Opdrachten

Cegeka Consulting B.V. (YF) Lead Architect

Lead Architect

Info

Functie

Lead Architect

Locatie

Gouda

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

23.07.2023 - 29.12.2023

Opdrachtnummer

138395

Sluitingsdatum

date-icon03.07.2023 clock-icon11:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De functie van Projectarchitect bij DJI Als projectarchitect maak je deel uit van de DJI architectuur community, bestaande uit Enterprise-, Domein- en Project architecten.
Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein.
Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging dejuiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd in de vorm van een Project Eind Architectuur (PEA).

Op te leveren producten
• Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
• Impactanalyses en adviezen;
• Planningen;

De functie van Projectarchitect I.r.t. Forensische Zorg

De projectarchitect maakt deel uit van de afdeling IMA (Informatiemanagement & Architectuur) van de DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de domein architect. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprise-architect van CIO Office (CIOO) binnen DI. Daarnaast wordt er intensief contact voorzien met de kwartiermaker Facturatie en FZ keten en de domein analist(en) zorg. Verder zal er contact zijn met de betrokken informatiemanagers die zullen toetsen of de gekozen richting bij de

Pagina 1 van 5 Aanvraag Inhuur ICT A0410716 - PZ Projectarchitect 8-6-2023


Achtergrond opdracht
Forensische Zorg bij DJI

Binnen DJI is de Divisie Forensische Zorg en Justitiele Jeugd Inrichtingen verantwoordelijk voor de aansturing van de Forensische (jeugd) Zorg (primair proces). Daarnaast is de divisie door middel van haar Specialistisch Inkoop Centrum (SIC) de uitvoerder van de inkoop, bekostigingen en (financiele) verantwoording van de forensische zorg en de somatische zorg geleverd in en voor de DJI-inrichtingen (secundair proces). De processen binnen het SIC zijn onderdeel van de facturatieketen en de FZ-keten. Forzo heeft een reorganisatie doorgemaakt. Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen back- en frontoffice werkzaamheden daarna zijn er afdelingen voor de inkoop forensische zorg, somatische zorg, financien en een expertise centrum georganiseerd. Het expertise centrum van Forzo heeft o.a. als opdracht managementinformatie te genereren (tertiare proces) over het werk in de inrichting en het werk binnen het SIC.
Uit de nieuwe organisatie van de Divisie is een aantal IV-wensen gekomen zoals:
• het ondersteunen van het klantrelatiemanagement voor het frontoffice;
• een toekomstvast en wendbaar programma van eisen voor de verwezenlijking van de inkoopvisie en ter vervanging van het huidige inkoopsysteem op midden lange termijn;
• een heroverweging van Fizza irt voorbereidingsvoorstel, eindverantwoording inbouwen in ZPM, Horizontaal Toezicht en Materiele Controle;
• Het genereren van management informatie over de Justitiabele en zijn behandeling.
• het vernieuwingsproject IFZO, vernieuwen IV voor de FZ-keten.
De DI, regieorganisatie op de informatievoorziening van DJI, heeft eveneens een aantal doorontwikkelingseisen opgesteld voor de genoemde informatieketens. Dit zijn:
• De forensische zorgketen stroomlijnen.
o Enerzijds het optimaliseren van de informatieuitwisseling voor de FZ-keten voor wat betref het bestaande ketendoel en zo nodig het uitwerken van nieuwe ketendoelen als deze in de vernieuwing van het IFZO project kunnen worden onderkend. Anderzijds het optimaliseren van de grondvlakinformatisering die nu in het ketenstysteem zijn verwerkt ter optimalisatie van het werkproces en de autonomie van stakeholders bij de ondersteuning van hun primaire en secundaire bedrijfsprocessn.
• Het definieren van mogelijke koppelingen tussen IFZO en de stakeholders.
• Het consolideren en stabiliseren van de facturatie, bekostiging en verantwoordingsketen. Het herbezien van de complexiteit van het applicatielandschap irt tot de wijzigings- en verniewingsvragen, het verduidelijken van de informatiestromen, het vereenvoudigen van de beheertaken.
De werkzaamheden zullen - in de rol als project architect- in verschillende werkvormen worden ingevuld binnen het Forensische zorg domein:
• Deelname in projectteams (Prince 2 methodiek)


Eisen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectarchitect in overheidsorganisaties en/of zorginstellingen.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur) in de rol als projectarchitect en/of business architect.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met Archimate (minimaal versie 2.0) en bij voorkeur aangevuld met TOGAF.

Wensen
1. Aantoonbare hands-on ervaring met het opstellen van PSA’s en architectuuradviezen.
en ervaring 2. Aantoonbare hands-on ervaring met complexe integratiearchitecturen
3. Kennis van en ervaring in de justitie- en (forensische) zorgdomeinen is een pré.
4. Kennis van en ervaring Sparx EA.
5. Kennis van ICT-toepassingen (IFZO, FCS (Facturatie controle systeem) en FiZZA) in het (primaire) forensische zorgproces (binnen instellingen) is een pré.
6. Je hebt kennis van identiteit en toegangsbeheer concepten en architecturen. Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pré;
7. Je hebt ervaring met werken onder securityarchitectuur en bent in staat om pragmatisch Security-oplossingen te ontwerpen;
8. Kennis van bij de overheid toegepaste beveiligingsvoorschriften (VIR, VIR-BI en BIR), ISO beveiligingsstandaarden (bijvoorbeeld ISO27001) is een pré;
• Overziet samenhang tussen B-, I-, A- en TI-architectuur


Competenties
Competenties
• Team-player zijn die ook zelfstandig kan werken
• Flexibel, pragmatisch en pro-actief zijn
• Sterk analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
• Helder schrijven en presenteren, vaardig in gesprekken
• Assertief, waarbij een half-woord voldoende is om zaken zelf verder op te pakken en uit te werken
• Rechtop durven staan, overtuigen en motiveren
• Organisatie aanvoelen, bewust zijn van de omgeving, denken vanuit de ontvanger van je boodschap


Aanvullende informatie
Doorleen is niet toegestaan.
Levering door Yellow Friday aan DJI geschiedt via Cegeka.
Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Cegeka Consulting B.V. (YF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De functie van Projectarchitect bij DJI Als projectarchitect maak je deel uit van de DJI architectuur community, bestaande uit Enterprise-, Domein- en Project architecten.
Je bent het geweten en de vraagbaak op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging. Je stelt met het oog op een betrouwbare en toekomstvaste dienstverlening de PSA op en andere architectuurproducten, onderhoudt deze, ziet toe op een correcte in vulling in de solutionarchitectuur en de implementatie ervan. Dit binnen de kaders van de Enterprise-architectuur van JenV en DJI en de architectuurkaders van het DJI Zorgdomein.
Als projectarchitect adviseer je tevens over de specifieke inrichting van beveiliging van applicaties, systemen en de technische infrastructuur. Je ziet er op toe dat de integratie tussen applicaties en systemen conform de geldende principes wordt toegepast waarbij toekomstvastheid, wendbaarheid, geldende standaarden in het zorgdomein en beveiliging hoofdzaken zijn. Jij zorgt ervoor dat betrouwbaarheid en beveiliging dejuiste aandacht krijgen in alle fasen van de life-cycle van een ICT-systeem. Je helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen aan het systeem en toetst dit beveiligingsniveau aan de baseline. Verder adviseer je over de te nemen maatregelen uit de baseline. Waar nodig help je aan de hand van risicoanalyses specifieke bedreigingen tegen en kwetsbaarheden van het systeem bepalen. Daarbij adviseer je over extra te nemen maatregelen. Je toetst of de maatregelen goed zijn doorgevoerd in het ontwerp en je geeft advies op het gebied van testen van de beveiligingsmaatregelen en beheerprocedures. Je geeft aan hoe de werking van onze beveiligingssystemen kan worden aangetoond en je beoordeelt de rapportages van onze leveranciers hierover. Ten slotte zorg jij ervoor dat, na implementatie, er een consistent beeld van de definitief gerealiseerde oplossing wordt opgeleverd in de vorm van een Project Eind Architectuur (PEA).

Op te leveren producten
• Projectarchitecturen (PSA, PEA en alle daaraan verwante sub-producten);
• Impactanalyses en adviezen;
• Planningen;

De functie van Projectarchitect I.r.t. Forensische Zorg

De projectarchitect maakt deel uit van de afdeling IMA (Informatiemanagement & Architectuur) van de DI. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de domein architect. De projectarchitect heeft een functionele lijn naar de verantwoordelijke Enterprise-architect van CIO Office (CIOO) binnen DI. Daarnaast wordt er intensief contact voorzien met de kwartiermaker Facturatie en FZ keten en de domein analist(en) zorg. Verder zal er contact zijn met de betrokken informatiemanagers die zullen toetsen of de gekozen richting bij de

