Opdrachten

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Technisch projectleider ICT

Technisch projectleider ICT

Info

Functie

Technisch projectleider ICT

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.05.2023 - 30.05.2024

Opdrachtnummer

137619

Sluitingsdatum

date-icon31.05.2023 clock-icon13:05

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als technische projectleider voer je projecten uit in het ICT landschap van RVB. Dit kunnen projecten zijn waarin nieuwe ICT applicaties worden ontwikkeld maar ook ICT onderhoudsprojecten vanuit bijvoorbeeld Life Cycle management. Als technisch projectleider breng je kennis mee over de binnen de RVB gebruikte applicaties en infrastructuur.

Als technisch projectleider heb je voldoende technische achtergrond van de omgeving waarin de projectresultaten moeten landen. Je kunt als gesprekspartner/-leider sparren in de afstemmingen met ICT leveranciers (in en extern) en de applicatiebeheerders die een groot aandeel in de realisatie van het project hebben.

Onderliggende taken:
•    Het conform de Prince2 methodiek opstarten, inrichten en uitvoeren van het project
•    Op basis van de projectopdracht opstellen van Projectvoorstel en PID
•    Voor het project bepalen in welke mate Prince2 wordt toegepast (tayloring)
•    Bepalen ontwikkel aanpak (agile/scrum, waterval, combi)
•    Verzorgen van periodieke rapportage over voortgang en faseovergangen aan de stuurgroep
•    Rapporten van exceptions en de impact daarvan op het project aan de stuurgroep
•    Afstemmen met ICT leveranciers over technische oplossingen en (on)mogelijkheden binnen de standaarden en architectuur van RVB


Achtergrond opdracht:
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.

Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het RVB op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het RVB is daarbij leidend.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

I-Functie
Binnen het RVB vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Met de I-functie gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) inzetten op groei, optimalisatie en innovatie door gebruik van nieuwe technieken, vaardigheden en werkwijzen. De I-functie is begin 2021 gestart omdat informatievoorziening een belangrijke factor is voor succes. De I-functie staat onder leiding van de CIO.

Afdeling IV
De afdeling IV draagt zorg voor levering en beheer van ICT-voorzieningen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. De ICT-werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van de directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement.

De afdeling is verantwoordelijk voor:
•    RVB-specifieke ICT-dienstverlening.
•    Generieke dienstverlening.
•    Servicemanagement.
•    Opzet en aanpassing van deze specifieke dienstverlening aan de technologische- en functionele eisen van deze tijd.
•    Service- en contractmanagement over de generieke en specifiek dienstverlening en de eventueel uit te besteden ICT-diensten.
•    ICT-(architectuur)- kennis en ervaring op technische- en applicatie- architectuur en informatiebeveiliging.


Eisen:
1    Kandidaat beschikt over een afgeronde diploma op minimaal HBO niveau
2    Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ICT kennis en ervaring met Prince2 projectmethodiek
3    Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met de werking van ICT infrastructuren    

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen:
1    Mate waarin de kandidaat ervaring heeft als (minimaal 2 jaar) technisch projectleider bij andere Rijksdatacentra. 
2    Mate waarin de kandidaat aantoonbaar ervaring heeft met het uitvoeren van ICT Lifecycle Management projecten
3    Mate waarin de kandidaat kennis van en ervaring heeft met Agile Scrum
4    Mate waarin de kandidaat kennis van en ervaring heeft met applicatieketens en –koppelvlakken


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als technische projectleider voer je projecten uit in het ICT landschap van RVB. Dit kunnen projecten zijn waarin nieuwe ICT applicaties worden ontwikkeld maar ook ICT onderhoudsprojecten vanuit bijvoorbeeld Life Cycle management. Als technisch projectleider breng je kennis mee over de binnen de RVB gebruikte applicaties en infrastructuur.

Als technisch projectleider heb je voldoende technische achtergrond van de omgeving waarin de projectresultaten moeten landen. Je kunt als gesprekspartner/-leider sparren in de afstemmingen met ICT leveranciers (in en extern) en de applicatiebeheerders die een groot aandeel in de realisatie van het project hebben.

Onderliggende taken:
•    Het conform de Prince2 methodiek opstarten, inrichten en uitvoeren van het project
•    Op basis van de projectopdracht opstellen van Projectvoorstel en PID
•    Voor het project bepalen in welke mate Prince2 wordt toegepast (tayloring)
•    Bepalen ontwikkel aanpak (agile/scrum, waterval, combi)
•    Verzorgen van periodieke rapportage over voortgang en faseovergangen aan de stuurgroep
•    Rapporten van exceptions en de impact daarvan op het project aan de stuurgroep
•    Afstemmen met ICT leveranciers over technische oplossingen en (on)mogelijkheden binnen de standaarden en architectuur van RVB


Achtergrond opdracht:
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor
het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van
Nederland.

Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het RVB op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het RVB is daarbij leidend.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

I-Functie
Binnen het RVB vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Met de I-functie gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) inzetten op groei, optimalisatie en innovatie door gebruik van nieuwe technieken, vaardigheden en werkwijzen. De I-functie is begin 2021 gestart omdat informatievoorziening een belangrijke factor is voor succes. De I-functie staat onder leiding van de CIO.

Afdeling IV
De afdeling IV draagt zorg voor levering en beheer van ICT-voorzieningen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. De ICT-werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van de directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement.

De afdeling is verantwoordelijk voor:
•    RVB-specifieke ICT-dienstverlening.
•    Generieke dienstverlening.
•    Servicemanagement.
•    Opzet en aanpassing van deze specifieke dienstverlening aan de technologische- en functionele eisen van deze tijd.
•    Service- en contractmanagement over de generieke en specifiek dienstverlening en de eventueel uit te besteden ICT-diensten.
•    ICT-(architectuur)- kennis en ervaring op technische- en applicatie- architectuur en informatiebeveiliging.


Eisen:
1    Kandidaat beschikt over een afgeronde diploma op minimaal HBO niveau
2    Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ICT kennis en ervaring met Prince2 projectmethodiek
3    Kandidaat beschikt over kennis van en ervaring met de werking van ICT infrastructuren    

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen:
1    Mate waarin de kandidaat ervaring heeft als (minimaal 2 jaar) technisch projectleider bij andere Rijksdatacentra. 
2    Mate waarin de kandidaat aantoonbaar ervaring heeft met het uitvoeren van ICT Lifecycle Management projecten
3    Mate waarin de kandidaat kennis van en ervaring heeft met Agile Scrum
4    Mate waarin de kandidaat kennis van en ervaring heeft met applicatieketens en –koppelvlakken


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center