Opdrachten

Ministerie van Defensie Functioneel developer

Functioneel developer

Info

Functie

Functioneel developer

Locatie

Utrecht

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

31.08.2023 - 30.08.2024

Opdrachtnummer

137598

Sluitingsdatum

date-icon13.06.2023 clock-icon18:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving
Draagt zorg voor het testen van (web)applicaties. Zorgt dat deze geen bugs (storingen) bevatten en de gebruikservaring van het eindproduct zo goed mogelijk is.
Stelt gezamenlijk belang boven het eigen belang. Het behalen van groepsresultaten staat voorop.
Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.
Maken en reviewen van functionele testplannen
Handmatige testuitvoering (incl evt autorisatietest) en bevindingen rapporteren
Meedenken vanuit gebruikersperspectief
Maken, bijstellen en reviewen van handleidingen
Demo voorbereiden en in voorkomende gevallen presenteren tijdens sprint reviews (demo’s);
Werken volgens Scrum-methodiek en denken volgens Agile-principes
Sprintplanning, Daily, Refinement, Retro, Sprint review/demo, eventueel Scrummaster (toerbeurt)
Samenwerken aan "elke dag een stapje beter"
Helder en open communiceren met collega's
Eerste lijns ondersteuning bieden op meldingen van gebruikers
Niet Sprint gerelateerde werkzaamheden oppakken, werkzaamheden buiten de Product Backlog
Borgen kennis op de team-interne wiki
Kennis van testautomatisering is een pre
Kennis van Azure DevOps (ADS) is een pre


Achtergrond opdracht
De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling.
Binnen deze sectie is het Opleiding & Individuele Training team (O&iT team) verantwoordelijk voor het Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op de gehele keten
Opleiding & Individuele Training applicaties binnen Defensie (O&iT keten).
Dit wordt op uitgevoerd op basis van Agile denken en Scrum werken. Het applicatie portfolio van het team bestaat uit de volgende onderdelen:
• O&T middelenbeheer
• PRD (Planning Roostermodule Defensie)
• O&T Draaiboek editor
• O&T Dashboard (inclusief Leerling Volg Systeem)
• Sessie en resultaat checker
• Q-Monitor
• Kwalificatieprofiel
• Kwalificatiebehoefte
• Digitaal leertakenboek
Tevens voert het team eerste lijnsbeheer over de volgende applicaties:
• Questionmark Perception (QMP)
• ILIAS
De functioneel developer gaat samen met het team werken aan de (door)ontwikkeling en het beheer van de O&iT keten, waarbij de nadruk ligt op de functioneel beheer -
en testvlak.
Hiertoe werkt de functioneel developer samen met zijn/haar collega's (technisch, functioneel, UX/UI) aan oplossingen voor backlogitems binnen de met de
productowner, stakeholders en het team afgestemde scope.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig
kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft
techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden
geleverd.


Eisen
eCF3 Senior Professional /Manager: 
- Aantoonbare recente werkervaring op het gebied van functionele testen, het opstellen van
testplannen en het uitvoeren van testen, minimaal 2 jaar
- Ervaring met gestructureerd documenteren door middel van het borgen van opgedane (functionele)
kennis in de team-wiki en/of schrijven van de (gebruikers)handleiding, minimaal 2 jaar
- Samen met het team in staat zijn complexe vraagstukken de ontwikkel interne acceptatiecriteria
SMART vast te stellen, minimaal 1 jaar werkervaring
- Organiseren en stellen van prioriteiten, nauwkeurigheid en oog voor detail en aantoonbaar
gestructureerd werken, werkervaring minimaal 2 jaar.
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
D.03 Opleiding en training:
 Kandidaat heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding.
C.01 Gebruikersondersteuning: Minimaal 2 jaar schriftelijk en mondeling communiceren met gebruikers/klanten
B.05 Vervaardigen van documentatie : Minimaal 2 jaar ervaring met documenteren van werkzaamheden
Werk- en denkniveau
- Agile, Scrum (2 jaar aantoonbare ervaring)
- Nauw samenwerken in teamverband (3 jaar aantoonbare ervaring)
- Met gebruikers samenwerken om in samenspraak tot een gedragen oplossing te komen (1 jaar aantoonbare ervaring)


Wensen
- Kandidaat is in het bezit van een van de volgende genoemde certificeringen SCRUM, ISTQB, TMAP;
- Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Azure Devops;
- Kandidaat heeft ervaring met geautomatiseerd testen met CodeceptJS en Selenium;


Overige informatie
Is na een gedegen inwerkperiode bespreekbaar. Er dient akkoord van de inhurend manager te zijn