Pagina 1 van 5 Aanvraag Inhuur ICT A0410716 - PZ Projectarchitect 8-6-2023


Achtergrond opdracht
Forensische Zorg bij DJI

Binnen DJI is de Divisie Forensische Zorg en Justitiele Jeugd Inrichtingen verantwoordelijk voor de aansturing van de Forensische (jeugd) Zorg (primair proces). Daarnaast is de divisie door middel van haar Specialistisch Inkoop Centrum (SIC) de uitvoerder van de inkoop, bekostigingen en (financiele) verantwoording van de forensische zorg en de somatische zorg geleverd in en voor de DJI-inrichtingen (secundair proces). De processen binnen het SIC zijn onderdeel van de facturatieketen en de FZ-keten. Forzo heeft een reorganisatie doorgemaakt. Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen back- en frontoffice werkzaamheden daarna zijn er afdelingen voor de inkoop forensische zorg, somatische zorg, financien en een expertise centrum georganiseerd. Het expertise centrum van Forzo heeft o.a. als opdracht managementinformatie te genereren (tertiare proces) over het werk in de inrichting en het werk binnen het SIC.
Uit de nieuwe organisatie van de Divisie is een aantal IV-wensen gekomen zoals:
• het ondersteunen van het klantrelatiemanagement voor het frontoffice;
• een toekomstvast en wendbaar programma van eisen voor de verwezenlijking van de inkoopvisie en ter vervanging van het huidige inkoopsysteem op midden lange termijn;
• een heroverweging van Fizza irt voorbereidingsvoorstel, eindverantwoording inbouwen in ZPM, Horizontaal Toezicht en Materiele Controle;
• Het genereren van management informatie over de Justitiabele en zijn behandeling.
• het vernieuwingsproject IFZO, vernieuwen IV voor de FZ-keten.
De DI, regieorganisatie op de informatievoorziening van DJI, heeft eveneens een aantal doorontwikkelingseisen opgesteld voor de genoemde informatieketens. Dit zijn:
• De forensische zorgketen stroomlijnen.
o Enerzijds het optimaliseren van de informatieuitwisseling voor de FZ-keten voor wat betref het bestaande ketendoel en zo nodig het uitwerken van nieuwe ketendoelen als deze in de vernieuwing van het IFZO project kunnen worden onderkend. Anderzijds het optimaliseren van de grondvlakinformatisering die nu in het ketenstysteem zijn verwerkt ter optimalisatie van het werkproces en de autonomie van stakeholders bij de ondersteuning van hun primaire en secundaire bedrijfsprocessn.
• Het definieren van mogelijke koppelingen tussen IFZO en de stakeholders.
• Het consolideren en stabiliseren van de facturatie, bekostiging en verantwoordingsketen. Het herbezien van de complexiteit van het applicatielandschap irt tot de wijzigings- en verniewingsvragen, het verduidelijken van de informatiestromen, het vereenvoudigen van de beheertaken.
De werkzaamheden zullen - in de rol als project architect- in verschillende werkvormen worden ingevuld binnen het Forensische zorg domein:
• Deelname in projectteams (Prince 2 methodiek)


Eisen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectarchitect in overheidsorganisaties en/of zorginstellingen.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van PSA’s (Project Start Architectuur) in de rol als projectarchitect en/of business architect.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met Archimate (minimaal versie 2.0) en bij voorkeur aangevuld met TOGAF.

Wensen
1. Aantoonbare hands-on ervaring met het opstellen van PSA’s en architectuuradviezen.
en ervaring 2. Aantoonbare hands-on ervaring met complexe integratiearchitecturen
3. Kennis van en ervaring in de justitie- en (forensische) zorgdomeinen is een pré.
4. Kennis van en ervaring Sparx EA.
5. Kennis van ICT-toepassingen (IFZO, FCS (Facturatie controle systeem) en FiZZA) in het (primaire) forensische zorgproces (binnen instellingen) is een pré.
6. Je hebt kennis van identiteit en toegangsbeheer concepten en architecturen. Kennis van Rijks-identiteit beheer initiatieven is een pré;
7. Je hebt ervaring met werken onder securityarchitectuur en bent in staat om pragmatisch Security-oplossingen te ontwerpen;
8. Kennis van bij de overheid toegepaste beveiligingsvoorschriften (VIR, VIR-BI en BIR), ISO beveiligingsstandaarden (bijvoorbeeld ISO27001) is een pré;
• Overziet samenhang tussen B-, I-, A- en TI-architectuur


Competenties
Competenties
• Team-player zijn die ook zelfstandig kan werken
• Flexibel, pragmatisch en pro-actief zijn
• Sterk analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
• Helder schrijven en presenteren, vaardig in gesprekken
• Assertief, waarbij een half-woord voldoende is om zaken zelf verder op te pakken en uit te werken
• Rechtop durven staan, overtuigen en motiveren
• Organisatie aanvoelen, bewust zijn van de omgeving, denken vanuit de ontvanger van je boodschap


Aanvullende informatie
Doorleen is niet toegestaan.
Levering door Yellow Friday aan DJI geschiedt via Cegeka.
Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn.

De recruiter

Heinz Kaa

YellowFriday

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center