoepelend inzicht in de werkzaamheden van de verschillende teams en kan je, in samenspraak met de domein PO, de prioritering afwegen.


Organisatorische context en cultuur
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal),
10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM).

In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.

Het project Vernieuwing wetboek modernisering strafvordering analyseert en interpreteert de aanstaande wetswijzigingen en vertaald deze naar de implicaties voor het om in termen van procesaanpassingen en systeemeisen en wensen. Dit deeltraject is daarmee input voor Emma.


Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- De kandidaat heeft een afgeronde opleiding om minimaal WO niveau.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Agile Analist/Consultant.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij de (rijks)overheid
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile, Scrum en lean.


Wensen
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van modern (modelgebaseerde) wetsanalyse methodieken.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met UML, BPMN, proces modellen en 
domeinmodellen
- De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Be Informed, Business rules, SAFE, business modelling en case management.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de strafrechtketen
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met adviseren binnen een complex bestuurlijke omgeving.


De recruiter

Jamielee Gonzales

HeadFirst

Deel deze opdracht