Opdrachten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat DICTU Programmamanager sourcing

Programmamanager sourcing

Info

Functie

Programmamanager sourcing

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

07.06.2023 - 29.11.2023

Opdrachtnummer

138286

Sluitingsdatum

date-icon14.06.2023 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Voor de realisatie van de herziene bedrijfsstrategie van DICTU is onder meer sourcing van diensten bij gespecialiseerde marktpartijen aan de orde. Hiervoor wordt een kandidaat gezocht die op basis van een voorgesteld model gericht op de vorming van strategische partnerships invulling kan geven aan deze opdracht. Dit model heeft zich in de praktijk van andere overheidsorganisaties bewezen. Het model is geënt op design thinking en de voor de vorming van strategische partnerships meest geëigende aanbestedingsvorm: de concurrentiegerichte dialoog. Concreet betekent dit de volgende uit te voeren opdracht: beginnend bij de verkenning, resulterend in 1 of meer aanbestedingen; daarbij te nemen stappen: selectie van geschikte potentiële partners, met hen uitwerken van de behoeftestelling in dialoog, uiteindelijk resulterend opdrachtverstrekking (eind 2021, bij start begin mei 2021), tegelijkertijd voorbereiding van de doorontwikkeling van de organisatie (o.a.
operating model, competenties en gedrag) met input vanuit de sourcing op basis van het hiervoor toegelichte model.


Achtergrond opdracht
Dictu levert ICT-diensten aan gebruikers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw en Visserij, alsmede andere gebruikers binnen de Rijksoverheid voor een beperkt aantal specifieke voorzieningen, waaronder Rijkszaak.

Eind 2020 is Dictu gestart met herijking van de bedrijfsstrategie. Ook Dictu moet zich aanpassen om in de toekomst kwalitatief hoogwaardige diensten te blijven leveren, in een door digitalisering veranderende omgeving. De in maart 2021 vastgestelde nieuwe bedrijfsstrategie wordt in de komende 3 tot 5 jaar langs 3 lijnen gerealiseerd:
-doorontwikkeling als digitaliseringspartner
-innoveren door de inzet van public cloud
-herdefiniëring van het dienstenportfolio

Voor een en ander is onder meer sourcing van diensten bij gespecialiseerde marktpartijen aan de orde.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.

academisch werk en denkniveau (10 jaar)
sourcingtrajecten op strategisch niveau (5 jaar)
kennis en ervaring met transformatie van it organisaties (5 jaar)
kennis en ervaring met juridische aspecten van it sourcing (10 jaar)


Wensen
bekend met europees en nationaal aanbestedingsrecht, bekend met relevante marktpartijen en ontwikkelingen voor dit traject.
sterke teamspeler, kan in heldere en duidelijke bewoordingen de bedoeling overbrengen en zo mensen motiveren mee te gaan in de gekozen richting en daaraan een bijdrage te leveren. Verbindt opdrachtgevers en hun leveranciers/strategische partners, stuurt op optimale benutting van de kracht van leveranciers/strategische partners. Uitgebreide ervaring met complexe en minder complexe sourcingprojecten, uitgebreide kennis van het aanbestedingsrecht, resultaatgericht, stuurt op doel en hoofdlijnen
i.p.v. details, beschermt belangen van zowel opdrachtgevers als hun strategische partners, uitgebreide ervaring met transformatie van ICTorganisaties (van uitvoerend naar samenwerkend en regisserend)


Competenties
verbinder, analytisch sterk


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat DICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Voor de realisatie van de herziene bedrijfsstrategie van DICTU is onder meer sourcing van diensten bij gespecialiseerde marktpartijen aan de orde. Hiervoor wordt een kandidaat gezocht die op basis van een voorgesteld model gericht op de vorming van strategische partnerships invulling kan geven aan deze opdracht. Dit model heeft zich in de praktijk van andere overheidsorganisaties bewezen. Het model is geënt op design thinking en de voor de vorming van strategische partnerships meest geëigende aanbestedingsvorm: de concurrentiegerichte dialoog. Concreet betekent dit de volgende uit te voeren opdracht: beginnend bij de verkenning, resulterend in 1 of meer aanbestedingen; daarbij te nemen stappen: selectie van geschikte potentiële partners, met hen uitwerken van de behoeftestelling in dialoog, uiteindelijk resulterend opdrachtverstrekking (eind 2021, bij start begin mei 2021), tegelijkertijd voorbereiding van de doorontwikkeling van de organisatie (o.a.
operating model, competenties en gedrag) met input vanuit de sourcing op basis van het hiervoor toegelichte model.


Achtergrond opdracht
Dictu levert ICT-diensten aan gebruikers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw en Visserij, alsmede andere gebruikers binnen de Rijksoverheid voor een beperkt aantal specifieke voorzieningen, waaronder Rijkszaak.

Eind 2020 is Dictu gestart met herijking van de bedrijfsstrategie. Ook Dictu moet zich aanpassen om in de toekomst kwalitatief hoogwaardige diensten te blijven leveren, in een door digitalisering veranderende omgeving. De in maart 2021 vastgestelde nieuwe bedrijfsstrategie wordt in de komende 3 tot 5 jaar langs 3 lijnen gerealiseerd:
-doorontwikkeling als digitaliseringspartner
-innoveren door de inzet van public cloud
-herdefiniëring van het dienstenportfolio

Voor een en ander is onder meer sourcing van diensten bij gespecialiseerde marktpartijen aan de orde.


Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden.

academisch werk en denkniveau (10 jaar)
sourcingtrajecten op strategisch niveau (5 jaar)
kennis en ervaring met transformatie van it organisaties (5 jaar)
kennis en ervaring met juridische aspecten van it sourcing (10 jaar)


Wensen
bekend met europees en nationaal aanbestedingsrecht, bekend met relevante marktpartijen en ontwikkelingen voor dit traject.
sterke teamspeler, kan in heldere en duidelijke bewoordingen de bedoeling overbrengen en zo mensen motiveren mee te gaan in de gekozen richting en daaraan een bijdrage te leveren. Verbindt opdrachtgevers en hun leveranciers/strategische partners, stuurt op optimale benutting van de kracht van leveranciers/strategische partners. Uitgebreide ervaring met complexe en minder complexe sourcingprojecten, uitgebreide kennis van het aanbestedingsrecht, resultaatgericht, stuurt op doel en hoofdlijnen
i.p.v. details, beschermt belangen van zowel opdrachtgevers als hun strategische partners, uitgebreide ervaring met transformatie van ICTorganisaties (van uitvoerend naar samenwerkend en regisserend)


Competenties
verbinder, analytisch sterk


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter