Opdrachten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022) Business-/ proces analist

Business-/ proces analist

Info

Functie

Business-/ proces analist

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

14.06.2023 - 13.12.2023

Opdrachtnummer

137352

Sluitingsdatum

date-icon05.06.2023 clock-icon10:45

Rolomschrijving en taakafspraken

Achtergrond opdracht

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid
en veiligheid van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordelen we de veiligheid van nieuwe
voedingsmiddelen.
Het CBG is onafhankelijk en reguleert de kwaliteit, werking en veiligheid van goede medicijnen. We
stimuleren goed gebruik: het juiste medicijn voor de juiste patiënt. Daarbij werken we nauw samen
met artsen, apothekers, wetenschappers en patiënten. Binnen Europa loopt het CBG voorop. De
komst van de EMA naar Nederland versterkt die positie.

Informatie is van groot belang voor het CBG. Voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het
takenpakket van de organisatie, om burgers, bedrijven, ketenpartners en andere stakeholders
tijdig van de juiste informatie te kunnen voorzien en om verantwoording af te kunnen leggen aan
het ministerie, ketenpartners en de maatschappij. Het is van cruciaal belang dat de
informatiehuishouding hierop is ingericht.
Het is voor de digitale toekomst van het CBG van groot belang dat alle informatie duurzaam
toegankelijk wordt. Dit betekent dat alle door het CBG gecreëerde en ontvangen informatie
vindbaar, beschikbaar, authentiek, volledig en interpreteerbaar is. Niet alleen nu of over 10 jaar
maar voor zolang het CBG in lijn met de vereisten uit de archiefwet het noodzakelijk acht. Dit geldt
vanaf het moment van ontstaan van de informatie voor iedereen die recht heeft op deze
informatie.
De Wet open overheid (Woo) geeft invulling aan het recht informatie. Deze wet heeft als doel om
als overheid opener en toegankelijker te zijn door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller
openbaar te maken, op een voor iedereen gemakkelijker toegankelijke manier. Uiteindelijk gaan
we ernaar toe dat de burger, journalisten, maatschappelijke organisaties en bedrijven over de
relevante informatie zoveel mogelijk direct kunnen beschikken zonder hiernaar te hoeven vragen.
Dit draagt bij aan meer vertrouwen in de overheid.
Als CBG zijn we verplicht een groot aantal van de in de Woo genoemde informatiecategorieën actief
te openbaren. De actieve openbaarmaking wordt gefaseerd verplicht gesteld bij koninklijk besluit.
Hiermee worden we in de gelegenheid gesteld de processen tijdig aan te passen en te zorgen voor
een goed ingericht structureel proces van actief openbaar maken.
Het project Implementatie Woo dat hiervoor is gedefinieerd, heeft als doel het vaststellen wat de
informatiecategorieën behelzen zodat de juiste stukken actief openbaar gemaakt kunnen worden,
hoe het openbaarmakingsproces loopt, wie hierbij betrokken zijn en wat er nodig is om het actief
openbaar te kunnen maken. Hiervoor werk je vooral samen met een materiedeskundige,
gebruikers en de beheerder van de informatiecategorie die we als eerste onderhanden hebben.
Binnen CBG is gekozen te starten met de informatiecategorie Convenanten. De ervaringen die
hierbij worden opgedaan vormen input en uitgangspunten voor de volgende actief openbaar te
maken informatiecategorie(ën). Dit zorgt voor focus in de inspanningen en complexiteitsreductie.
De inzet is om het op deze manier een lerend en steeds efficiënter verlopend proces te maken.

Profielschets
Als business-/procesanalist ligt de focus op het verwoorden, verdiepen, analyseren en uitwerken
van het verzoek om IV-ondersteuning, inventariseren van de eisen en wensen, en het ontwerpen
van het proces Actief openbaar maken. Daarnaast meewerken om de juiste keuze te maken voor
CBG om het proces van actief openbaar maken te realiseren en implementeren.
Je bent een goede gesprekspartner en zoekt naar de werkwijze die het beste past binnen CBG.

Als persoon heb je een informele stijl en stel je je benaderbaar op. Je beschikt over uitstekende
communicatieve en analytische vaardigheden. Je bent helder en duidelijk in de afspraken die je
maakt en je weet diplomatiek knopen door te hakken. Als business-procesanalist ben je sterk in
het overbruggen van verschillen en in het omgaan met tegenstrijdige belangen, zonder dat tact en
organisatiesensitiviteit verloren gaan.

Plaats in de organisatie
Informatievoorziening/informatiemanagement is verweven met de primaire processen van het CBG
en is van groot belang om de gebruikers optimaal in hun werkzaamheden te ondersteunen. De
afdeling Informatievoorziening/informatiemanagement staat onder leiding van een senior
informatiemanager. De IV-organisatie is ingericht als een regie-organisatie en kent o.a. een
ontwikkel-, een programma en- en een beheerteam.

Beoogd resultaat/project- of probleemomschrijving:
De business-/procesanalist fungeert en acteert als projectlid van het projectteam Implementatie
Woo als onderdeel van het programma Informatiehuishouding op Orde en voegt inhoudelijke
advisering toe aan het team en voert specifieke werkpakketten uit.