Vraag & Antwoord


Vraag:
Wij willen u vragen de aanvraag op vrijblijvend te zetten. Reden hiervoor is dat onderstaande eisen i.c.m. schaal 10 het vinden van de geschikte kandidaat erg lastig maakt:
Ervaring met gestructureerd documenteren door middel van het borgen van opgedane (functionele) kennis in de team-wiki en/of schrijven van de (gebruikers)handleiding, minimaal 2 jaar
Samen met het team in staat zijn complexe vraagstukken de ontwikkel interne acceptatiecriteria SMART vast te stellen, minimaal 1 jaar werkervaring
Organiseren en stellen van prioriteiten, nauwkeurigheid en oog voor detail en aantoonbaar gestructureerd werken, werkervaring minimaal 2 jaar.
Minimaal 2 jaar schriftelijk en mondeling communiceren met gebruikers/klanten


Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten de aanvraag niet aan te passen


Vraag: Als eis stelt u "Samen met het team in staat zijn complexe vraagstukken de ontwikkel interne acceptatiecriteria SMART vast te stellen, minimaal 1 jaar werkervaring." Om de pool van geschikte kandidaten te vergroten willen wij u vragen om de eis om te zetten naar een wens.
Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten dat dit een eis blijft

Vraag: Gezien de schaarste op de markt, de zwaarte van het gezochte profiel en de uitgezette schaal, adviseren wij om deze reguliere aanvraag om te zetten in een vrijblijvende aanvraag.
Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten de aanvraag niet aan te passen

Vraag: Beste, Kunt u aangeven waar de meeste nadruk op ligt binnen deze rol: ontwikkelen of testen?
Antwoord: De meeste nadruk ligt bij het testen


Vraag: Beste, Gezien de gestelde eisen en wensen verzoeken wij u om de schaal van deze aanvraag te verhogen naar schaal 11 of om deze aanvraag om te zetten naar vrijblijvend.
Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten om zowel de aanvraag als de schaal niet aan te passen


Vraag: Bij het goed bekijken van de aanvraag lijkt dit ons meer een tester/business analisten rol. Het is ons niet helemaal duidelijk wat hier ontwikkeld wordt, en met welke 'taal'. Kan hier wat meer uitleg over gegeven worden, zeker gezien de reguliere aard van de opdracht?
Antwoord Een functioneel developer is gebaseerd een gecombineerde taakstelling van een functioneel beheerder en tester in een Scrumteam. De rol van business analist zit er niet expliciet in, maar van ieder teamlid wordt wel verwacht dat men meedenkt over goede oplossingen. De taal lijkt mij persoonlijk minder van belang voor deze rol(len). De behoeftesteller vindt het geen probleem om dit te delen: Het gaat voornamelijk over Microsoft .Net


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving
Draagt zorg voor het testen van (web)applicaties. Zorgt dat deze geen bugs (storingen) bevatten en de gebruikservaring van het eindproduct zo goed mogelijk is.
Stelt gezamenlijk belang boven het eigen belang. Het behalen van groepsresultaten staat voorop.
Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.
Maken en reviewen van functionele testplannen
Handmatige testuitvoering (incl evt autorisatietest) en bevindingen rapporteren
Meedenken vanuit gebruikersperspectief
Maken, bijstellen en reviewen van handleidingen
Demo voorbereiden en in voorkomende gevallen presenteren tijdens sprint reviews (demo’s);
Werken volgens Scrum-methodiek en denken volgens Agile-principes
Sprintplanning, Daily, Refinement, Retro, Sprint review/demo, eventueel Scrummaster (toerbeurt)
Samenwerken aan "elke dag een stapje beter"
Helder en open communiceren met collega's
Eerste lijns ondersteuning bieden op meldingen van gebruikers
Niet Sprint gerelateerde werkzaamheden oppakken, werkzaamheden buiten de Product Backlog
Borgen kennis op de team-interne wiki
Kennis van testautomatisering is een pre
Kennis van Azure DevOps (ADS) is een pre


Achtergrond opdracht
De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling.
Binnen deze sectie is het Opleiding & Individuele Training team (O&iT team) verantwoordelijk voor het Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op de gehele keten
Opleiding & Individuele Training applicaties binnen Defensie (O&iT keten).
Dit wordt op uitgevoerd op basis van Agile denken en Scrum werken. Het applicatie portfolio van het team bestaat uit de volgende onderdelen:
• O&T middelenbeheer
• PRD (Planning Roostermodule Defensie)
• O&T Draaiboek editor
• O&T Dashboard (inclusief Leerling Volg Systeem)
• Sessie en resultaat checker
• Q-Monitor
• Kwalificatieprofiel
• Kwalificatiebehoefte
• Digitaal leertakenboek
Tevens voert het team eerste lijnsbeheer over de volgende applicaties:
• Questionmark Perception (QMP)
• ILIAS
De functioneel developer gaat samen met het team werken aan de (door)ontwikkeling en het beheer van de O&iT keten, waarbij de nadruk ligt op de functioneel beheer -
en testvlak.
Hiertoe werkt de functioneel developer samen met zijn/haar collega's (technisch, functioneel, UX/UI) aan oplossingen voor backlogitems binnen de met de
productowner, stakeholders en het team afgestemde scope.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig
kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft
techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden
geleverd.