Eisen

- Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk-/denkniveau en minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met analyseren en ontwerpen van processen en gegevens.
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe verander- en implementatieprogramma’s gericht op het optimaliseren van de duurzame toegankelijkheid van informatie.
- Kandidaat beschikt over recente werkervaring in soortgelijke opdrachten, onderbouwd met minimaal 1 referentie (niet ouder dan 5 jaar)

Wensen

- Mate waarin de kandidaat aantoonbaar voldoet aan de gestelde functie-eisen zoals in het hierboven beschreven functieprofiel.
- Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring op het gebied van het implementeren Wet open overheid.
- Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
- Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Achtergrond opdracht

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid
en veiligheid van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordelen we de veiligheid van nieuwe
voedingsmiddelen.
Het CBG is onafhankelijk en reguleert de kwaliteit, werking en veiligheid van goede medicijnen. We
stimuleren goed gebruik: het juiste medicijn voor de juiste patiënt. Daarbij werken we nauw samen
met artsen, apothekers, wetenschappers en patiënten. Binnen Europa loopt het CBG voorop. De
komst van de EMA naar Nederland versterkt die positie.

Informatie is van groot belang voor het CBG. Voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het
takenpakket van de organisatie, om burgers, bedrijven, ketenpartners en andere stakeholders
tijdig van de juiste informatie te kunnen voorzien en om verantwoording af te kunnen leggen aan
het ministerie, ketenpartners en de maatschappij. Het is van cruciaal belang dat de
informatiehuishouding hierop is ingericht.
Het is voor de digitale toekomst van het CBG van groot belang dat alle informatie duurzaam
toegankelijk wordt. Dit betekent dat alle door het CBG gecreëerde en ontvangen informatie
vindbaar, beschikbaar, authentiek, volledig en interpreteerbaar is. Niet alleen nu of over 10 jaar
maar voor zolang het CBG in lijn met de vereisten uit de archiefwet het noodzakelijk acht. Dit geldt
vanaf het moment van ontstaan van de informatie voor iedereen die recht heeft op deze
informatie.
De Wet open overheid (Woo) geeft invulling aan het recht informatie. Deze wet heeft als doel om
als overheid opener en toegankelijker te zijn door meer overheidsinformatie dan voorheen sneller
openbaar te maken, op een voor iedereen gemakkelijker toegankelijke manier. Uiteindelijk gaan
we ernaar toe dat de burger, journalisten, maatschappelijke organisaties en bedrijven over de
relevante informatie zoveel mogelijk direct kunnen beschikken zonder hiernaar te hoeven vragen.
Dit draagt bij aan meer vertrouwen in de overheid.
Als CBG zijn we verplicht een groot aantal van de in de Woo genoemde informatiecategorieën actief
te openbaren. De actieve openbaarmaking wordt gefaseerd verplicht gesteld bij koninklijk besluit.
Hiermee worden we in de gelegenheid gesteld de processen tijdig aan te passen en te zorgen voor
een goed ingericht structureel proces van actief openbaar maken.
Het project Implementatie Woo dat hiervoor is gedefinieerd, heeft als doel het vaststellen wat de
informatiecategorieën behelzen zodat de juiste stukken actief openbaar gemaakt kunnen worden,
hoe het openbaarmakingsproces loopt, wie hierbij betrokken zijn en wat er nodig is om het actief
openbaar te kunnen maken. Hiervoor werk je vooral samen met een materiedeskundige,
gebruikers en de beheerder van de informatiecategorie die we als eerste onderhanden hebben.
Binnen CBG is gekozen te starten met de informatiecategorie Convenanten. De ervaringen die
hierbij worden opgedaan vormen input en uitgangspunten voor de volgende actief openbaar te
maken informatiecategorie(ën). Dit zorgt voor focus in de inspanningen en complexiteitsreductie.
De inzet is om het op deze manier een lerend en steeds efficiënter verlopend proces te maken.

Profielschets
Als business-/procesanalist ligt de focus op het verwoorden, verdiepen, analyseren en uitwerken
van het verzoek om IV-ondersteuning, inventariseren van de eisen en wensen, en het ontwerpen
van het proces Actief openbaar maken. Daarnaast meewerken om de juiste keuze te maken voor
CBG om het proces van actief openbaar maken te realiseren en implementeren.
Je bent een goede gesprekspartner en zoekt naar de werkwijze die het beste past binnen CBG.

Als persoon heb je een informele stijl en stel je je benaderbaar op. Je beschikt over uitstekende
communicatieve en analytische vaardigheden. Je bent helder en duidelijk in de afspraken die je
maakt en je weet diplomatiek knopen door te hakken. Als business-procesanalist ben je sterk in
het overbruggen van verschillen en in het omgaan met tegenstrijdige belangen, zonder dat tact en
organisatiesensitiviteit verloren gaan.

Plaats in de organisatie
Informatievoorziening/informatiemanagement is verweven met de primaire processen van het CBG
en is van groot belang om de gebruikers optimaal in hun werkzaamheden te ondersteunen. De
afdeling Informatievoorziening/informatiemanagement staat onder leiding van een senior
informatiemanager. De IV-organisatie is ingericht als een regie-organisatie en kent o.a. een
ontwikkel-, een programma en- en een beheerteam.

Beoogd resultaat/project- of probleemomschrijving:
De business-/procesanalist fungeert en acteert als projectlid van het projectteam Implementatie
Woo als onderdeel van het programma Informatiehuishouding op Orde en voegt inhoudelijke
advisering toe aan het team en voert specifieke werkpakketten uit.

Eisen

- Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk-/denkniveau en minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met analyseren en ontwerpen van processen en gegevens.
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe verander- en implementatieprogramma’s gericht op het optimaliseren van de duurzame toegankelijkheid van informatie.
- Kandidaat beschikt over recente werkervaring in soortgelijke opdrachten, onderbouwd met minimaal 1 referentie (niet ouder dan 5 jaar)

Wensen

- Mate waarin de kandidaat aantoonbaar voldoet aan de gestelde functie-eisen zoals in het hierboven beschreven functieprofiel.
- Mate waarin de kandidaat aantoonbare ervaring op het gebied van het implementeren Wet open overheid.
- Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
- Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever


De recruiter

Agbor Eyongakpa

HeadFirst

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center