Eisen
eCF3 Senior Professional /Manager: 
- Aantoonbare recente werkervaring op het gebied van functionele testen, het opstellen van
testplannen en het uitvoeren van testen, minimaal 2 jaar
- Ervaring met gestructureerd documenteren door middel van het borgen van opgedane (functionele)
kennis in de team-wiki en/of schrijven van de (gebruikers)handleiding, minimaal 2 jaar
- Samen met het team in staat zijn complexe vraagstukken de ontwikkel interne acceptatiecriteria
SMART vast te stellen, minimaal 1 jaar werkervaring
- Organiseren en stellen van prioriteiten, nauwkeurigheid en oog voor detail en aantoonbaar
gestructureerd werken, werkervaring minimaal 2 jaar.
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
D.03 Opleiding en training:
 Kandidaat heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding.
C.01 Gebruikersondersteuning: Minimaal 2 jaar schriftelijk en mondeling communiceren met gebruikers/klanten
B.05 Vervaardigen van documentatie : Minimaal 2 jaar ervaring met documenteren van werkzaamheden
Werk- en denkniveau
- Agile, Scrum (2 jaar aantoonbare ervaring)
- Nauw samenwerken in teamverband (3 jaar aantoonbare ervaring)
- Met gebruikers samenwerken om in samenspraak tot een gedragen oplossing te komen (1 jaar aantoonbare ervaring)


Wensen
- Kandidaat is in het bezit van een van de volgende genoemde certificeringen SCRUM, ISTQB, TMAP;
- Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Azure Devops;
- Kandidaat heeft ervaring met geautomatiseerd testen met CodeceptJS en Selenium;


Overige informatie
Is na een gedegen inwerkperiode bespreekbaar. Er dient akkoord van de inhurend manager te zijn


Vraag & Antwoord


Vraag:
Wij willen u vragen de aanvraag op vrijblijvend te zetten. Reden hiervoor is dat onderstaande eisen i.c.m. schaal 10 het vinden van de geschikte kandidaat erg lastig maakt:
Ervaring met gestructureerd documenteren door middel van het borgen van opgedane (functionele) kennis in de team-wiki en/of schrijven van de (gebruikers)handleiding, minimaal 2 jaar
Samen met het team in staat zijn complexe vraagstukken de ontwikkel interne acceptatiecriteria SMART vast te stellen, minimaal 1 jaar werkervaring
Organiseren en stellen van prioriteiten, nauwkeurigheid en oog voor detail en aantoonbaar gestructureerd werken, werkervaring minimaal 2 jaar.
Minimaal 2 jaar schriftelijk en mondeling communiceren met gebruikers/klanten


Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten de aanvraag niet aan te passen


Vraag: Als eis stelt u "Samen met het team in staat zijn complexe vraagstukken de ontwikkel interne acceptatiecriteria SMART vast te stellen, minimaal 1 jaar werkervaring." Om de pool van geschikte kandidaten te vergroten willen wij u vragen om de eis om te zetten naar een wens.
Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten dat dit een eis blijft

Vraag: Gezien de schaarste op de markt, de zwaarte van het gezochte profiel en de uitgezette schaal, adviseren wij om deze reguliere aanvraag om te zetten in een vrijblijvende aanvraag.
Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten de aanvraag niet aan te passen

Vraag: Beste, Kunt u aangeven waar de meeste nadruk op ligt binnen deze rol: ontwikkelen of testen?
Antwoord: De meeste nadruk ligt bij het testen


Vraag: Beste, Gezien de gestelde eisen en wensen verzoeken wij u om de schaal van deze aanvraag te verhogen naar schaal 11 of om deze aanvraag om te zetten naar vrijblijvend.
Antwoord Na overleg met de behoeftesteller is besloten om zowel de aanvraag als de schaal niet aan te passen


Vraag: Bij het goed bekijken van de aanvraag lijkt dit ons meer een tester/business analisten rol. Het is ons niet helemaal duidelijk wat hier ontwikkeld wordt, en met welke 'taal'. Kan hier wat meer uitleg over gegeven worden, zeker gezien de reguliere aard van de opdracht?
Antwoord Een functioneel developer is gebaseerd een gecombineerde taakstelling van een functioneel beheerder en tester in een Scrumteam. De rol van business analist zit er niet expliciet in, maar van ieder teamlid wordt wel verwacht dat men meedenkt over goede oplossingen. De taal lijkt mij persoonlijk minder van belang voor deze rol(len). De behoeftesteller vindt het geen probleem om dit te delen: Het gaat voornamelijk over Microsoft .Net


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Valentina Ji

HeadFirst

Deel deze opdracht